Vad är Wiktionary?

Wiktionary är en fri ordbok för alla ord från alla språk. Alla som vill kan bidra.

Veckans ord

vecka 39
nestor
Ordklass: substantiv
Definition:
  1. den äldste och mest vördnadsvärde inom en viss krets eller sällskap
Etymologi: Från Nestor i den grekiska mytologin.

Läs på ett annat språk