Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

N
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv nafta Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #bergolja¶#ett lösnings- eller tvättmedel
sv naftalen Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}}{{sv-subst-t-oräkn}} #ett kolväte ur stenkolstjära; ett medel mot mal naftalin
sv nagelfara Verb {{sv-verb-er-ejpass|rot=nagelfar|pres=nagelfar|pret=nagelfor|sup=nagelfarit|imp=-|perfpart=-}} #granska noga; kritisera granska, mönstra, skärskåda, syna
sv naivism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en riktning inom målarkonsten (från slutet av 1800-talet) som eftersträvade en naiv verklighetsbild påminnande om barns och naturfolks måleri
sv naivitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #barnslighet
sv najad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #käll- eller flodnymf i grekisk mytologi
sv nakterhus Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #skåp för upphängning av kompassfartyg
sv namnchiffer Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=namnchiffr}} #monogram
sv nankin Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}}{{sv-subst-t-oräkn}} #en sorts bomullstyg nanking
sv napalmbomb Substantiv {{sv-subst-n-er}} #brandbomb
sv nappatag Substantiv {{sv-subst-t-0}} #kamp, dust, brottning
sv narcissism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #sjuklig självupptagenhet (efter den sköne Narkissos som förälskade sig i sin egen spegelbild)
sv nardus Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #en välluktande olja från rotstocken på en nordindisk växt
sv narkomani Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #sjukligt begär efter narkotika narkoman
sv narkos Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #bedövning; sövning före operation
sv narkotisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #bedövande; smärtstillande; sömngivande narkotika
sv nasalera Verb {{sv-verb-ar}} #uttala med näsljud
sv national- Affix {{affix}} #som gäller en nation¶#:
Sammansättningar: nationaldag, nationalmuseum
sv nationalisera Verb {{sv-verb-ar}} #förstatliga (särskilt om u-länder som övertar utländsk egendom)¶#införliva med ett folk; ge medborgarrätt åt utlänningar
sv nationalsocialism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #beteckning för Hitler-tidens politiska åskådning i Tyskland (med bl a stark nationalism, antidemokrati och antisemitism) nazism
sv natriumkarbonat Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #soda natriumklorid
sv naturaförmån Substantiv {{sv-subst-n-er}} #annan avlöning än i pengar (t ex fri bostad) natura fringis
sv naturahushållning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #samhällsliv utan användning av pengar som bytesmedel
sv naturalhistoria Substantiv {{subst}} #äldre beteckning för biologi naturalier
sv naturalier Substantiv {{subst}} #(preparerade) naturföremål naturalhistoria
sv naturalisera Verb {{sv-verb-ar}} #uppta en invandrare som medborgare i ett land
sv naturalism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #filosofisk åskådning som inte erkänner någon annan verklighet än naturen¶#konst- eller litteraturriktning som vill återge verklighetentroget som möjligt (och inte skyr det fula i tillvaron)
sv naturalistisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #som hör samman med naturalism; verklighetstrogen utan försköning
sv naturell Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}}{{sv-subst-n-er}} #(subst) läggning, natur¶#(adj) obehandlad, utan tillsatser
sv naturism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #nudism
sv navare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=navar|are=}} #en sorts borr
sv navigabel Adjektiv {{sv-adj-el-peri|rot=navigab|mask=-}} #segelbar
sv navigation Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #konsten att bestämma kurs och läge vid färd med båt eller flygplan navigatör
sv navigatör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som är utbildad i navigation navigation
sv navigera Verb {{sv-verb-ar}} #bestämma kurs och läge för en båt eller ett flygplan; föra båt eller flygplan
sv n b Förkortning {{förk}} #{{tagg|latin}} förkortning för nota bene = märk väl!; väl att märka
sv nedskrivning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #devalvering; lägre värdering av varulager eller andra tillgångar än vid tidigare bokslut
sv nedslagen Adjektiv {{sv-adj-en|rot=nedslag|mask=}} #nedstämd, sorgsen beklämd, förstämd, golvad, melankolisk, nedstämd, sorgsen
sv negativism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ensidigt kritisk inställning; allmän misstro
sv negligé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} -sje’ #morgondräkt, nattdräkt (för damer)
sv negligera Verb {{sv-verb-ar}} -sjera #försumma, bortse från förbise, ignorera, nonchalera, strunta i
sv negroid Adjektiv {{sv-adj-peri|neutrum=-}}{{sv-subst-n-er}} #(adj) {{tagg|antropologi}} negerliknande; som härstammar från negrerna¶#(subst) person tillhörande negerliknande ras
en negro spiritual Substantiv {{subst|en}} #religiös nordamerikansk negersång
sv neo- Affix {{affix}} #ny-¶#:
Sammansättningar: neoklassicism
sv neolitisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som hör till den yngre stenåldern
sv nepotism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #gynnande av släktingar med oförtjänta förmåner (t ex fina tjänster)
sv nerz Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #{{tagg|gnagare}} en vesselart, mink, flodiller (Mustela lutreola); pälsverk av mink nerts
sv nesa Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #skam, vanära skam, smälek
sv netto Substantiv {{sv-subst-t-n}} #{{tagg|handel}} behållning efter avdrag för omkostnader; vikt utan förpackning¶#:{{antonymer|[[brutto]]}}¶#:{{sammansättningar|[[nettobehållning]] (ren vinst)}}
sv neuralgi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} nevralgi #smärta i en nerv
sv neurasteni Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} nev- #trötthet i förening med överkänslighet för sinnesintryck, psykisk spänning neurasteniker, neurastenisk
sv neurasteniker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person som lider av neurasteni neurasteni, neurastenisk
sv neurastenisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #nervös neurasteni, neurasteniker
sv neurit Substantiv {{sv-subst-n-er}} nev- #nervinflammation
sv neurokirurgi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} nev- #operativa ingrepphjärnan eller ryggmärgen
sv neuros Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} nev- #nervösa störningar (ångest m m) som anses beroomedvetna konflikter inom människan och inte på skador i nervvävnaderna neurotiker
sv neurosedyn Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} nev- #ett nervlugnande läkemedel (numera förbjudet i Sverige, därför att det orsakar svåra fosterskador) talidomid
sv neutralitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} e + u #opartiskhet; opartisk hållning vid krig mellan andra stater
sv niding Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #rå förbrytare nidingsdåd
sv nidingsdåd Substantiv {{sv-subst-t-0}} #våldshandling; skadegörelse av illvilja niding
sv nidsk Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #snål, knusslig, njugg
sv nikotin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #den giftiga vätska som ingår i tobak nikotinist
sv nikotinist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #nikotinförgiftad person nikotin
sv nimbus Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #glans, skimmer; helgongloria¶#en sorts regnmoln
sv nipa Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=nip}} #brant strand vid älv
sv nippel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=nippl}} #gängat skarvstycke för hopskruvning av två rör
sv nipp Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Vanligast i plural.}} #smycke, liten prydnadssak
sv nitrat Substantiv {{sv-subst-t-er}} #salt av salpetersyra
sv nitrit Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Bestämd form även [[nitritet]]. Plural även [[nitrit]].}} #salt av salpetersyrlighet
sv noli me tangere Fras {{fras}} g-ljud #{{tagg|latin}} vidrör mig inte!
sv nomad Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #folk som lever av sin boskap och med den flyttar omkring till olika betesmarker
sv nominal- Affix {{affix}} #namn-¶#:
Sammansättningar: nominalkatalog (alfabetisk (biblioteks)katalog)
sv nomina sunt odiosa Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} namn är förhatliga; "inga namn skall här nämnas"
sv nominell Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #till namnet; nominellt värde: det belopp som anges på t ex en aktie (och som kan vara ett helt annat än det verkliga värdet)
sv nominera Verb {{sv-verb-ar}} #egentligen nämna; utse kandidater till något (t ex till riksdagsmän) föreslå, utnämna, utse
sv nonaggressionspakt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #avtal mellan två stater att inte angripa varandra
sv nonchalans Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} -längs el -lans #vårdslöshet, självsvåld nonchalant, nonchalera
sv nonchalera Verb {{sv-verb-ar}} #försumma, inte bry sig om nonchalans, nonchalant ignorera, negligera, strunta i
sv nonfigurativ konst Substantiv {{subst}} #konst som inte återger figurer (föremål) ur verkligheten
sv non haberi sed esse Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} inte synas men vara
sv nonintervention Substantiv {{subst}} #icke inblandning (i en annan stats angelägenheter)
sv nonkombattant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #icke stridande (om militär personal som inte direkt deltar i stridshandlingar)
sv non multa sed multum Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} inte mångahanda utan mycket
sv non plus ultra Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} ingenting däröver; det bästa i sitt slag, oöverträffad
sv nonstop Adverb {{adv}} #utan uppehåll¶#:
Sammansättningar: nonstopflygning (flygning utan mellanlandning)
sv nordism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(strävan till) samarbete mellan Nordens länder
sv nordkalotten Substantiv {{subst}} #norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Sovjetunionen
sv normalisera Verb {{sv-verb-ar}} #göra normal¶#{{tagg|lingvistik}} genomföra enhetlighet (t ex i stavningen) standardisera
sv notariat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #avdelning i en bank för förvaltning av värdepapper och för vissa juridisk-ekonomiska uppdrag
sv notarie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=notari}} #titel för vissa tjänstemän
sv notering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #dagsprisvärdepapper och valutor¶#anteckning notera
sv notifikation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #offentligt tillkännagivande
sv novation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förnyelse; språklig nybildning
sv novellist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #novellförfattare novell
sv NT Förkortning {{förk}} #förkortning för Nya testamentet (egentligen för Novum testamentum)
sv nukleär Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som avser atomkärna¶#:{{etymologi|Av latinets ''[[nucleus]]'' ([[kärna]]).}}¶#:{{sammansättningar|[[nukleär energi]] ([[atomenergi]])}}
sv nuntie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=nunti}} nunt’sie #påvligt sändebud
sv nutria Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=|fog=I plural används omskrivning med [[nutriadjur]], [[nutriaskinn]] osv.}} #(pälsverk av) sumpbäver
sv nyansera Verb {{sv-verb-ar}} #förändra något litet, återge fina skiftningar (t ex i musik) nyans
sv nya stilen Substantiv {{subst}} #den gregorianska tideräkningen (införd i Sverige 1753)
sv nyckelroman Substantiv {{sv-subst-n-er}} #roman vars personer är hämtade ur verkligheten men där har andra namn
sv nyemission Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett aktiebolags utgivning och försäljning av nya aktier (för att öka rörelsekapitalet)
sv nyetablering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #grundande av ny industri, öppnande av ny affär el dyl
sv nymfomani Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #starkt stegrad könsdrift hos kvinnor
sv nynorsk Substantiv {{subst}} #ett norskt (skrift)språk byggtnorska dialekter (tidigare kallat landsmål)
sv nytändning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #nymåne
sv nådemedlen Substantiv {{subst}} #Bibeln och sakramenten
sv nådevedermäle Substantiv {{sv-subst-t-n}} #ordensutmärkelse
sv nåtla Verb {{sv-verb-ar}} #sy fast ovanlädret på en sko
sv närig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #snål, girig
sv nävrätt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(egentligen den rätt som sitter i nävarnas styrka) våld
sv nödsakad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=nödsak}} #tvingad, tvungen
sv nödtorft Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vad man behöver för livsuppehället men ingenting mer