Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

P
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv pacificera Verb {{sv-verb-ar}} #egentligen göra fredlig; (med maktmedel) återställa lugn och ordning
sv pacifism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #fördömande av krig och militärväsende; fredsrörelse pacifist
sv pacifist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #anhängare av pacifism pacifism
sv pactum turpe Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} skamlig överenskommelse
sv paddock Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #inhägnad för hästar vid kapplöpningsbana
sv pagod Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(rikt smyckad) tornliknande tempelbyggnad i Östasien kyrka
sv pajazzo Substantiv {{subst}} #en komisk figur från commedia dell'arte pajas
sv paktum Substantiv {{subst}} #avtal; äktenskapsförord pakt
sv palatal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|lingvistik}} ljud som bildas med tungryggen mot gommen (t ex i, j)
sv paleografi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om äldre (särsk medeltida) skrifttyper
sv paleontologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om utdöda växter och djur
sv pali Substantiv {{subst}} #ett indiskt språk (de äldsta buddhistiska skrifternas språk)
sv palisander Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ett träslag, jakaranda
sv palissad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #pålverk som förskansning
sv paljett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #liten glittrande skiva som prydnad på tyg
sv palliativ Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #hjälp för stunden, medel som lindrar det onda men inte botar
sv palmett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ornament av stiliserade palmblad
sv palp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #känselspröt hos leddjur
sv palpation Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #av palpera palpera
sv palpera Verb {{sv-verb-ar}} #(särskilt om läkare) undersöka med handen (utan instrument) palpation
sv pamflett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #smädeskrift pamflettist
sv pamflettist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #författare av pamfletter pamflett
sv pampas Substantiv {{sv-subst-t-namn|genitivändelse=}} #vidsträckta grässlätter i Sydamerika (särskilt Argentina)
sv pampuscher Substantiv {{subst}} #en sorts högskaftade fodrade galoscher
sv Pan Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #en okynnig och starkt sinnlig herde- och skogsgud i grekisk mytologi
sv panama Substantiv {{subst}} #(egentligen hatt av halm från Panama) mjuk hatt av bastfibrer
sv panasch Substantiv {{sv-subst-n-er}} #hjälmbuske
sv pandemi Substantiv {{sv-subst-n-er}} #farsot som sprider sig över stora områden farsot
sv panegyrisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #överdrivet berömmande panegyrik
sv panoptikon Substantiv {{sv-subst-t-0}} #vaxkabinett (med stora dockor som föreställer historiska personer)
sv panorera Verb {{sv-verb-ar}} #vrida en filmkamera för att få fram en panoramabild
sv pansartrupp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #truppslag med stridsvagnar och pansrade fordon
sv panslavism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #rörelse som syftar till att närma de slaviska folken till varandra
sv pantalonger Substantiv {{subst}} #{{tagg|kläder}} långbyxor (efter Pantalone en komisk figur från commedia dell'arte)
sv papeterier Substantiv {{subst}} #pappersvaror
sv papier-maché Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} papje’ #en sorts formpressad pappersmassa
sv papiljott Substantiv {{sv-subst-n-er}} #rulle att linda upp håret på för att göra det lockigt
sv papill Substantiv {{sv-subst-n-er}} #vårta
sv papism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(av papa påve) protestantisk beteckning för romersk-katolsk lära papist
sv papist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #katolik papism
sv papyross Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #cigarett med pappersmunstycke
sv paraffin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #blandning av vissa kolväten i fast form (t ex för ljustillverkning och för lufttät förpackning)
sv parallax Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vinkeln mellan två synlinjer då ett föremål ses från två olika punkter
sv parallellism Substantiv {{sv-subst-n-er}} #överensstämmelse; motsvarighet¶#{{tagg|lingvistik}} två eller flera uttryck för samma tanke efter varandra
sv paralysera Verb {{sv-verb-ar}} #förlama; beröva någon förmågan att tänka och tala förlama, lamslå
sv paralysi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #fullständig förlamning paralytiker
sv paralytiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person som lider av paralysi paralysi
sv paranoiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person som lider av förföljelse- eller storhetsidéer
sv parapet Substantiv {{sv-subst-n-er}} #skyddsmur; vågbrytare
sv parapsykologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran om sådant som avviker från normal erfarenhet (t ex tankeöverföring och fjärrskådning)
sv paratax Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #samordning av satser eller satsdelar
sv paratyfus Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #{{tagg|medicin}} en tyfusliknande (men lindrigare) infektionssjukdom
sv paravan Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en anordning för minsvepning
fr par avion Adverb {{adv|fr}} #med luftpost
sv parcell Substantiv {{sv-subst-n-er}} #litet jordstycke (t ex för försöksodling)
sv parcer Substantiv {{subst}} #tre ödesgudinnor i romersk mytologi
sv parentation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #högtidligt minnestal över en avliden parentator
sv parentator Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #den som håller minnestal parentation
fr par excellence Adverb {{adv|fr}} #framför allt, framför andra
sv parlamentariker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #ledamot av ett parlament parlament
sv parlamentarisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som hör samman med parlament eller parlamentarism
sv parlamentör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person med fullmakt att underhandla med fienden under ett krig
sv parlando Substantiv {{subst}} #{{tagg|musik}} sångsätt som närmar sig tal
sv parmmätare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=parmmätar|are=}} #(av parm ett gammalt hömått) person som förr hade i uppdrag att mäta upp
fr par préférence Adverb {{adv|fr}} #framför andra; företrädesvis
fr par renommé Adverb {{adv|fr}} #ryktesvis; till namnet
sv parterr Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(egentligen på marken)¶#trädgårdsanläggning närmast boningshuset¶#(förr) ståplatserna på golvet i en teatersalong
sv parveny Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #uppkomling (person som kommit sig upp i samhället)
fr pas de quatre Substantiv {{subst|fr}} #en pardans i 4/4 takt, schottis
sv paskill Substantiv {{sv-subst-n-er}} #smädeskrift, nidskrift
sv passabel Adjektiv {{sv-adj-el|rot=passab|mask=}} #något så när, som går an
sv passbåt Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #mindre båt som anlöper större båt för att hämta eller lämna av passagerare
sv passé Adjektiv {{adj}} #passerad; utblommad; förlegad, omodern
sv passim Adverb {{adv}} #på flera ställen i en skrift
sv passionerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=passioner}} #lidelsefull, häftig, intensiv passion eldig, het, lidelsefull
sv passionstiden Substantiv {{subst}} #fastlagstiden passionsveckan
sv passionsveckan Substantiv {{subst}} #påskveckan passionstiden
sv passivitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #overksamhet, liknöjdhet
sv pastej Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bakverk med fyllning (kött, fisk, frukt)
sv pastell Substantiv {{sv-subst-n-er}} #målning med färgkritor
sv pastill Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tablett
sv pastisch Substantiv {{sv-subst-n-er}} #konstverk eller diktverk som avsiktligt efterbildar en gången tids stil stilhärmning, stilimitation
sv pastorat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en eller flera församlingar som bildar en kyrkoherdes arbetsområde; kyrkoherdebefattning
sv pastörisera Verb {{sv-verb-ar}} #upphetta till viss temperatur för att döda bakterier
sv patella Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=patell}} #{{tagg|anatomi}} knäskål
sv paten Substantiv {{subst}} #tallrik eller skål för nattvardsbrödet
sv paternell Adjektiv {{sv-adj-okomp}} #faderlig pater
sv pater noster Substantiv {{subst}} #Fader vår¶#radband
sv paternosterhiss Substantiv {{subst}} #hiss i ständig rörelse med instigning och avstigning under farten
sv patiens Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} passiangs #kortspel för en enda person
sv patinera Verb {{sv-verb-ar}} #belägga (på kemisk väg) med patina patina
sv patisseri Substantiv {{subst}} #finare bakverk
sv patriarkalisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #faderlig
sv patriarkat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #fadersvälde; samhällsskick där husfadern har stor myndighet mansvälde
sv patrullera Verb {{sv-verb-ar}} #(om t ex polis eller militär) gå på vakt patrull
sv paulun Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bädd med sängomhänge
fr pauvres honteux Substantiv {{subst|fr}} #personer som haft det bra men blivit fattiga och drar sig för att begära understöd
sv paviljongsystem Substantiv {{sv-subst-t-0}} #ett antal mindre byggnader (t ex i en sjukhusanläggning) i st f en stor byggnad
la pax aeterna Substantiv {{subst|la}} #evig fred pax, pax vobiscum
la pax vobiscum Substantiv {{subst|la}} #frid vare med eder pax, pax aeterna
en paying guest Substantiv {{subst|en}} #gäst som betalar för sig i privathem
sv peang Substantiv {{sv-subst-n-er}} #klämma för tillslutning av blodkärl vid operation
sv pedagog Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(skicklig) undervisare, uppfostrare; forskare inom pedagogikens område
sv pedagogisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som rör pedagogik; riktig ur undervisningssynpunkt pedagogik
sv pediatrik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vetenskapen om barnsjukdomar pediatriker
sv pediatriker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #barnläkare pediatrik barnläkare
sv pedikyr Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #fotvård
sv pegamoid Substantiv {{subst}} #en sorts konstläder
sv pekoralist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #författare som skriver dumt och löjligt utan att han själv förstår det pekoral
sv pektin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts gelébildande ämne
sv penater Substantiv {{subst}} #husgudar i fornromersk föreställning; hus och hem
sv pendyl Substantiv {{sv-subst-n-er}} pang- el pen- #finare vägg- eller bordsur med pendel
sv penitens Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #botgöring penitent
sv penitent Substantiv {{sv-subst-n-er}} #botgörare penitens
sv penjoar Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|kläder}} morgonrock för kvinna
sv pennalism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #äldre kamraters förtryck av yngre
sv pensum Substantiv {{subst}} #(plur pensa) en viss mängd arbete som skall utföras; vissa kunskaper som skall inhämtas uppgift
sv pentameter Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=pentametr}} #ett antikt versmått (sexfotad daktylisk vers där tredje och sjätte versfötterna består av en enda stavelse)
sv pentry Substantiv {{sv-subst-t-n|fog=}} #serveringsrumbåt; kokvrå
sv penultima Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=|4=-|8=-}} #ett ords näst sista stavelse
sv pepsin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #ett enzym i magsaften
sv per capita Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} per person; med en röst för varje röstande
sv percipiera Verb {{sv-verb-ar}} #förnimma perception
sv per fas et nefas Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} med rätt eller orätt; med vilka medel som helst
sv perfektion Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #fulländning perfekt
sv pergament Substantiv {{sv-subst-t-0}} #skinn som beretts till skrivmaterial eller till bokband papper
sv pergola Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=pergol}} #lövsal, pelargång överväxt med slingerväxter; öppen hall
sv periferisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #detsamma som perifer
sv periodicitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} o-ljud #egenskapen att återkomma med jämna mellanrum periodisk
sv peristyl Substantiv {{sv-subst-n-er}} #pelarsal, gård som är omgiven av kolonner
sv perkussion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #egentligen slag, stöt; läkarundersökning genom knackning på bröstkorg, buk eller rygg slagverk
sv permanens Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #varaktighet; beständighet permanent
sv permittera Verb {{sv-verb-ar}} #ge ledighet; göra arbetslös (under viss tid)
sv perpendikel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=perpendikl}} #pendel¶#rät linje som är vinkelrät mot en annan rät linje¶#lodrät linje perpendikulär
sv perpendikulär Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #vinkelrät; lodrät perpendikel
sv perpetuum mobile Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} evighetsmaskin
sv persian Substantiv {{subst}} #pälsverk av unga lamm av en speciell fårart
sv persienn Substantiv {{sv-subst-n-er}} #rörlig spjälgardin (i ett fönster) jalusi
sv persiflage Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} -asj #drift, gyckel, förlöjligande persiflera
sv persiflera Verb {{sv-verb-ar}} #förlöjliga, driva med persiflage
sv personage Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=personag}} -asj #underlig människa
sv persona grata Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} omtyckt människa; person som godkänns såsom diplomat i ett främmande land; motsats: persona non grata (el persona ingrata)
sv personalier Substantiv {{subst}} #biografiska uppgifter om en person
sv persvadera Verb {{sv-verb-ar}} #övertala
sv peseta Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #myntenhet i Spanien
sv petitmaitre Substantiv {{subst}} pötimät’r #sprätt, småviktig herre; äv = pedant petimäter
sv petrifikat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #fossil; något förstenat (även om människor); stelnat uttryck; ålderdomlighet petrifiera
sv petrografi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om bergarterna
sv petrokemi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #kemi som sysslar med petroleumprodukter (bl a plaster och läkemedel)
sv petting Substantiv {{subst}} #{{tagg|sexualitet}} sexuella smekningar, grovhångel pulla
sv phon Substantiv {{subst}} fån #se fon
sv pia desideria Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} fromma önskningar (som inte kan uppfyllas)
sv pianola Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=pianol}} #självspelande piano
sv piassava Substantiv {{subst}} #palmbladsfiber
sv piaster Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=piastr}} #mynt bl a i Egypten och Turkiet
sv piazza Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=piazz}} piat’sa el piassa #öppen plats (i Italien)
sv picador Substantiv {{sv-subst-n-er}} #se pikador
sv pickelhuva Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=pickelhuv}} #hjälm med uppstående spets
sv pickels Substantiv {{subst}} #förvällda grönsaker i ättika
sv picknick Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #utflykt i naturen med matsäckskorg
sv pickola Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=piccol}} #liten flöjt med högt tonläge
sv pickolo Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=pickol}} #hotellpojke; smörgåsnisse piccolo
sv pickup Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ljuddosa till grammofon, nålmikrofon¶#anordning på en lantbruksmaskin för att från marken ta upp t ex halm pickupp
sv piedestal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #pelarliknande underlag eller annat fotställ för t ex staty eller blomvas
sv pierrot Substantiv {{sv-subst-n-er}} pjärrå’ #en komisk pantomimfigur i vit vid jacka, vita långbyxor och sockertoppshatt
sv pieta Substantiv {{subst}} #(egentligen fromhet) skulptur eller målning av Maria med Jesu döda kropp
sv pietism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en protestantisk fromhetsriktning (fr o m 1600-talets senare del) pietist
sv pietist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #anhängare av pietismen; person med anknytning till väckelserörelse pietism
sv pikador Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(el picador) ryttare med lans vid tjurfäktningar
sv piké Substantiv {{subst}} #en sorts räffelvävt bomullstyg¶#ett kortspel
sv pikera Verb {{sv-verb-ar}} #sticka, såra, kränka¶#göra ett tyg uddigt i kanten
sv piket Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utryckningsavdelning av brandmän eller poliser¶#polisbil för utryckning
sv pilaff Substantiv {{sv-subst-n-er}} #kryddad maträtt av kött och ris
sv pilgrim Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som vallfärdar till helig plats
sv pilot- Affix {{affix}} #vägledande, t ex pilotstudie förberedande studie, provundersökning
sv pimpling Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #pimpelfiske (en sorts mete med kort spö och blänke)
sv pimpsten Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en sorts porös lava
sv pinakotek Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tavelsamling
sv pincené Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} pängsne’ #glasögon som kläms fast över näsroten
sv pinje Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=pinj}} #ett sydeuropeiskt barrträd med paraplyliknande krona
sv pinnmo Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #ett blandat jordlager som packats hårt av inlandsisen
sv pinxit Substantiv {{subst}} #se pxt pxt pinx
sv pxt Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} har målat detta (efter målarens namn på en tavla) pinxit
sv pipe-line Substantiv {{subst}} pajp’lajn #rörledning, särsk för olja eller naturgas
sv pipett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #glasrör (med utbuktning) för uppsugning eller mätning av vätskor
sv pir Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #bred brygga från en kaj (med lyftkranar, skjul m m); vågbrytare
sv pirattryck Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tjuvtryck, nytryck utan tillstånd pirat
sv piruett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #snurrande runt på tåspetsen i dans eller konståkning på skridskor¶#en hästs helomvändning på bakbenen i skolridning
sv piruettera Verb {{sv-verb-ar}} #snurra runt, svänga om på tåspetsen
sv pist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(egentligen spår) bana för skidlopp el dyl; plattform för fäktning
sv pitprops Substantiv {{subst}} #gruvstöttor, rundvirke av unga granar eller furor
sv pivåfönster Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=pivåfönstr|not=Talspråklig stavning bestämd form plural även ''[[pivåfönstrena]] eller [[pivåfönsterna]]''.}} #perspektivfönster (fönster som kan vridas kring två vågräta tappar på ungefär halva fönsterhöjden) pivot
sv pizzicato Substantiv {{sv-subst-t-n}} #{{tagg|musik}} knäppning av strängen på ett stränginstrument (inte spel med stråke) pizz
sv plaidoyer Substantiv {{subst}} #försvarstal plaidoyé
sv plakett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #fyrkantig metallplatta med figurer på ena sidan; fyrkantig medalj
sv planekonomi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #ekonomiskt-politiskt system med planmässig reglering av produktion och konsumtion
sv planetarium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=planetari}} #modell av solsystemet; halvklotformig byggnad på vars innerväggar himlakroppars rörelser kan projicieras
sv planhushållning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #se planekonomi
sv planimetri Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran om beräkning av plana ytors storlek
sv plankton Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #mikroskopiskt små organismer (växter och djur) som driver omkring i vatten
sv planskild korsning Substantiv {{subst}} #korsväg där vägarna går i olika plan (motsats till plankorsning)
sv plasma Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} #blodvätska¶#förkortning för protoplasma
sv plasta Verb {{sv-verb-ar}} #belägga med plast; behandla med plast
sv plasticitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #formbarhet
sv plastikkirurgi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #operationer för att ta bort eller dölja missbildningar
sv platan Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett träd med lönnliknande blad
sv platonism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #den grekiske filosofen Platons läror (särsk om idévärlden av vilken sinnevärlden är en matt skugga)
sv playback Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(vid t ex filminspelning) först ljudupptagning och sedan spel i anslutning till ljudet
sv playboy Substantiv {{sv-subst-n-ar}} plej’boj #nöjeslysten och lättsinnig (ung) man
sv plebej Substantiv {{sv-subst-n-er}} #man av folket i Rom (motsats till patricier), underklassare plebejisk
sv plebejisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #tarvlig, simpel; pöbelaktig plebej
sv plebiscit Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} -sit #folkomröstning
sv plebs Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} den stora hopen; pöbel
sv Plejaderna Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #sjustjärnorna
sv plekter Substantiv {{subst}} #litet knäppverktyg för vissa stränginstrument (bl a mandolin och cittra) plektron plektrum
sv plenarsammanträde Substantiv {{sv-subst-t-n}} #allmänt sammanträde i en församling (t ex FN)
sv plenum Substantiv {{sv-subst-t-0|not=I plural även [[plena]].}} #allmänt sammanträde
sv pleonastisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #{{tagg|lingvistik}} överflödig; onödigt ordrik pleonasm
sv pleurit Substantiv {{sv-subst-n-er}} plev- #{{tagg|medicin}} lungsäcksinflammation
sv plexiglas Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #en sorts splitterfri glasliknande plast
sv pliktig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #skyldig; tvungen
sv plint Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #sockel, fyrkantig platta under foten av en pelare¶#en sorts lådformigt gymnastikredskap
sv plissé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #fint veckat tygstycke plissera
sv plissera Verb {{sv-verb-ar}} #lägga (tyg) i skarpa veck plissé
sv plit Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #(förr) värja
sv PLO Substantiv {{subst}} #förkortning för Palestine Liberation Organization en samorganisation för Palestinaarabernas nationella kamp mot Israel
sv plombera Verb {{sv-verb-ar}} #försegla med plomb¶#fylla en tand plomb försegla
sv plumpudding Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en sorts engelsk maträtt
sv pluralism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en filosofisk åskådning som räknar med en mångfald olika principer (och inte en grundläggande enhet)
sv pluralis majestatis Substantiv {{subst}} #(förr) kungars bruk av vi i st f jag
sv pluralitet Substantiv {{sv-subst-n-er}} #flertal; röstövervikt
sv pius Substantiv {{subst}} #({{tagg|latin}} = mer) tillägg, överskott, fördel; över fryspunkten
sv pluskvamperfektum Substantiv {{subst}} #{{tagg|lingvistik}} ett tempus i verbböjningen pluskvamperfekt
sv pluton Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #underavdelning av kompani
sv plymage Substantiv {{subst}} -asj #kantprydnad av strutsfjädrar el dyl på uniformshatt
sv pläd Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #resfilt; rutig schal filt
sv pläter Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #plåt som belagts med silver (eller annan rostfri metall)
sv poetik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #poesiens teori, läran om skaldekonsten; regler för diktkonst
sv poetisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som har att göra med poesi; stämningsfull, svärmisk; på vers
sv pogrom Substantiv {{sv-subst-n-er}} #massmord, våldsam förföljelse (särsk av judar)
sv pointera Verb {{sv-verb-ar}} #se poängtera point
sv pointillism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} poäng- #målning med färgerna oblandade direkt på duken i små punkter eller streck
sv pokal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bägare; dekorerat dryckeskärl på hög fot buckla, trofé
sv polar- Affix {{affix}} o-ljud #som hör till en pol (särsk nord- eller sydpol) t ex polarfärd
sv polarisation Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #{{tagg|teknik}} orientering av elektriska laddningar i bestämd riktning; uppkomst av polarisationsström; olika egenskaper hos ljusstråle i olika riktningar¶#skärpning av motsatsförhållande (t ex mellan politiska partier)
sv polarisationsström Substantiv {{sv-subst-n-ar|rot=polarisationsströmm}} o-ljud #{{tagg|teknik}} elektrisk ström i motsatt riktning vid elektrolys
sv polarisera Verb {{sv-verb-ar}} o-ljud #{{tagg|teknik}} göra magnetisk; ändra en ljusstråles svängningsriktning¶#skärpa motsatser
sv polariserat ljus Substantiv {{subst}} o-ljud #ljus som genom särskilda anordningar riktas endast åt visst håll (för att hindra bländning vid bilkörning)
sv polaroidglas Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} o-ljud #glas som släpper igenom ljusstrålar endast i viss riktning och därför inte ger reflexer
sv polder Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=poldr}} #marskland som torrlagts genom dikning och vallar
sv polemisera Verb {{sv-verb-ar}} #skriva mot någon, angripa i skrift eller offentligt tal polemiker, polemisk
sv polemisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #utmanande; stridslysten polemiker, polemisera
sv polenta Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #majsgryn; majsmjöl¶#en sorts (italiensk) majsgröt
sv polhemsknut Substantiv {{sv-subst-n-ar}} o-ljud #kardanknut
sv poliklinik Substantiv {{sv-subst-n-er}} #avdelning på sjukhus för undersökning och behandling av vårdsökande
sv polio Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} o-ljud #barnförlamning
sv politess Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #fint levnadsvett; artighet
sv politices magister Substantiv {{subst}} #förk pol mag (person med) en numera avskaffad samhällsvetenskaplig akademisk examen
sv politruk Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(förr) en sorts politisk övervakare inom den sovjetiska krigsmakten¶#person som fått sin ställning mest på grund av partipolitiskt nit
sv polka Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=polk}} #(musik till) en livlig dans i 2/4 takt
sv polkahår Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #rundklippt frisyr
sv pollare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=pollar|are=}} #påle för förtöjning av båtar
sv pollination Substantiv {{sv-subst-n-er}} #av pollinera pollinera
sv pollinera Verb {{sv-verb-ar}} #överföra frömjöl från ståndare till pistill pollination
sv pollution Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ofrivillig uttömning av sädesvätska (under sömnen) förorening
sv pol mag Substantiv {{subst}} #se politices magister
sv polo Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} o-ljud #ett bollspel (bland annat i vatten eller till häst)
sv polonäs Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #en sorts (polsk) dans i 3/4 takt; musik i den sortens dansrytm
sv polyester Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=polyestr}} #en sorts plast
sv polyfoni Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #flerstämmighet där varje stämma är melodiskt självständig polyfon
sv polyform Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #{{tagg|teknik}} mångformig; som förekommer i flera olika kristallformer
sv polyglottlexikon Substantiv {{sv-subst-t-0}} #flerspråkig ordbok polyglott
sv polyhistor Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som har goda kunskaper på många olika områden
sv polykrom Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #mångfärgad
sv polyp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utväxtstjälk (till exempel i näshålan) utväxt
sv polyteist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som dyrkar flera gudar polyteism
sv pomerans Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} -ans el -angs #en sorts apelsinliknande sydfrukt
sv pontifikat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #påvevärdighet; en påves ämbetsed
sv poplin Substantiv {{sv-subst-n-er}}{{sv-subst-t-er}} #en sorts ripsartat tyg
sv porfyr Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en röd(brun) vulkanisk bergart
sv portabel Adjektiv {{sv-adj-el|rot=portab|mask=-}} #bärbar bärbar
sv portfölj Substantiv {{sv-subst-n-er}} #väska för böcker eller handlingar¶#samling av värdepapper väska
sv portiär Substantiv {{sv-subst-n-er}} #dörrförhänge
sv portör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bärbar (cylinderformig) plåtbehållare (för insamling av växter)
sv positivism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en filosofisk riktning som avvisar alla metafysiska spekulationer och godkänner endast erfarenhet (det positiva) som kunskapskälla
sv possessionat Substantiv {{sv-subst-n-er}} #godsägare possession
sv postament Substantiv {{sv-subst-t-0}} #underlag till staty el dyl
sv postera Verb {{sv-verb-ar}} #stå (eller ställa) på vakt
fr poste restante Substantiv {{subst|fr}} #(egentligen kvarliggande post) adressuppgift på försändelse som skall avhämtas på posten
sv postering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #vaktmanskap
sv post festum Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} efter festen, för sent
sv postförskott Substantiv {{sv-subst-t-0}} #postförsändelse som av adressaten skall lösas ut med visst angivet belopp
sv postglacial Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #bildad efter istiden
sv postgymnasial Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #(om utbildning) som följer efter gymnasieskolan
sv postilla Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=postill}} o-ljud #samling predikningar
sv postludium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=postludi}} #avslutningsmusik (efter en gudstjänst)
sv post, non propter Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} efter men inte till följd av
sv postskriptum Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tillägg (i ett brev) PS (förkortning)
sv postulat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #antagande; sats som varken kan eller behöver bevisas postulera antagande
sv posör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som gärna poserar, tillgjord människa
sv potage Substantiv {{sv-subst-n-er|pluralrot=potag}} pos'ta:sj #avredd soppa
sv potkes Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} påt'tje:s #riven ost blandad med bl a kryddor och sprit potkäs
sv potpurri Substantiv {{sv-subst-t-er}} #blandning, litet av varje¶#musikstycke av ett antal olika melodier efter varandra
sv pott Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(egentligen kruka)¶#(skål för) alla spelares insatser vid kortspel¶#summa att fördelas i samband med löneuppgörelse
fr pourboire Substantiv {{subst|fr}} #drickspengar
sv pp Förkortning {{förk}}{{adv}} #{{tagg|musik}} förkortning för pianissimo; mycket svagt
sv PR-man Substantiv {{subst}} #person som skall påverka opinionen till förmån för ett företag PR
en practical joke Substantiv {{subst|en}} #spratt, skämt
sv pragmatisk historieskrivning Substantiv {{subst}} #historieframställning där händelserna ställs i orsaksförhållande till varandra och ger lärdom för framtiden pragmatisk
sv pragmatism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #filosofisk åskådning som anser sanningen vara detsamma som praktiskt värde (fruktbarhet)
sv pralin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts chokladbit med fyllning bonbon, choklad
sv prebende Substantiv {{sv-subst-t-n}} #(förr) pastorat som var förenat med annan tjänst (särskilt professorstjänst)
sv precedensfall Substantiv {{sv-subst-t-0}} #rättsfall där domen blir avgörande för dom i likartade fall
sv preciosa Substantiv {{subst}} #se pretiosa
sv predestination Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #förutbestämmelse¶#:{{sammansättningar|[[predestinationsläran]]}}
sv predikatsfyllnad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts substantivbestämning¶#:{{jämför|[[predikat]], [[predikativ]]}} || || || |- | sv || [[predisposition]] || Substantiv || <code><nowiki>{{sv-subst-n-er}} #mottaglighet, (sjukdoms)anlag predisponerad
sv preexistens Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #(själens) föruttillvaro
sv prefekt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #föreståndare; fransk motsvarighet till landshövding
sv prejudicerande Adjektiv {{sv-adj-0-okomp|mask=-}} #{{tagg|juridik}} som kan ligga till grund för avgörande i kommande likartade fall prejudikat
sv prelat Substantiv {{sv-subst-n-er}} #högt uppsatt (och maktmedveten) präst prelatensisk pastor
sv prelatensisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #prästerlig; högdragen; maktmedveten prelat
sv premieobligation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #statlig lånesedel som ger möjlighet till vinst men inte ränta
sv premiär- Affix {{affix}} #den förste (första)¶#:
Sammansättningar: premiärdansös (titel för de främsta dansöserna vid operabaletten), premiärminister (regeringschef i vissa länder)
sv preparatris Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #person som vid vetenskaplig inrättning framställer eller undersöker preparat preparator
sv prerafaeliter Substantiv {{subst}} #en engelsk målarskola (vid mitten av 1800-talet) som svärmade för det italienska måleriet före Rafael
sv presbyter Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #ledande församlingsmedlem i den äldsta kristna kyrkan presbyterer
sv presenning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #impregnerad segelduk (eller plastduk) till skydd mot väta
sv presentabel Adjektiv {{sv-adj-el|rot=presentab|mask=}} #tillräckligt fin för att visa sig eller visas upp
sv presentation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #av presentera presentera beskrivning, framförande, framläggning, framställning, redogörelse
sv preservativ Substantiv {{sv-subst-t-0}} #skyddsmedel
sv preses Substantiv {{subst}} #ordförande i vissa sällskap
sv presidium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=presidi}} #ordförandeskap; ordförande jämte (en eller flera) vice ordförande ledning, ledningsgrupp
sv preskriberad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|rot=preskriber}} #straffri eller ogiltig därför att något inte har skett inom föreskriven tid
sv preskription Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bortfall av straff därför att brottet inte åtalats inom viss tid; förlust av rätt till fordran om denna inte gjorts gällande inom viss tid
sv pressattaché Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #tjänsteman som vid en beskickning skall ha hand om förbindelserna med det främmande landets tidningar
sv pression Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #tryck pressionsgrupp
sv pressionsgrupp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #påtryckningsgrupp, intressegrupp som söker påverka beslut (av riksdag eller myndighet)¶#:{{etymologi|Av engelskans ''[[pressure group]]''.}} pression
sv prestav Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(person som bär) florbehängd stav vid begravning
sv presto Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} mycket snabbt¶#musikstycke i mycket snabb takt{{struktur|flytta till substantivrubrik}}
sv presumera Verb {{sv-verb-ar}} #förmoda, antaga presumtiv förmoda
sv pretentioner Substantiv {{subst}} pretangsjoner #anspråk, fordringar pretentiös
sv pretiosa Substantiv {{subst}} pretsiåsa #dyrbarheter, smycken pretiös preciosa
sv preusseri Substantiv {{sv-subst-t-er}} pröjer'i: #hård militär drill; militärt översitteri
sv prevention Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förebyggande åtgärd preventiv
sv prima ballerina Substantiv {{subst}} #premiärdansös
sv primadonna Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=primadonn}} #särskilt framstående sångerska eller skådespelerska diva
sv primarie Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #förstaviolinisten i en stråkkvartett
sv primas Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #kyrkligt överhuvud¶#ledare för en zigenarorkester
sv prima vista Substantiv {{subst}} #se a prima vista
sv primus inter pares Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} den främste bland likar (t ex svensk ärkebiskop bland svenska biskopar)
sv primus motor Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} den drivande kraften
sv principryttare Substantiv {{sv-subst-n-0}} #person som hårdnackat håller fast vid vissa principer (utan att bry sig om konsekvenserna)
sv prinsgemål Substantiv {{subst}} #regerande drottnings make
sv prisge Verb {{sv-verb-ar|rot=prisgiv|pret=prisgav|sup=[[prisgett]], [[prisgivit]]|sup-pass=[[prisgetts]], [[prisgivits]]|prespart=prisgivande|perfpart=prisgiven|fakta=tveksamt om alla dessa former existerar}} #offra, låta gå under
sv priskurant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #prislista
sv prisma Substantiv {{sv-subst-t-er|fog=|pluralrot=prisme}}{{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=prism}} #kropp med två likformiga basytor och minst tre rektangelformiga sidoytor¶#genomskinligt (och därför ljusbrytande) prisma med triangelformig genomskärning¶#slipad glaskläpp i till exempel kristallkrona prismatisk
sv privatdiskontör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som lånar ut pengar mot hög ränta
sv privatim Substantiv {{subst}} #enskilt, mellan fyra ögon privat
sv probabel Adjektiv {{sv-adj-el|rot=probab|mask=-}} #sannolik, trolig probabilitet
sv probabilitetskalkyl Substantiv {{sv-subst-n-er}} #sannolikhetsberäkning probabel
sv probera Verb {{sv-verb-ar}} #pröva, prova; undersöka guld- eller silverhalt probersten
sv proboxare Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=|are=}} #professionell boxare
sv procentuell Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #räknad i procent procent
sv processionskors Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #kors som bärs i spetsen för en kyrklig procession
sv produktionsfaktorer Substantiv {{subst}} #(enligt nationalekonomisk teori) arbete, jord, kapital
sv produktivitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #skaparkraft; fruktsamhet produktiv
sv pro et contra Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} för och emot
sv professionalism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #yrkesmässig (idrotts)utövning profession, professionell, professor
sv profetera Verb {{sv-verb-ar}} #förutsäga profet, profetia förutse
sv profil Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bild (av ett ansikte) från sidan¶#person eller organisation med klart framträdande egna drag¶#genomskärning (t ex genom en list), lodrätt tvärsnitt (till exempel genom en byggnad) framtoning, image
sv profylaktisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #förebyggande, skyddande profylax
sv profylax Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förebyggande åtgärd(er) profylaktisk skyddsåtgärd
sv prognostikon Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(astrologisk) förutsägelse prognos, prognostisera
sv programmusik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #musik som söker återge en händelse eller skildra något
sv progression Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|matematik}} framåtskridande, tillväxt; serie progressiv fortskridande, utveckling
sv progressiv beskattning Substantiv {{subst}} #skatt med allt högre procent av inkomsten (förmögenheten) ju större denna är
sv proklamation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #högtidlig kungörelse proklamera
sv prokrustessäng Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en viss form i vilken allt skall pressas in även om det inte alls passar där
sv prokurist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som för en annans räkning sköter en firma och har fullmakt att teckna firman prokura
sv proletarisera Verb {{sv-verb-ar}} #utarma, förvandla till proletariat proletariat, proletarismproletär
sv prolongation Substantiv {{sv-subst-n-er}} ng-ljud + g-ljud #av prolongera prolongera utsträckning
sv prolongera Verb {{sv-verb-ar}} #förlänga, utsträcka i tiden, medge att något (t ex betalning av en skuld) får uppskjutas till senare tidpunkt prolongation förlänga
sv promenoar Substantiv {{sv-subst-n-er}} #promenadkorridor (t ex i en teaterbyggnad) promenad
sv promovendus Substantiv {{subst}} #den som skall promoveras promotion, promotor, promovera
sv prononcerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=prononcer}} #(tydligt) uttalad, bestämd, utpräglad
sv pro patria Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} för fäderneslandet
sv propedeutisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #förberedande, grundläggande propedeutik
sv proportionell Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som står i riktigt förhållande (till), avpassad proportion
sv proportionellt valsätt Substantiv {{subst}} #sådant valsystem att varje parti får (riksdags)ledamöter i proportion till det antal röster som partiet har fått
sv proportionerlig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som har fina proportioner, väl avpassad, välväxt proportion, proportionera. proportionsvis
sv proportionsvis Adverb {{adv}} #förhållandevis
sv proprieborgen Substantiv {{subst}} #borgen som för egen skuld
sv pro primo Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} för det första
sv props Substantiv {{subst}} #kort rundvirke, gruvstöttor
sv propå Substantiv {{subst}} #förslag propos förslag
sv prosaist Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #prosaförfattare
sv pro secundo Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} för det andra
sv prosodi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran om betoningsförhållanden, stavelselängd, tonhöjd m m i sammanhängande tal
sv prospektera Verb {{sv-verb-ar}} #systematiskt söka efter olja eller malmer eller grundvatten
sv protagonist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #skådespelare som spelade huvudrollen i ett forngrekiskt drama; huvudperson
sv protegera Verb {{sv-verb-ar-ejpass}} #beskydda, gynna protegé
sv protektion Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #skydd protektionism, protektionist skydd
sv protektionism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(handels)politik som vill införa (eller behålla) skyddstullar protektion, protektionist
sv protektionist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tullvän protektion, protektionism
sv protektorat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #skyddat område; land som står under ett annat lands överhöghet
sv protoplasma Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en slemliknande substans i djur- och växtceller; levande materia
sv prototyp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #urtyp, grundform; normerande meterstav och kilogramcylinder i Paris¶#modell för en planerad tillverkningsserie
sv proveniens Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #härkomst, ursprung
sv provinsialism Substantiv {{sv-subst-n-er}} #dialektord, dialektuttryck
sv provinsiell Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som utmärker viss landsdel; landsortsmässig lantlig
sv provision Substantiv {{sv-subst-n-er}} o-ljud #ersättning för förmedling av en affär, mäklararvode
sv provisorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=provisori}} #tillfällig anordning provisorisk
sv provokativ Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #provokatorisk provokation, provokatorisk
sv provokatorisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #utmanande, uppeggande provokation, provokativ
sv PRV Substantiv {{subst}} #förkortning för Patent- och registreringsverket
sv pryderi Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #överdriven anständighet pryd
sv pryo Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #i grundskolan förkortning för praktisk yrkesorientering
sv pränt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #textad skrift, skönskrift; tryck
sv psalmist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #psalmdiktare
sv psalmodikon Substantiv {{sv-subst-t-0}} -mo- #ett enkelt stråkinstrument av svenskt ursprung
sv pseudohändelse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=pseudohändels}} #en obetydlig händelse som i massmedia blåsts upp till något viktigt
sv psyk- Affix {{affix}} #förkortning för psykisk eller psykologisk
sv psykoanalys Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #en gren inom psykologin med särskild inriktning på studiet av känsloladdade föreställningar (komplex) och driftsliv i det omedvetna¶#en metod att böta psykiska störningar genom att leta sig fram till deras orsaker i det omedvetna
sv psykogen Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} -jen #som har sin grund i själslivet
sv psykologisk krigföring Substantiv {{subst}} #olika åtgärder (t ex ryktesspridning) i syfte att försvaga fiendens psykiska motståndskraft
sv psykologiskt försvar Substantiv {{subst}} #åtgärder för att stärka ett folks försvarsvilja och psykiska motståndskraft
sv psykopati Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #avvikelse från det normala i uppförande och värderingar till följd av störningar i känslo- och viljeliv psykopat
sv psykopatologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om psykiska sjukdomar och avvikande psykiska tillstånd
sv psykos Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #allvarlig psykisk sjukdom
sv psykosomatisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #(om sjukdom) kroppslig men med psykisk bakgrund (t ex magsår till följd av stress)
sv psykoteknik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #praktiskt tillämpad psykologi; arbetspsykologi (t ex anlagsprövning för utbildning eller yrkesval)
sv psykoterapi Substantiv {{sv-subst-n-er}} #sjukdomsbehandling med psykologiska metoder
sv PTK Substantiv {{subst}} #förkortning för Privattjänstemannakartellen
sv publicist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tidningsman publicistik, publicistisk, publicitet skriftställare, tidningsman
sv publicistik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #tidningsväsen; journalistik publicist, publicistisk, publicitet
sv publicistisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #tidnings- publicist, publicistik, publicitet
sv publicitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #offentlighet; vinna publicitet bli omtalad publicist, publicistik, publicistisk
en public relations Substantiv {{subst|en}} #förk PR: förhållande till allmänheten; strävan efter gott anseende hos kunder, press eller myndigheter
sv publicum Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} publik
sv publikan Substantiv {{sv-subst-n-er}} #skatte- eller tullindrivare i det romerska riket (bl a i Palestina på Jesu tid)
sv pudrett Substantiv {{subst}} #gödsel av torkad och pulveriserad avföring
sv puffa Verb {{sv-verb-ar}} #stöta, knuffa¶#knalla¶#:{{besläktade ord|[[puffert]]}}¶#göra reklam (egentligen blåsa upp) fösa, knuffa, röka, stöta
sv puffärm Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #pösig klänningsärm
sv pullover Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=pullovr}} #överdragströja
sv pulsera Verb {{sv-verb-ar}} #röra sig rytmiskt (som pulsen), leva och röra sig hetsigt bulta
sv pulsåder Substantiv {{sv-subst-n-ar|pluralrot=pulsådr}} #blodkärl som för blodet från hjärtat, artär artär
sv pult Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #pulpet; upphöjning, podium (särsk för dirigent)
sv pundhuvud Substantiv {{sv-subst-t-0}} #dumbom
sv punktera Verb {{sv-verb-ar}} #markera med punkter, pricka¶#sticka hål , göra en punktion¶#få hål på luftslang till bil eller cykel
sv punkthus Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #fristående höghus (med kvadratiskt bottenplan)
sv punktion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #instick i ett organ eller en kroppshålighet med ihålig nål för att tömma ut vätska eller ta prov
sv punktstrejk Substantiv {{subst}} #begränsad strejk (t ex endast vid vissa företag)
sv punsch Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en söt alkoholdryck
sv pupill Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den runda öppningen i ögats regnbågshinna¶#(förr) barn
sv puppa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=pupp}} #insektsstadiet mellan larv och färdig insekt
sv purgatorium Substantiv {{subst}} #skärselden
sv purgera Verb {{sv-verb-ar}} #egentligen rena; laxera
sv purist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #språkrensare purism
sv puritan Substantiv {{sv-subst-n-er}} #urspr anhängare av en sekt inom engelsk kalvinism; person som är mycket sträng i sin livsföring, renhetsivrare
sv purser Substantiv {{subst}} #värd för passagerarna på båt eller trafikflygplan
sv pussig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #uppsvälld, sjukligt fet
sv putto Substantiv {{subst}} pottå #(plur putti) naken barnfigur (ibland med vingar) i konsten
sv pygmé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #dvärg
sv pykniker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person med pykniskt utseende eller karaktär pyknisk
sv pyknisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #bred och fyllig och med runt ansikte och kort hals; godmodig, lättsam, sällskaplig pykniker
sv pyramidal Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #pyramidformig¶#ofantligt stor, häpnadsväckande
sv pyroman Substantiv {{sv-subst-n-er}} #mordbrännare, person med sjuklig lust att anlägga eldsvådor
sv pyrometer Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=pyrometr}} #instrument för mätning av höga temperaturer
sv pyroteknik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #fyrverkeri(konst)
sv pyrrhusseger Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=pyrrhussegr}} #seger som har kostat segraren mycket, alltför dyrköpt framgång
sv pyton Substantiv {{sv-subst-n-ar|3=-|4=-|7=-|8=-|not=För plural används omskrivning med [[pytonormar]], [[pytonormarna]].}} #en jätteorm
sv påstridig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #(oresonligt) envis oförtruten, rättfram
sv päll Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #praktfullt täcke som bärs över någon eller något i en (kyrklig) procession (t ex brudpäll); tronhimmel
sv pärk Substantiv {{subst}} #ett gotländskt bollspel
sv pärlemor Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #det inre glänsande lagret i ett musselskal
sv pärlstav Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #bård av kulor eller ovaler tätt intill varandra