Vad är Wiktionary?

Wiktionary är en fri ordbok för alla ord från alla språk. Alla som vill kan bidra.

Veckans ord

vecka 35
baggböleri
Ordklass: substantiv
Definition:
  1. avverkning av skog utan lov; skogsskövling
  2. tvivelaktiga affärsmetoder
Etymologi: Efter Baggböle sågverk i Västerbotten, som i media anklagades för olovlig skogsavverkning under 1840- till 1860-talet.

Läs på ett annat språk