Se även Skog, Skoog, Skogh, Skoogh, Skoug och Skough.

Wikipedia har en artikel om:
Skog (geografi)
Wikipedia har en artikel om:
Skog (graf)
tallskog i Tyskland

Svenska

redigera

Substantiv

redigera
Böjningar av skog  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ skog skogen skogar skogarna
Genitiv skogs skogens skogars skogarnas

skog

 1. (större) område bevuxet med träd med förmåga att bilda ett till stor del slutet krontak, även själva marken med dess övriga vegetation inkluderas i begreppet
  Förr påverkades skogarna mer än idag av bränder och översvämningar och av visenter, uroxar och andra betesdjur.
  Etymologi: Av fornsvenska skōgher, av fornnordiska skógr, av urgermanska *skōgaz (”sticka fram, skjuta ut”). Besläktat med skägg och danska Skagen.
  Besläktade ord: avskogning, skoga, skogig, skoglig, skogs (i uttrycket ’till skogs’)
  Sammansättningar: alkärrskog, allmänningsskog, alm-hasselskog, alskog, almskog, alsumpskog, arrendeskog, askskog, aspskog, barrblandskog, barrskog, besparingsskog, björkskog, blandskog, blåbärsgranskog, blåbärsskog, blädningsskog, bokskog, bolagsskog, bondeskog, boställsskog, buskskog, cederskog, contortaskog, cypresskog, ek-hasselskog, ekskog, energiskog, finnskog, fjällskog, fjällurskog, frälseskog, fuktlövskog, furuskog, fäbodskog, försumpningsskog, galleriskog, gammelskog, gemensamhetsskog, granskog, granskogsorkidé, hasselskog, hålskog, högskog, industriskog, karstskog, kelpskog, klenskog, kronoskog, kulturskog, kärrskog, lingonskog, lågskog, lågskogsskötsel, länsskogvaktare, lövblandskog, lövskog, lövsumpskog, mangroveskog, molnregnskog, moskog, naturskog, nordanskog, ollonskog, palmskog, pinjeskog, plantskog, produktionsskog, regnskog, rekognitionsskog, rekreationsskog, sagoskog, allmänningsskog, savannskog, sjumilaskog, skogbeklädd, skogbetäckt, skogbevuxen, skogbeväxt, skogbildande, skogfattig, skogfri, skoggång, skoggångare, skogkantad, skogkatt, skogklädd, skogsodling, skoglös, skoglöshet, skogmästare, skogrik, skogsaffär, skogsallmänning, skogsantillop, skogsarbetare, skogsarbete, skogsareal, skogsart, skogsavdrag, skogsavfall, skogsavverkning, skogsbacke, skogsbälte, skogsbestånd, skogsbilväg, skogsblomma, skogsbolag, skogsbonde, skogsbotanik, skogsbrand, skogsbruk, skogsbrukare, skogsbruksakademi, skogsbruksplan, skogsbrukspolitik, skogsbryn, skogsbräken, skogsbränsle, skogsbygd, skogsbälte, skogsbär, skogschampinjon, skogsdike, skogsdikning, skogsdunge, skogsduva, skogsdöd, skogseld, skogselefant, skogsentreprenör, skogsfastighet, skogsfru, skogsfrublomster, skogsfräken, skogsfågel, skogsfällning, skogsföretag, skogsförvaltare, skogsförvaltning, skogsföryngring, skogsgallring, skogsglänta, skogsgräns, skogsgud, skogsgödsling, skogshallon, skogshantering, skogshare, skogshuggare, skogshuldra, skogshund, skogshushållning, skogshydrologi, skogshygge, skogshögskola, skogshöns, skogsimpediment, skogsindustri, skogsingenjör, skogsinstitut, skogsinventering, skogskaktus, skogskant, skogsklocka, skogsklöver, skogsknipprot, skogskoncern, skogskonto, skogskorn, skogskornell, skogskovall, skogskubikmeter, skogskyrkogård, skogskärr, skogskörare, skogskörning, skogslagstiftning, skogsland, skogslandskap, skogslind, skogsliv, skogsluft, skogslämmel, skogslän, skogslök, skogslönn, skogsman, skogsmark, skogsmaskin, skogsmosse, skogsmulle, skogsmulleskola, skogsmus, skogsmyndighet, skogsmyra, skogsmård, skogsmänniska, skogsnarv, skogsnyckel, skogsnymf, skogsnäring, skogsnäva, skogsodling, skogsområde, skogsparti, skogsplantering, skogsplantskola, skogspolitik, skogspolitisk, skogsprodukt, skogsproduktion, skogspromenad, skogsrand, skogsregale, skogsregion, skogsreservat, skogsresurs, skogsrå, skogsråvara, skogsröjning, skogssallat, skogssame, skogssavann, skogssjö, skogsskada, skogsskata, skogsskifte, skogsskola, skogsskötsel, skogsskövling, skogssmultron, skogssnigel, skogssnuva, skogssnäppa, skogssocken, skogssork, skogsstig, skogsstjärna, skogsstyrelse, skogssångare, skogssällskap, skogstaxering, skogsteknik, skogstekniker, skogsterräng, skogstjänsteman, skogstjärn, skogstokig, skogstomt, skogstorp, skogstrakt, skogstraktor, skogstrast, skogstroll, skogstry, skogsträd, skogstyp, skogsuppskattning, skogsutbildning, skogsutflykt, skogsuv, skogsvandring, skogsvegetation, skogsveronika, skogsvetenskap, skogsvetenskaplig, skogsvetarprogram, skogsvicker, skogsviol, skogsvård, skogsvårdskonsulent, skogsvårdslag, skogsvårdsstyrelse, skogsväg, skogsväsen, skogsås, skogsägare, skogsägareförening, skogsälv, skogsödla, skogvaktare, skogväxande, skolskog, skyddsskog, slyskog, småskog, småskogsbruk, snårskog, stenskog, stockfångstskog, storskog, storskogsbruk, strandskog, ståndskog, stödskog, sumpskog, sunnanskog, svampskog, svartskogsbruk, svämskog, tallskog, tallurskog, timmerskog, tiomilaskog, triviallövskog, trollskog, träskskog, tätskog, underskog, ungskog, urskog, våtmarksskog, ädellövskog, ödeskog, översvämningsskog
  Jämför: djungel, dunge, forst-, hult, lund, park, plantering, skogsdunge, skogsmark, skogsområde, skogstrakt, skogsdunge, snår, tajga, träddunge, urskog, utmark, ved
  Fraser: barka åt skogen, dra till skogs, dra åt skogen, fara åt skogen, gå i skogen, gå åt skogen, guld och gröna skogar, inte se skogen för alla träd, åt skogen
 2. (matematik) en sorts graf bestående av flera träd

Översättningar

redigera

Bokmål

redigera

Substantiv

redigera
Böjningar av skog  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ skog skogen skoger skogene
Genitiv skogs skogens skogers skogenes

skog m

 1. skog
  Varianter: skau
  Hyponymer: barskog, løvskog, urskog, granskog, furuskog, bøkeskog
  Sammansättningar: skogholt, skogsdyr, skogsnar, skogsvei, skoghogst, skoggangsmann