Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

F
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv fabrikation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tillverkning i större skala fabricera
sv faciliteter Substantiv {{subst}} #hjälpmedel, bekvämligheter; fördelar facil
sv fadderort Substantiv {{sv-subst-n-er}} #se vänort
sv faiblesse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=faibless}} fäbläss’ #svaghet, förkärlek
sv faksimile Substantiv {{sv-subst-t-n}} #noggrann avbildning i tryck av en handskrift eller av ett tidigare tryck faksimil
sv fakticitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #verklighet, faktiskt förhållande
sv faktoranalys Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #matematisk-statistisk undersökning av beståndsdelarna (faktorerna) i en viss förmåga eller i ett visst beteende
sv faktur Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #det tekniska utförandet av ett konstverk (ofta penselföring eller mejselföring); kompositionssätt i musiken
sv falangist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #medlem av Spanska falangen (det spanska statspartiet under general Franco)
sv falkenerare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=falkenerar|are=}} #dressör av jaktfalkar
sv falkonett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #liten kanon (i äldre tid)
sv fals Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=}} #omböjd kantbleckplåt (för att göra en fog tät), kantlist och rännabräda¶#pappersveck vid bokbinderi; fog mellan bok och pärm
sv Fama Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #ryktets gudinna i romersk mytologi
sv familjeplanering Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #födelsekontroll
sv famla Verb {{sv-verb-ar}} #känna sig för, försökafatt fumla, treva
sv fandango Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en spansk pardans med ackompanjemang av kastanjetter (och gitarr)
sv fanflykt Substantiv {{subst}} #svek; desertering
sv fariseisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #skenhelig; självgod farisé, fariseism
sv fariseism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #hyckleri; egenrättfärdighet farisé, fariseisk
sv farmaci Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #(läran om) beredning av läkemedel
sv farmaka Substantiv {{subst}} #(plural av farmakon) läkemedel farmakodynamik, farmakologi
sv farmakodynamik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #läran om läkemedlens verkningarorganismen farmaka, farmakologi
sv farsör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som författar farser eller spelar i farser
sv fasces Substantiv {{subst}} fas’kes #spöknippe (med instucken yxa)
sv fashionabel Adjektiv {{sv-adj-el|rot=fashionab|mask=}} #elegant, högst modern fashion
sv faskin Substantiv {{sv-subst-n-er}} -sjin #hårt sammanbundet knippe av ris eller grenar (för förstärkningsarbeten m m)
sv fast egendom Substantiv {{subst}} #jord med tillhörande byggnader, skog, växtlighet m m
sv fastingen Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #stor marknad i Kristinehamn
sv fastlagen Substantiv {{subst}} #fastan
sv fataliedag Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #sista dagen för t ex ansökning eller överklagande fatalier
sv fatalist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #anhängare av fatalism fatalism
sv fata morgana Substantiv {{subst}} #hägring (efter en fe i sagan om kung Arthur)
sv fauvism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} fåvism #en konstriktning inom (franskt) måleri i början av 1900-talet
sv fecit Substantiv {{subst}} #(efter konstnärens namn på ett konstverk) har gjort det fec
sv feeri Substantiv {{sv-subst-t-er}} #(egentligen syn som framtrollats av en fe) sagospel; trolleri
la felix Adjektiv {{adj|la}} #lycklig
sv fellah Substantiv {{subst}} #bofast jordbrukare i arabvärlden (särskilt i Egypten)
sv feminiserad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=feminiser}} #förkvinnligad; förvekligad femina, feminin, femininum
sv fender Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=fendr}} #föremål (t ex bildäck) som hängs vid båtsida till skydd mot stötar
sv fenedrin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #ett narkotikum (amfetamin)
sv fennoman Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förkämpe för finskt språk och för ursprunglig finsk kultur i Finland
sv Fennoskandia Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #geologisk beteckning för Skandinaviska halvön (utom delar av Skåne), Finland, Karelen och Kolahalvön
sv fenoler Substantiv {{subst}} #vissa organiska ämnen, bl a karbolsyra
sv ferie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=feri}} #längre ledighet; skollov
sv fermitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #variant av färmitet
sv fernissa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=ferniss}} #olja eller lack som ger trä en skyddande och glansig yta
sv festivitet Substantiv {{sv-subst-n-er}} #fest, högtidlighet festivitas, festivo
sv festivo Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} festligt festivitas, festivitet
sv festong Substantiv {{sv-subst-n-er}} -ång #nedhängande blomster- eller bladslinga (som dekoration t ex på byggnader) feston
sv fetaliebröder Substantiv {{subst}} #sjörövare i Östersjön under senmedeltiden
sv fetisch Substantiv {{sv-subst-n-er}} #föremål som anses ha övernaturlig kraft fetischism
sv fetischism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #naturfolkens trofetischer¶#sjuklig inriktning av könsdriften på en persons tillhörigheter fetisch
sv ffg Adverb {{adv}} #förkortning för för första gången (särskilt om framförande av musikverk)
sv fial Substantiv {{sv-subst-n-er}} #litet prydnadstorngotiska byggnader
sv fibrin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #ett äggviteämne i blodet
sv fibrös Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #trådig; som består av bindväv
sv fibula Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=fibul}} #spänne eller dräktnål från bronsåldern eller järnåldern
sv fideikommiss Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #gods eller annan egendom som förr skulle gå i arv inom släkten enligt givna regler (och inte fick säljas) fideikommissarie
sv fideikommissarie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=fideikommissari}} #innehavare av fideikommiss fideikommiss
sv figuration Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utsmyckning i musik (då en not upplöses i noter med mindre tidsvärden)
sv figurativ konst Substantiv {{subst}} #konst som avbildar eller föreställer något
sv filantropi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #(egentligen människovänlighet) välgörenhet filantrop
sv fil dr Förkortning {{förk}} #förkortning för filosofie doktor
sv filharmoniker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #egentligen musikälskare; medlem av en orkester för seriös musik
sv filigransarbete Substantiv {{sv-subst-t-n}} #guldsmedsarbete av fina guld- eller silvertrådar
sv fil kand Förkortning {{förk}} #förkortning för filosofie kandidat
sv filmstudio Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=filmstudi}} #ateljé för filminspelning
sv filmsynopsis Substantiv {{subst}} #(oböjligt) sammanfattning av innehållet i en film till grund för inspelningen
sv filosofem Substantiv {{sv-subst-t-0|not=Plural även [[filosofemer]].}} #filosofisk teori; lärosats
sv fimmelstång Substantiv {{sv-subst-n-er|pluralrot=fillemstäng}} #skakel; tistelstång
sv finalist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som deltar i en sluttävlan final
sv finansiär Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som bekostar något finansiera
sv finis malorum Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} slutolyckorna
sv fischy Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #damhalsduk av mycket tunt tyg eller spetsar
sv fissil Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #klyvbar fission
sv fissur Substantiv {{sv-subst-n-er}} #spricka
sv fixativ Substantiv {{sv-subst-t-0}} #medel att fästa färgstoff (t ex kritteckning) mot utsuddning fix
sv fixering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #känslomässig fastlåsning vid någon eller något fixera
sv fixeringsbild Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bild med figurer som man upptäcker först sedan man fixerat bilden en stund fixerbild
sv fix idé Substantiv {{subst}} #tvångstanke; sjukligt fasthållande vid en viss mening
sv fjös Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #ladugård
sv flaggman Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=ne|3=flaggmän|4=flaggmännen}} #amiral, viceamiral och konteramiral
sv flaggskepp Substantiv {{sv-subst-t-0}} #fartyg från vilket flottchefen utövar sitt befäl¶#ett rederis förnämsta fartyg
sv flamboyantstil Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} -boajangt- #sengotisk stil med flamliknande (fiskblåsaliknande) ornament
sv flamsk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #flamländsk¶#(oböjligt substantiv)en sorts hemslöjd (vävnad i gobelängteknik)
sv flanellograf Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tygklädd tavla till hjälp vid undervisning flanell
sv flarn Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tunn skiva; något mycket lätt och bräckligt¶#viljelös människa som drivs hit och dit
sv florin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(ursprungligen ett guldmynt i Florens) tidigare myntenhet i Nederländerna
sv floristik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #växtkännedom; växtgeografi florist
sv flossa Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=floss}} #en sorts vävnad med uppstickande garnändar
sv flottör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #flytande kropp (t ex för att reglera vätsketillförsel)¶#ponton under ett sjöflygplan
sv fluorescens Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=e|genitivändelse=}} -sjens el -sens #ett ämnes förmåga att under mycket kort tid utstråla ljus då det träffas av viss strålning
sv fluoridera Verb {{sv-verb-ar}} #tillsätta natriumfluorid till dricksvatten (för att förebygga tandröta)
sv fluster Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=flustr}} #ingång till bikupa
sv flättja Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=flättj|not=Ovanligt i plural.}} #flärd, lättsinne flärd
sv FM Förkortning {{förk}} #förkortning för frekvensmodulering¶#förkortning för filosofie magister
sv FOA Förkortning {{förk}} #förkortning för Försvarets forskningsanstalt
sv foliera Verb {{sv-verb-ar}} o-ljud #belägga (t ex spegelglas) med folie¶#numrera uppslagen i en bok
sv fon Substantiv {{sv-subst-n-er}} långt å-ljud #enskilt språkljud¶#enhet för ljudstyrka
sv fonogram Substantiv {{sv-subst-t-0|fog=m}} #ljudupptagning (grammofonskiva, ljudband o dyl)
sv fonologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om de enskilda språkljuden (en gren av fonetiken)
sv fonotek Substantiv {{sv-subst-t-0}} #ljudarkiv; samling av ljudband eller grammofonskivor
sv force majeure Substantiv {{subst}} fårs masjö’r #något oförutsett (t ex en naturkatastrof) som sätter en överenskommelse ur spel
sv formalin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #en vätska använd bl a för konservering av zoologiska preparat
sv formalistisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #överdrivet noggrann i formsaker formalism, formalist
sv formaliter Adverb {{adv}} #formellt; formligen formalitet
sv formellt subjekt Substantiv {{subst}} #ordet detsubjektets plats utan att vara egentligt subjekt (t ex Det står en bil framför porten)
sv formering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #form, uppställning el dyl; fartygs eller flygplans läge i förhållande till varandra under förflyttning
sv fortifikatorisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som rör befästningskonsten fortifikation
sv fortran Substantiv {{sv-subst-t-namn}} #(förkortning av formula translator) ett programmeringsspråk för datamaskiner
sv fortuna Substantiv {{subst}} #lycka; slump; ett spel
sv fosforescens Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} -sjens el -sens #ljusutveckling från vissa ämnen som tidigare blivit belysta (t ex i självlysande urtavlor)
sv fosforism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #beteckning (efter tidskriften Phosphoros 1810—1814) för svensk nyromantik hos Atterbom m fl
sv fossila bränslen Substantiv {{subst}} #bränslen (kol, råolja, naturgas m fl) som går tillbakaväxter eller djur under tidiga geologiska perioder
sv foto- Affix {{affix}} o-ljud #ljus-
sv fotocell Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #teknisk tillämpning av fotoeffekt fotoeffekt
sv fotoeffekt Substantiv {{subst}} #(förkortning för fotoelektrisk effekt) det förhållandet att elektrisk spänning kan uppstå när kroppar bestrålas med ljus fotocell
fr fotogénique Adjektiv {{adj|fr}} #fotogenisk
sv fotogrammetri Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} o-ljud #terrängmätning genom fotografering (bl a från flygplan)
sv fotogravyr Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} o-ljud #en reproduktionsmetod som använder etsad kopparplåt; en på det sättet framställd bild
sv fotokemi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} o-ljud #vetenskapen om ljusets inverkankemiska processer
sv fotomontage Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} fotomånta’sj #sammanställning av fotografier till en (reklam)bild
sv fotostat Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #en sorts apparat för fotografisk reproduktion; kopia som framställts i sådan apparat
sv fotosyntes Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} o-ljud #de gröna växternas förvandling av vatten och kolsyra (koldioxid) till kolhydrater och syre under inverkan av solljuset
sv fotosättning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} o-ljud #användning av sätt-maskin som på fotografisk väg projicerar (bokstavs)teckenfilm eller papper
sv foxtrot Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en (ursprungligen amerikansk) dans i 4/4 takt
sv fradga Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #skum, lödder
sv fragmentarisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #ofullständig, avbruten fragment
sv fraktionerad destillation Substantiv {{subst}} #destillation i flera stegvätskor med olika kokpunkter särskiljes efter varandra fraktionera
sv framfaren Adjektiv {{sv-adj-en|rot=framfar|mask=}} #förgången, som fanns för länge sedan; hädangången, död
sv framhärda Verb {{sv-verb-ar}} #fortsätta, stå fast vid envisas, hålla ut
sv frankotecken Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=frankoteckn}} #frimärken, postkort o dyl franko
sv frans Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=}} #trådar som hänger fritt t ex i kanten av en matta
sv fransysk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #fransk fransysk visit
sv fransysk visit Substantiv {{subst}} #kort besök fransysk
sv fransäs Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} frang- #en pardans i promenadtakt med olika turer
sv frasering Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #lämplig användning av pauser och betoning vid tal eller läsning; konsten att i sång eller musik sammanbinda eller särskilja melodins delar
sv fredlös Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #(förr) utan lagens skydd till liv och egendom; som kunde dödas utan att gärningsmannen blev straffad
sv frejd Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #rykte, anseende frejdad
sv frejdad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=frejd}} #ryktbar, berömd frejd
sv frekvensmodulering Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en metod att få störningsfri radiomottagning genom variation av radiovågors svängningstal FM
sv frenologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran att man av skallens yttre form kan sluta sig till en persons egenskaper och förmåga
sv frikassé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #maträtt av småskuret kött i sötsur sås
sv frilans Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=}} #skådespelare eller journalist eller annan person som arbetar vid ett företag utan att vara fast anställd
sv frityr Substantiv {{sv-subst-n-er}} #stekflott fritera
sv frondör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #oppositionsman frondera
sv fronton Substantiv {{sv-subst-n-er}} #överstycke i form av triangel eller cirkelsegment över dörr eller fönster frontong
sv frossbrytningar Substantiv {{subst}} #köldrysningar, frosskakningar frossa
sv frustrerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=frustrer}} #besviken; hämmad; trotsig frustration arg, missnöjd, uppstoppad
sv fräschör Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ungdomlig friskhet fräsch
sv fuga Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=fug}} #musikverk där ett tema upprepas och varieras i olika stämmor
sv fugara Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en något strykande orgelstämma
sv fullmäktig Adjektiv {{adj}} #(substantiverat) ombud; ledamot av vissa styrelser eller verk (t ex Riksbanken) eller av ombudsförsamling (t ex kommunalfullmäktige) delegat
sv funt Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #dopfunt
sv furioso Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} häftigt, vilt
sv futil Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #ringa, obetydlig futilitet
sv futilitet Substantiv {{sv-subst-n-er}} #obetydlighet, bagatell futil
sv futurologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #framtidsforskning
sv fylkesman Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=ne|3=fylkesmän|4=fylkesmännen}} #styresman för ett fylke fylke
sv fysiografi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #naturbeskrivning
sv fysionomik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #uppfattningen att en persons yttre (särskilt ansiktet) uttrycker hans psykiska egenskaper fysionomi
sv fysioterapi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #sjukdomsbehandling med massage, sjukgymnastik, bad m m sjukgymnastik
sv fågelfri Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #(egentligen fri föda åt fåglarna) fredlös
sv fågelsträck Substantiv {{sv-subst-t-0}} #flock av flyttfåglarväg till eller från deras häckningsplatser
sv fåmäld Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #fåordig, tystlåten fåmält
sv fälb Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en sorts sammetsliknande tyg (särsk till hattar)
sv fälg Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #hjulring (med en ränna) under däcket på en bil eller en cykel fälj
sv färla Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=färl}} #käpp eller liknande varmed gamla tiders skolpojkar fick slag över fingrarna
sv färm Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #rask, snabb och skicklig färmitet ferm
sv färmitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #snabbhet, lätthet färm fermitet
sv färskning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #bearbetning av tackjärn till smidesjärn och stål
sv födelsekontroll Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #begränsning av barnafödsel bl a genom preventivmedel
sv födelsetal Substantiv {{sv-subst-t-0}} #antal under ett år födda barn på 1000 invånare
sv födgeni Substantiv {{sv-subst-t-er}} -sjeni #(person med) förmåga att skaffa sig inkomster och fördelar
sv fögderi Substantiv {{sv-subst-t-er}} #verksamhetsområde, särskilt för lokal skattemyndighet
sv förbehållsam Adjektiv {{sv-adj|rot=förbehållsamm|mask=}} #rädd att säga för mycket förbehåll, förbehållen förtegen, reserverad
sv förbistring Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #förvirring, villervalla
sv fördäck Substantiv {{sv-subst-t-0}} #översta däcket i fören
sv förebära Verb {{sv-verb-ar}} #skylla på, ange som skäl
sv förege Verb {{sv-verb-ar|rot=föregiv|pl-rot=föregåv|pret=föregav|sup=föregett|prespart=föregivande|perfpart=föregiven}} #påstå, låtsa, skylla föregiven föregiva
sv föregripa Verb {{sv-verb-er|rot=föregrip|pres-pass-e=|pret=föregrep|sup=föregripit|perfpart=-}} #göra eller omnämna något innan det egentligen skulle ske; göra något i förväg förebygga
sv föreläggande Substantiv {{sv-subst-t-n}} #en myndighets föreskrift att något skall utföras
sv förevita Verb {{sv-verb-ar}} #beskylla, förebrå
sv förfallodag Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #den senaste dagen för betalning av en skuld förfalla
sv förfara Verb {{sv-verb-er|rot=förfar|pres-pass-e=|pres=förfar|pret=förfor|sup=förfarit|imp=förfar|perfpart=förfaren}} #gå till väga förfaras, förfaren handhava
sv förfaras Verb {{sv-verb-as|rot=förfar}} #gå förlorad förfara, förfaren
sv förföljelsemani Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #falsk föreställning om att vara förföljd; sjuklig misstänksamhet
sv förgripa Verb {{sv-verb-er|rot=förgrip|pres-pass-e=|pret=förgrep|sup=förgripit|perfpart=-}} #(reflexivt, med ) gripa till våld mot förgriplig
sv förgriplig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #kränkande, straffbar förgripa sig på
sv förgrund Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #den del av en tavla som är närmast åskådaren förgrundsfigur
sv förgrundsfigur Substantiv {{sv-subst-n-er}} #mycket framstående person förgrunden
sv förgängelse Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #död, förintelse förgänglig
sv förhäva Verb {{sv-verb-er|rot=förhäv|pret=förhävde|pret-pass=förhävdes|pres-pass-e=|perfpart=förhävd}} #(reflexivt) göra sig viktig, skryta
sv förkroppning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #list kring ett utskjutande parti av en byggnad eller en möbel
sv förkättrad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=förkättr}} #(egentligen anklagad för att vara kättare) starkt klandrad
sv förlägenhet Substantiv {{sv-subst-n-er}} #svårighet, knipa
sv förnumstig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #snusförnuftig, småklok snusförnuftig
sv förorätta Verb {{sv-verb-ar}} #handla orätt (mot någon), förolämpa kränka, såra
sv förpaktare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=förpaktar|are=}} #arrendator
sv förpassa Verb {{sv-verb-ar}} #(egentligen förse med pass) utvisa; förflytta, skaffa bort köra bort, utvisa
sv försitta Verb {{sv-verb-er|rot=försitt|pret=försatt|sup=försuttit|perfpart=försutten}} #försumma, gå miste om förspilla, missa
sv förskyllan Substantiv {{subst}} #skuld (eller förtjänst)
sv förslummas Verb {{sv-verb-as|rot=förslumm}} #(om byggnader eller stadsdelar) förfalla och få dåligt rykte
sv försmäkta Verb {{sv-verb-ar}} #(vara nära att) duka under av hunger och törst; tyna bort duka under, tyna bort
sv försträcka Verb {{sv-verb-er|rot=försträck|fog=t}} #låna ut (pengar); ge i förskott
sv förstulen Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=förstul|mask=-}} #hemlig; i smyg
sv försutten Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=försutt|mask=}} #(av försitta) försummad; förlorad på grund av försummelse
sv försänkning Substantiv {{sv-subst-n-ar|not=Oftast i plural.}} #förbindelser (släktingar och bekanta) som kan vara till hjälp t ex vid konkurrens om tjänster
sv förtroendevotum Substantiv {{sv-subst-t-0}} #genom omröstning i riksdag uttalat förtroende för regeringen eller en viss medlem av regeringen
sv förtrytelse Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #förargelse, missnöje besvär, förargelse, förbittring, harm, indignation, upprördhet
sv förträngning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #(psykologisk term) försök att tränga undan obehagliga föreställningar ur medvetandet
sv förtycka Verb {{sv-verb-er|fog=t|rot=förtyck|perfpart=|pres-pass-e=}} #misstycka, ta illa upp
sv förtänksam Adjektiv {{sv-adj|mask=|rot=förtänksamm}} #försiktig, omtänksam
sv förtörnas Verb {{sv-verb-as|rot=förtörn}} #förargas, bli vred
sv förundersökning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #polisens eller åklagarens förberedande brottsundersökning
sv förverka Verb {{sv-verb-ar}} #förlora på grund av brott eller till följd av försummelse förverkad förspilla
sv förverkad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=-|rot=förverk}} #tagen i beslag i samband med brottslig handling förverka
sv förvägen Adjektiv {{sv-adj-en-peri|mask=|rot=förväg}} #alltför djärv, dumdristig oförvägen
sv förära Verb {{sv-verb-ar}} #ge (som hedersgåva) ge, skänka