Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

D
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv dagbräckning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #tidig morgon då ljuset bryter fram, gryning
sv dagerrotypi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en tidig fotograferingsmetod
sv daggert Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en sorts dolk
sv dagsböter Substantiv {{subst}} #böter i förhållande till inkomsterna (under en dag)
sv dagsmeja Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} # till följd av solsken (på eftervintern)
sv daimon Substantiv {{subst}} #skyddande andeväsen i grekisk mytologi
sv daktyl Substantiv {{sv-subst-n-er}} #versfot med en tryckstark (starkt betonad) stavelse följd av två trycksvaga (t ex ordet versfötter)
sv dalkjusa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=dalkjus}} #trång dal
sv dalmatika Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=dalmatik}} #lång kåpa med vida ärmar (bl a för diakoner i den katolska kyrkan)
sv damaskenerstål Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} -sje- el -ske- #stål (t ex i svärdsklingor) med skiftande mönster efter etsning
sv damask Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Vanligast i plural.}} #ben- eller fotskydd av tyg eller läder
sv damaskera Verb {{sv-verb-ar}} #lägga in dekorationer (t ex guld- eller silverslingor) i stål
sv damast Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts mönstrad vävnad (bl a i dukar)
sv damejeanne Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=damejeann}} damm(e)sjann’ #stor glasflaska med skydd av flätverk
sv damoklessvärd Substantiv {{sv-subst-t-0}} #hotande fara (efter en berättelse om ett skarpslipat svärd som i en tråd hängde över hovmannen Damokles huvud)
sv danaarv Substantiv {{sv-subst-t-0}} #äldre beteckning för kvarlåtenskap som tillfaller staten när laga arvingar saknas
sv dandy Substantiv {{sv-subst-n-er}} #snobb, modelejon
sv dannebrogen Substantiv {{subst}} långt å-ljud #den danska flaggan¶#en dansk orden
fr danse macabre Substantiv {{subst|fr}} #de dödas dans; dödsdans
en dark horse Substantiv {{subst|en}} #(egentligen svart häst) en för publiken okänd kapplöpningshäst; en oväntad (och farlig) medtävlare
sv darwinism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #utvecklingsläran sådan den uppfattades av Charles Darwin
sv databank Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en datamaskins lager av data som kan utnyttjas för olika slags upplysningar
sv dataterminal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #anläggning (t ex för biljettbeställning) i direktförbindelse med datamaskin på annan ort
sv datatransmission Substantiv {{sv-subst-n-er}} #överföring av informationer till eller från en datamaskin
sv dato Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}}, böjning av datum¶#:
Sammansättningar: a dato (från denna dag)
sv davidsstjärna Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=davidsstjärn}} #sexuddig stjärna (bildad av två liksidiga trianglar) som symbol för judendomen
sv DC Substantiv {{subst}} #(förkortning för Douglas Aircraft Co) en typbeteckning för flygplan
sv debarkering Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #landstigning; urlastning debarkera
sv débauche Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=débauch}} debå’sj #utsvävning
sv debetsedel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=debetsedl}} #skattesedel
sv decharge Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=decharg}} -sjarsj #ansvarsfrihet dechargebetänkande, dechargedebatt
sv dechargebetänkande Substantiv {{sv-subst-t-n}} #konstitutionsutskottets (i den svenska riksdagen) årliga redovisning för sin granskning av statsrådsprotokollen decharge, dechargedebatt
sv dechargedebatt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #debatt i den svenska riksdagen med anledning av dechargebetänkandet decharge, dechargebetänkande
sv decimalsystem Substantiv {{sv-subst-t-0}} #talsystem med 10 som bas (dvs vårt vanliga talsystem)
sv decisiv Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #avgörande
sv décolleté Adjektiv {{adj}} #urringad, barhalsad¶#:
Jämför: dekolletage
sv decorum Substantiv {{subst}} #anständighet, det som är passande
sv decrescendo Adverb {{adv}} dekresjen’do #{{tagg|musik}} med avtagande tonstyrka
sv deformera Verb {{sv-verb-ar}} #omforma, vanställa vanställa
sv defroster Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=defrostr}} #anordning för avfrostning (t ex av bilrutor)
sv degeneration Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #urartning, försämring; minskad funktionsduglighet hos t ex en ras eller en släkt degenerera
sv degradera Verb {{sv-verb-ar}} #sänka någons militära grad; flytta till en lägre tjänsteställning; nedsätta nedflytta, sänka
sv degressiv Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #avtagande, tillbakagående
sv dejeuné Substantiv {{subst}} desjöne’ #morgonmål, frukost dejeunera
sv de jure Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} lagenligt, från rättslig synpunkt
sv dekad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tiotal; tiodagarsvecka under franska revolutionen; ofta = årtionde årtionde
sv dekal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #avdragsbild, etikett el dyl som kan lossas från preparerat papper och sedan fäster på annat material (papper, glas, metall m m) dekalkomani
sv dekalkomani Substantiv {{subst}} #överföring av bild genom dekal¶#avdragsbild dekal kalkomani
sv dekalogen Substantiv {{subst}} g-ljud #de tio budorden
sv dekantera Verb {{sv-verb-ar}} #tömma ett kärl (t ex en vinflaska) så att inte bottensatsen följer med
sv deklamation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #uttrycksfull högläsning av vers¶#vackra ord utan innehåll, tomt frasmakeri deklamatorisk, deklamera
sv deklamatorisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #högtravande, konstlad deklamation, deklamera
sv deklassera Verb {{sv-verb-ar}} #nedsätta; flytta ned i en lägre samhällsställning deklasserad
sv deklasserad Substantiv {{subst}} #avsigkommen; utslagen deklassera
sv dekokt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #avkokväxter
sv dekolleterad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=-|rot=dekolleter}} #djupt urringad dekolletage
sv dekorativ konst Substantiv {{subst}} #måleri och skulptur i anslutning till byggnader¶#konstslöjd och konstindustri
sv dekreditera Verb {{sv-verb-ar}} #nedsätta, ge dåligt rykte
sv dekrepitus Adjektiv {{adj}} #ålderdomssvag, orkeslös
sv dekretera Verb {{sv-verb-ar}} #bestämma, påbjuda; fastslå tvärsäkert dekret
sv deleatur Substantiv {{subst}} #borttagningstecken i korrektur ()
sv delegerad Substantiv {{subst}} #ombud, fullmäktig
sv deliciös Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #utsökt, läcker, delikat
sv delikatess Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #läckerhet; ¶#(i plural) finare matvaror¶#finkänslighet läckerhet
sv delikt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förbjuden handling, rättskränkning
sv demagogi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #hänsynslös agitation (som vädjar till publikens sämre sidor) demagog
sv démarche Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=démarch}} demarsj’ #diplomatisk åtgärd i ett visst ärende demarsch
sv demarkationslinje Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=demarkationslinj}} #gränslinje
sv demaskera Verb {{sv-verb-ar}} #ta av masken; avslöja avslöja
sv dementia Substantiv {{subst}} -män’tsia #(egentligen från förnuftet) psykisk avtrubbning på grund av hjärnskada dementia præcox
sv dementia præcox Substantiv {{subst}} #schizofreni dementia
sv demilitarisera Verb {{sv-verb-ar}} #avväpna, avskaffa militära anläggningar
sv demimond Substantiv {{sv-subst-n-er}} dömimång’d #(egentligen halvvärld) prostituerad i den finare världen demimonde
sv demission Substantiv {{sv-subst-n-er}} #avgång; avsked (särsk om regering eller regeringsledamot) demissionera
sv demissionera Verb {{sv-verb-ar}} #avgå demission
sv demobilisera Verb {{sv-verb-ar}} #återgå från krigsfot till fredsfot
sv demokratisera Verb {{sv-verb-ar}} #införa demokrati; göra mer folklig
sv demon Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ond ande, djävul¶#skyddsande enligt grekisk folktro (= daimon) demonisk
sv demonisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #djävulsk, ondskefull; hemsk men tjusande demon djävulsk
sv demontera Verb {{sv-verb-ar}} #montera ned, ta isär
sv demoralisera Verb {{sv-verb-ar}} #fördärva moralen depravera
sv denationalisera Verb {{sv-verb-ar}} #utplåna ett folks nationella särdrag
sv dendrologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om träd och buskar
sv depatriera Verb {{sv-verb-ar}} #beröva någon hans medborgarskap
sv depeschbyrå Substantiv {{subst}} #tidningskontor som tar emot annonser och säljer teaterbiljetter med mera
sv deplacement Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #ett fartygs vikt (= vikten av det undanträngda vattnet)
sv deportera Verb {{sv-verb-ar}} #bortföra; tvångsvis förflytta enskilda personer eller hela folkgrupper deportation förvisa
sv deposition Substantiv {{sv-subst-n-er}} #överlämnande av värdeföremål (t ex konstverk från museum till en institution) utan förändring av äganderätten¶#det som har deponerats
sv depreciera Verb {{sv-verb-ar}} #nedvärdera; skriva ned värdet på en valuta
sv deprimera Verb {{sv-verb-ar}} #göra nedstämd nedtrycka
sv derangera Verb {{sv-verb-ar}} -rangsjera #bringa i oordning (särskilt om klädedräkt)
sv dermatolog Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(av derma: hud) hudläkare
sv dervisch Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts muhammedansk munk
sv desarmera Verb {{sv-verb-ar}} #avväpna; oskadliggöra ett vapen (t ex en bomb) avväpna, oskadliggöra
sv desavouera Verb {{sv-verb-ar}} #inte godkänna, förklara sig ogilla desavuera
sv descendenslära Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran att högre organismer utvecklats ur lägre, utvecklingsläran
sv desertera Verb {{sv-verb-ar}} #rymma ur krigstjänst; svika sin plikt desertör rymma
sv desertör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som deserterar (har deserterat) desertera
sv deshabillé Substantiv {{subst}} desabije’ #{{tagg|text=i uttrycket [[i deshabillé]]}} halvklädd, oklädd
sv designerad Adjektiv {{sv-adj-0-okomp}} desinjerad #på förhand bestämd för en viss befattning
sv desinfektion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förstöring av smittoämnen eller ohyra genom värme eller kemiska ämnen desinfektera, desinfektör, desinficera, desinficiera
sv desinfektör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person eller apparat som desinfekterar desinfektera, desinfektion, desinficera, desinficiera
sv desinficiera Verb {{sv-verb-ar}} #desinfektera desinfektera, desinfektion, desinfektör, desinficera
sv desirabel Adjektiv {{sv-adj-el-peri|mask=-|rot=desirab}} #önskvärd
sv desivon Substantiv {{subst}} #varumärke för ett desinfektionsmedel vid sårbehandling
sv desorienterad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=desorienter}} #förvillad; utan känsla för väderstrecken; okunnig förvirrad
sv desperado Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=|not=Plural även [[desperador]].}} #vettvilling, hänsynslös och våghalsig våldsverkare desperat, desperation
sv despotisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #egenmäktig, härsklysten, tyrannisk despot, despotism
sv despotism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #envälde; förtryck despot, despotisk despoti envälde
sv dessinatör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #mönsterritare för textilier; tecknare
sv dessouer Substantiv {{subst}} deso’er #damunderkläder dessäng, dessin
sv destillerat vatten Substantiv {{subst}} #vatten som renats genom destillation destillation, destillera
sv destinera Verb {{sv-verb-ar}} #avsända till en bestämd ort destination, destinerad
sv destinerad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|rot=destiner|mask=}} #bestämd, ämnad (till) destination, destinera
sv destra Substantiv {{subst}} #{{tagg|musik}} el manu destra förk m d: högra handen
sv detachement Substantiv {{sv-subst-t-0}} #mindre truppstyrka med särskilt uppdrag detachera
sv detachera Verb {{sv-verb-ar}} #avdela för ett visst uppdrag detachement
sv detaljhandel Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #försäljning av varor direkt till konsumenterna, minuthandel¶#:
Antonymer: grosshandel
detaljist
sv detaljist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #detaljhandlare detaljhandel
sv determinism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en filosofisk åskådning enligt vilken allting sker med nödvändighet (den mänskliga viljan följer samma orsakslag som allting annat); uppfattningen att allting är förutbestämt
sv de vises sten Substantiv {{subst}} #ett eftersökt ämne som enligt gamla tiders alkemister skulle kunna förvandla oäkta metaller till guld (och bota alla slags sjukdomar)
sv dextrin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #en stärkelseprodukt använd bl a som klistermedel
sv diabas Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #en eruptiv hård bergart
sv diabetes Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} #sockersjuka diabetiker sockersjuka
sv diadem Substantiv {{sv-subst-t-0}} #smycke över panna och hår
sv diafragma Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=diafragm|not=Plural även [[diafragmer]].}} #mellangärde; skiljevägg¶#bländare (i kamera eller kikare)
sv diagnos Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #bestämning av en sjukdoms art diagnostisera
sv diagnostisera Verb {{sv-verb-ar}} #ställa diagnos diagnos
sv diakonissa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=diakoniss}} #kvinnlig motsvarighet till diakon diakon, diakoni
sv dialektiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person som skickligt förfäktar och bemöter åsikter; debattör med viss svaghet för spetsfundiga resonemang
sv dialektisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #utspekulerad, spetsfundig
sv diamantborrning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en sorts djupborrning med roterande borr
sv diariebevis Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #intyg att ett ärende förts in i ett ämbetsverks diarium
sv diarium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=diari}} #dagbok, journal; register över inkommande och utgående skrivelser
sv diaskop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en sorts bildprojektor
sv diaskopi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #genomlysning (t ex med röntgenstrålar)
sv diastas Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #ett enzym som klyver stärkelse
sv diatermi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #{{tagg|medicin}} användning av elektriska strömmar för att värma upp kroppsdelar eller skära bort (förbränna) sjuk vävnad
sv diatonisk skala Substantiv {{subst}} #den vanliga musikskalan med dess bestämda växling mellan heltoner och halvtoner
sv diatrib Substantiv {{sv-subst-n-er}} #stridsskrift, smädeskrift
sv didaktiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #person som sysslar med didaktik didaktik, didaktisk
sv didaktisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #undervisande; sedelärande didaktik, didaktiker
sv dies iræ Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} vredens dag; början på en hymn ur romersk-katolska dödsmässan
sv dietist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som på sjukhus skall svara för riktig kost till patienterna
sv differentialväxel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=differentialväxl}} #kugghjulsväxel som möjliggör att två hopkopplade axlar (t ex på en bil) roterar med olika hastighet differential
sv differentiell psykologi Substantiv {{subst}} -entsiell #den gren av psykologin som studerar skillnaderna mellan individer eller mellan grupper av individer
sv differentiering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #uppdelning (t ex av skolelever efter deras anlag eller av undervisningen efter elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen) differentiera
sv diftong Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett (glidande) ljud som består av två vokaler (t ex au i augusti)
sv digestiv Adjektiv {{sv-adj-peri}} #som befordrar matsmältningen digerera, digestion
sv digitalis Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} g-ljud #en sorts hjärtmedicin (från fingerborgsblomman)
sv digraf Substantiv {{sv-subst-n-er}} #två bokstäver som tillsammans betecknar ett enda ljud (t ex rs i fors)
sv Dike Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #rättvisans gudinna i grekisk mytologi
sv diktafon Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts apparat för upptagning av tal
sv diktcykel Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=|pluralrot=diktcykl}} #en grupp dikter som hör nära samman (t ex Fänrik Ståls sägner)
sv dilutin Substantiv {{subst}} #varunamn för en sorts rengöringsmedel (lätt fotogen)
sv dimissionera Verb {{sv-verb-ar}} #avgå, ta avsked
sv dimorf Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som uppträder i två former dimorfism
sv dimorfism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #förekomst i två olika former (t ex två olika kristallformer med samma kemiska sammansättning) dimorf
sv dinar Substantiv {{sv-subst-n-er}} #myntenhet bl a i Irak
sv diné Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #(finare) middag dinera
sv dioptri Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #måttenhet för brytningsförmågan hos en lins dioptrik
sv dioptrik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #läran om ljusets brytning dioptri
sv diorama Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=dioram|not=Plural även [[dioraman]]. Bestämd form singular även [[dioramat]].}} #sammanställning av verkliga föremål och dekorationer till en naturtrogen helhetsbild
sv dioskurer Substantiv {{subst}} #två oskiljaktiga vänner (efter Zeus tvillingsöner Kastor och Polydevkes i grekisk mytologi)
sv diplomatarisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #noggrann i minsta detalj (t ex om avtryck av gammal handling)
sv diplomatik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #kritisk undersökning och tolkning av historiska urkunder (en hjälpvetenskap till historien)
sv diplomerad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|mask=|rot=diplomer}} #som har erhållit diplom om en viss utbildning
sv diplomingenjör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #titel för ingenjörer från vissa tekniska högskolor i utlandet
sv diptyk Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tvådelad (altar)tavla
sv direktoarstil Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #klassicerande stil i konst och kläder vid 1700-talets slut i Frankrike (föregångare till empiren)
sv direktor Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #styresman i speciella fall
sv direktris Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #föreståndarinna, kvinnlig motsvarighet till direktör
sv dirigera Verb {{sv-verb-ar}} -gera el -sjera #leda, ge riktning åt; anföra en orkester eller en kör dirigent instruera, leda, styra
sv discessus Substantiv {{subst}} -sessus #(gammaldags) omröstning genom att olika partier går åt olika sidor av salen
sv discipel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=discipl}} disipel #elev, lärjunge
sv disciplinera Verb {{sv-verb-ar}} #vänja vid tukt och ordning disciplin, disciplinär tukta
sv disciplinär Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som hör ihop med disciplin disciplin, disciplinera
sv disc-jockey Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} disk’djocki #skivpratare, den som presenterar grammofonskivorna på ett diskotek eller i radio
sv disharmoni Substantiv {{sv-subst-n-er}} #missljud; oenighet, misstämning disharmonisk
sv disharmonisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} o-ljud #missljudande, icke harmonisk; splittrad, olycklig disharmoni atonalt
sv disjunktiv Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #särskiljande
sv diskant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #övre delen av vårt tonomfång eller av klaviaturen på t ex ett piano; högsta stämman i blandad kör; röst i högt tonläge
sv diskofil Substantiv {{sv-subst-n-er}} #samlare av grammofonskivor
sv diskonto Substantiv {{sv-subst-n-er}} #av en centralbank bestämd räntesats för växlar; förskottsränta vid belåning av en växel diskontera, diskontör diskont
sv diskontera Verb {{sv-verb-ar}} #köpa eller sälja en växel med avdrag för räntan fram till förfallodagen diskonto, diskontör
sv diskontör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som diskonterar växlar diskontera
sv diskotek Substantiv {{sv-subst-t-0}} #samling grammofonskivor¶#danslokal med (högljudd) musik disko, disco
sv diskreditera Verb {{sv-verb-ar}} #misstänkliggöra; nedsätta
sv diskretion Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #finkänslighet, takt; förtegenhet diskret
sv diskretionär Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #efter eget gottfinnande inom givna gränser
sv diskursiv Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som uppfattar eller uppfattas steg för steg i en logisk följd¶#:
Antonymer: intuitiv
sv dispasch Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utredning av sjöskada och beräkning av ersättning i samband med sådan skada dispaschör
sv dispensera Verb {{sv-verb-ar}} #ge dispens dispens
sv dispensär Substantiv {{sv-subst-n-er}} -pangsä’r #inrättning för förebyggande av (lung)sjukdom; upplysningsbyrå för lungsjuka
sv dissociation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #egentligen sönderdelning¶#{{tagg|kemi}} klyvning av molekyl eller molekylförening, elektrolys¶#motsatta eller svårförenliga känslor eller tendenser inom en personlighet
sv distingen Substantiv {{subst}} #ursprungligen tingsförhandlingar i Uppsala, senare stor marknad där
sv distraktion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #tankspriddhet; förströelse distrahera störning
sv disös Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #kvinna som läser (och delvis sjunger) på ett konstnärligt sätt
sv diversion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förströelse; skenmanöver för att vilseleda en fiende
sv divertimento Substantiv {{sv-subst-t-n}} #lättsam musik i löst sammanhängande satser; dansinslag i opera
sv divertissement Substantiv {{sv-subst-t-0}} -mång #underhållning; dramatiskt uppträdande med sång, musik och dans; potpurri
sv divinatorisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #förutseende, anande, profetisk
sv dixi Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} jag har talat; ungefär nu har jag sagt vad jag skulle säga¶#:dixi et salvavi animam meam = jag har talat och räddat min själ
sv dixie Substantiv {{subst}} #ett spelsätt inom jazzmusiken dixieland
sv djonk Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts flatbottnat kinesiskt segelfartyg i flodtrafik
sv djuppsykologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #psykologi som i det undermedvetna söker förklaring till en individs beteende
sv dobbla Verb {{sv-verb-ar}} #spela med höga insatser dobbel
sv docentur Substantiv {{sv-subst-n-er}} #docentbefattning docent
sv dockning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #hopkoppling av rymdfarkoster docka
sv dogcart Substantiv {{subst}} dågg’kart #lätt tvåhjulig vagn för jakt
sv doge Substantiv {{subst}} då’sj el då’dje #förr titel för högste ämbetsmannen i Venedig och Genua
sv dogmatik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vetenskapen om den kristna religionens lärosatser dogm, dogmatiker, dogmatisk
sv dogmatiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #lärare eller forskare i dogmatik; person som är bunden av vissa tros- eller lärosatser dogm, dogmatik, dogmatisk
sv dogmatism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #okritiskt fasthållande vid vissa uppfattningar t ex i religion, filosofi eller politik
sv dok Substantiv {{sv-subst-t-0}} långt o-ljud #huvudkläde för kvinnor
sv doktrin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #lära; lärosats; vetenskap doktrinär lära
sv doktrinär Adjektiv {{sv-adj-peri}} #bunden av doktriner, dogmatisk; ensidig doktrin
sv dokumentär Substantiv {{sv-subst-n-er}} #som bygger på dokument; verklighetstrogen dokumentärfilm verklighetsbaserad
sv dokumentärfilm Substantiv {{sv-subst-n-er}} #reportagefilm med vanliga människor dokumentär
sv dolce Adverb {{adv}} dåll’tje #{{tagg|musik}} milt, ljuvt
it dolce far niente Substantiv {{subst|it}} #egentligen det ljuvliga i att göra ingenting: behaglig sysslolöshet
sv dolikocefal Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #långskallig; långskalle
sv dolma Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=dolm}} #uniformsrock med snörmakeriarbeten
sv dolsk Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #lömsk, opålitlig
sv domicil Substantiv {{sv-subst-t-0}} #hemvist, bostadsort
sv domino Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=domin|betydelser=1}}{{sv-subst-t-oräkn|fog=|betydelser=2}} #en sorts maskeraddräkt (lång kappa med kapuschong); person i sådan dräkt¶#ett sällskapsspel med brickor
sv dominus Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} herre, härskare
sv domkapitel Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=domkapitl}} kort o-ljud #styrelsen för ett stift med biskopen som ordförande
sv domkraft Substantiv {{sv-subst-n-er}} kort o-ljud #mekanisk anordning för lyft av tunga föremål
sv domprost Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #kyrkoherde i en domkyrkoförsamling och vice ordförande i domkapitlet
sv don Juan Substantiv {{subst}} spanskt uttal: dånn sjoann’ #ursprungligen spansk sagohjälte; kvinnotjusare, förförare
sv doppsko Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=doppsk}} #metallbeslag underst på en käpp
sv dorer Substantiv {{sv-subst-n-0|-|-|dorer|dorerna|-|-}} o-ljud #en grekisk folkstam (bl a på Peloponnesos)
sv dorisk stil Substantiv {{subst}} #den äldsta av de tre grekiska arkitekturstilarna (kännetecknad bl a av att bjälklagets övre del har omväxlande räfflade plattor och fyrkantiga fält med skulpturer)
sv dormitorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=dormitori}} #sovsal i ett kloster; begravningsplats
sv dorsal Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}}{{sv-subst-n-er}} #(adj) som hör till ryggen¶#:{{etymologi|Av ''[[dorsum]]'' ([[rygg]]).}}¶#(subst) baksidan av ett altare (eller av en korstol)¶#språkljud som bildas med tungryggen mot gommen (t ex g-ljud)
sv doyen Substantiv {{sv-subst-n-er}} doajäng’ #ålderspresident; den till tjänsten äldste bland de diplomatiska sändebuden i ett land
sv drabant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #soldat i livvakt¶#himlakropp som rör sig runt en planet, måne
sv dragé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} drasje’ #pastill som är överdragen (dragerad) med sockerlag el dyl
sv dragg Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #mindre ankare (med krokar) dragga
sv dragga Verb {{sv-verb-ar}} #släpa en dragg efter botten för att finna och dra upp något dragg
sv dragoman Substantiv {{sv-subst-n-er}} #österländsk tolk
sv drakma Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=|pluralrot=drakm}} #äldre myntenhet i Grekland
sv dramatik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #skådespelsdiktning; skådespelarkonst¶#spänning, spännande handling drama
sv dramatiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #författare av skådespel pjäsförfattare
sv dramatisera Verb {{sv-verb-ar}} #omarbeta t ex en roman för teatern¶#framställa något som mer spännande än det har varit; överdriva
sv drapera Verb {{sv-verb-ar}} #hänga i (konstnärligt ordnade) veck draperi klä
sv drastisk Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #kraftigt verkande; överdriven; grovkornig radikal
sv drav Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #avfall vid öltillverkning
sv dravel Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|rot=dravl}} #struntprat; skräp
sv dressin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #litet tre- eller fyrhjuligt fordonräls
sv dressyr Substantiv {{sv-subst-n-er}} #hård övning; sträng uppfostran
sv drill Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #hård (militär) träning; mekaniskt inövande¶#en sorts handborr (drillborr)¶#en sorts enkel styrinrättningbåt¶#en typ av fågelsång (t ex lärkans)¶#{{tagg|musik}} snabb växling mellan två toner bredvid varandra
sv dropp Substantiv {{sv-subst-t-0}} #se dropptransfusion
sv droppsten Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #kalkbildningar från vattendroppar i grottor (tappar från grottans tak eller spetsiga upphöjningar från marken)
sv dropptransfusion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(el förk dropp) näring (lösning av socker, salter m m) droppvis till blodet genom ett fint rör
sv drots Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=}} #i äldre tid en av rikets högsta ämbetsmän (bl a ledare av rättsväsendet)
sv drott Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #konung, hövding
sv druid Substantiv {{sv-subst-n-er}} #fornkeltisk präst och siare
sv dryad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #trädnymf (i grekisk mytologi)
sv dräktighet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #även ett fartygs lastförmåga dräktig
sv drätsel Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ekonomisk förvaltning
sv dubba Verb {{sv-verb-ar}} #(förr) slå till riddare¶#beslå ett bildäck med dubbar¶#byta ut dialogen i en film till dialog på ett annat språk
sv dubbelgångare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=dubbelgångar|are=}} #person som är så lik en annan person att han kan förväxlas med denne kopia
sv dubblé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #metall eller legering som är överdragen med ett guld- eller silverskikt¶#dubbelträff (vid jakt eller biljardspel) doublé
sv duellera Verb {{sv-verb-ar}} #utkämpa en duell duell
sv dulcian Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|musik}} ett äldre blåsinstrument av fagottyp; en orgelstämma
sv dumdumkula Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=dumdumkul}} #(gevärs)kula med spets som splittras vid nedslaget och kan förorsaka mycket svåra sår
sv dumper Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=dumpr}} #tippvagn, fordon som är så inrättat att lasten lätt kan tippas
sv duodes Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #ett litet bokformat
sv duplett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #dubbelexemplar (jfr dubblett)
sv duplextelegrafi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #telegrafering på samma linje samtidigt i båda riktningarna
sv duplik Substantiv {{subst}} #ett av konstnären själv utfört andra exemplar av ett konstverk
sv duroplast Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts hård och styv plast
sv durra Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #ett sädesslag i tropikerna
sv dusör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #penninggåva; drickspengar
sv duven Adjektiv {{sv-adj-en|rot=duv|mask=-}} #fadd, smaklös; dåsig
sv duvning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #skarp tillrättavisning¶#träning; grundligt förhör
sv dykdalb Substantiv {{sv-subst-n-er}} #grova hopfästade pålar i vattnet för förtöjning av båtar
sv dymmelveckan Substantiv {{subst}} #påskveckan dymmelonsdag
sv dynamik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vetenskapen om krafter och rörelse; förändringar av tonstyrkan i musik
sv dynamit Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ett sprängämne (nitroglycerin uppsuget i poröst ämne) dynamitard
sv dyning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #långa vågor i lugnt väder efter storm¶#efterverkning efterverkning
sv dynt Substantiv {{sv-subst-t-0}} #larv(er) av binnikemaskar
sv dyrk Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #verktyg som man öppnar lås med
sv dyschatell Substantiv {{sv-subst-n-er}} #låg stoppad vilsoffa (med överdrag och lösa kuddar) dyscha
sv dysfasi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #hämmad språkutveckling dyslexi
sv dyspepsi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #matsmältningsbesvär (t ex halsbränna och sura uppstötningar)
sv dyvelsträck Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #(egentligen djävulsträck) ett illaluktande harts som förr ingick i en del folkliga läkemedel
sv däckel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=däckl}} #(jfr täcka) lock (på cylinder); den del av en sele som är fäst bakom hästens manke, selkrok¶#underlag för papperet i en tryckpress
sv dävert Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #lyftkranfartyg
sv dödvatten Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|rot=dödvattn}} #egentligen vatten som ett segelfartyg inte kan komma ur (på grund av underströmmar)
sv dödvikt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #högsta sammanlagda vikten av ett fartygs last, bränsle och förråd
sv dött lopp Substantiv {{subst}} #tävlingslopp där två eller flera tävlande når målet precis samtidigt