Svenska Redigera

Verb Redigera

Böjningar av bestå  Aktiv Passiv
Infinitiv bestå bestås
Presens består bestås
Preteritum bestod bestods
Supinum bestått beståtts
Imperativ bestå
Particip
Presens bestående, beståendes
Perfekt bestådd, bestånden

bestå

 1. vara oförändrad, stå sig; fortsätta existera
  Besläktade ord: bestånd, beständig
  Användning: Kan inte följas av ett adjektiv
  Synonymer: kvarstå (kan inte följas av ett adjektiv), förbli (måste följas av ett adjektiv)
 2. (med preposition "av" eller "i") vara uppbyggd (gjord, skapad) av; ha som sina (huvudsakliga) delar; vara summan av
  Vilka ämnen består lösningen av?
  Svenskämnet består av två delar: grammatik och litteraturhistoria.
  en annan metod, som bestod i att dra kabeln direkt från uppläggningsplatsen i fabriken
  Firmans verksamhet bestod till en början i avyttrandet på landsorten av alster från fabriker i Borås.
  Jämför: innehålla, innefatta, omfatta, inbegripa, involvera, inkludera, rymma, inrymma
 3. klara av (ett prov, en strid), genomgå, överleva
  Vem täljde väl de striders tal, som detta folk bestod
 4. erbjuda (något åt någon), tillhandahålla, bekosta
  Han bestod oss äpplen.
  Men åt sina söner bestod han ingen uppfostran.

Översättningar Redigera