Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

C
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv cabriolet Substantiv {{sv-subst-n-er}} -le’ #bilmodell med nedfällbart tak (sufflett)
sv cachucha Substantiv {{subst}} katsjot’sja #en spansk dans
fr café complet Substantiv {{subst|fr}} #kaffe med rostat bröd, smör och marmelad
sv cafeteria Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=cafeteri}} kafete’ria el kafeteri’a #kafé; bar
en callgirl Substantiv {{subst|en}} #prostituerad som kan tillkallas genom telefon
sv calmettevaccination Substantiv {{sv-subst-n-er}} #vaccination mot tuberkulos
sv calvados Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #äppelbrännvin från Normandie
sv calypso Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en sorts (västindisk) sång och dans
sv camembert Substantiv {{sv-subst-n-er}} kamambä’r #en sorts finare fransk mjukost
sv cancan Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #varietédans i hög fart och med höga bensparkningar
sv Canossa Substantiv {{subst}} #{{tagg|text=i uttrycket '''[[gå till Canossa]]'''}} göra avbön, förödmjuka sig (efter kejsar Henrik IV:s avbön hos påven Gregorius VII)
sv cantabile Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} sångbart
sv cantilena Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=cantilen}} #sångbar melodi
sv cantus firmus Substantiv {{subst}} #{{tagg|musik}} den dominerande melodin i en flerstämmig komposition
sv canzon Substantiv {{subst}} kanså’n #en (italiensk) diktform¶#en sorts musikstycke canzonetta canzona
sv canzonetta Substantiv {{subst}} #liten sång, visa canzon
sv carillon Substantiv {{subst}} karijång’ #klockspel
fr carte blanche Substantiv {{subst|fr}} #obegränsad fullmakt
sv caterpillar Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=caterpillr}} kä’törpilör #bandtraktor
sv catgut Substantiv {{subst}} #variant av kattgut
fr cause célèbre Substantiv {{subst|fr}} #sak som väcker uppmärksamhet; skandal
sv cavatina Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=cavatin}} #{{tagg|musik}} en sorts enkel aria eller en långsam instrumentalsats
sv celest Adjektiv {{sv-adj-t-okomp|mask=-}} #himmelsk, himmels-
sv celesta Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=celest}} #klaverinstrument med klubbor som slår mot metallstavar
sv cellofan Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}}{{sv-subst-n-oräkn}} #en sorts genomskinlig folie
sv cellstoff Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}}{{sv-subst-n-oräkn}} #kemiskt ren cellulosa (bl a som material för förband)
sv cellull Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #textilfibrer av cellulosa
sv celluloid Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en sorts hård konstmassa
sv cellulosa Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #ämne i växternas cellväggar; pappersmassa
sv celsiustermometer Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=celsiustermometr}} #termometer graderad i 100 grader mellan vattnets fryspunkt (0°C) och kokpunkt (100°C)
sv cembalist Substantiv {{sv-subst-n-er}} tjäm- #person som spelar cembalo cembalo
sv cenakel Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=cenakl|4=[[cenaklen]], [[cenaklerna]]|8=[[cenaklens]], [[cenaklernas]]}} #(egentligen matsal) kotteri
fr cendré Adjektiv {{adj|fr}} #askblond
sv centaur Substantiv {{subst}} #variant av kentaur
sv centilong Substantiv {{subst}} #(oböjligt) måttenhet för barnkläder (efter barnets längd)
sv centner Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #en äldre viktsenhet (100 skålpund, dvs ung 42,5 kg)
sv centrala nervsystemet Substantiv {{subst}} #{{tagg|anatomi}} hjärnan och ryggmärgen
sv centralisera Verb {{sv-verb-ar}} #förena i en punkt, samla till ett ställe, ställa under gemensam ledning
sv centrallyrik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #intim stämningslyrik
sv centralstimulerande Adjektiv {{sv-adj-0-okomp|mask=-}} #som stimulerar det centrala nervsystemet (särsk om vissa narkotika)
sv centrifug Substantiv {{sv-subst-n-er}} #apparat som särskiljer ämnen med olika tyngd tack vare centrifugalkraften¶#torkapparat som består av en roterande trumma med hål för vattnet
sv centrifugera Verb {{sv-verb-ar}} #torka tvättkläder med centrifug
sv cerberus Substantiv {{subst}} #dörrvakt (efter hunden Kerberos som i grekisk mytologi bevakade ingången till dödsriket)
sv cerealier Substantiv {{subst}} #sädesväxter; brödsäd
sv cerebral Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som avser hjärnan cerebral pares, CP
sv ceremoniel Substantiv {{sv-subst-t-0}} #(föreskrifter om) det som skall iakttas vid vissa högtidliga tillfällen ceremoni, ceremoniell, ceremoniös
sv ceremoniell Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #högtidlig, stel ceremoni, ceremoniel, ceremoniös
sv certifikat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #intyg; skriftligt tillstånd (t ex flygcertifikat) bevis, intyg, äkthetsbevis
sv chaconne Substantiv {{subst}} sjakånn’ #en gammal spansk eller italiensk dans; musikstycke med ett ständigt återkommande basparti
sv chagräng Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts fint läder (särsk i bokband) chagrin
fr chambre séparée Substantiv {{subst|fr}} #enskilt rum
sv chamotte Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} sjamått’ #eldfast lera
sv changemang Substantiv {{sv-subst-t-0}} sjangsjemang’ #förändring; scenväxling changera
fr chapeau claque Substantiv {{subst|fr}} #hopfällbar hög hatt chapeau
sv charabang Substantiv {{sv-subst-n-er}} #öppen vagn med sätena mot varandra
sv charad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en typ av ordgåta
fr chargé d'affaires Substantiv {{subst|fr}} #diplomatiskt sändebud av lägre rang än ambassadör och envoyé
sv charleston Substantiv {{subst}} tja’lstån #(oböjligt) en dans i 2/4 takt
sv charmera Verb {{sv-verb-ar}} #tjusa, behaga charm, charmant
sv charmeuse Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} sjarmö’s #en sorts sidentyg; silketrikå (t ex till underkläder) charmös
sv charmör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som charmerar; kvinnotjusare
sv charpi Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} sjarr’- el -pi’ #linneskav, uppristat linne till förband
sv charterresa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=charterres}} #sällskapsresa i flygplan eller buss som hyrts av resebyrå
sv chartra Verb {{sv-verb-ar}} #hyra flygplan eller buss för viss resa
sv chartreuse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=chartreus}} sjartrö’s #en sorts likör
sv chassi Substantiv {{sv-subst-t-n}} sjass’i el sjassi’ #underredebil (med hjul, motor och ratt)
sv chateaubriand Substantiv {{sv-subst-n-er}} sjatåbriang’ #biffstekoxfilé
sv chaussé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} sjåsse’ #bred landsväg
sv chauvinism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} sjåvinism #överdriven eller skrytsam fosterlandskärlek
sv checka in Verb {{verb}} #visa upp biljett och lämna in resgods vid flygresa check, checka
sv chemisett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(egentligen liten skjorta) isättning (t ex vid halslinningen på en klänning)¶#{{tagg|ålderdomligt}} löst skjortveck
sv chevalier Substantiv {{sv-subst-n-er}} #riddare, kavaljer chevaleresk
sv chevelyr Substantiv {{sv-subst-n-er}} #håruppsättning, peruk
sv cheviot Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts ylletyg
sv chevreau Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} sjevrå’ #(egentligen killing) en sorts garvat skinn av get (eller häst)
sv chianti Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} kiain’ti #en sorts italienskt vin
sv chic Adjektiv {{sv-adj-peri}} sjick #stilfull, elegant flott, modemedveten, stilig, välklädd
sv chiffrera Verb {{sv-verb-ar}} #skriva med chiffer kodifiera
sv chilen Substantiv {{sv-subst-n-er}} tjilen #person från Chile
sv chilesalpeter Substantiv {{subst}} #(oböjligt) en sorts konstgödsel (natriumnitrat)
sv chinchilla Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=chinchill}} tjintjill’a #en sorts sydamerikansk gnagare med värdefullt skinn
sv chinjong Substantiv {{sv-subst-n-er}} #hårpung (av löshår) i nacken
sv chintz Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} tjints #en sorts mönstrat och på ena sidan glättat tyg
sv chippendale Substantiv {{subst}} tjippendeil #en engelsk (möbel)stil av rokokotyp
sv chockad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=chock}} #träffad av en chock chock, chockera
sv chockera Verb {{sv-verb-ar}} #stöta, väcka anstöt, uppröra chock, chockad chocka, uppröra, väcka anstöt, överrumpla
sv choka Verb {{sv-verb-ar}} tjå’ka #strypa lufttillförseln till en förgasarmotor choke
sv choser Substantiv {{subst}} sjå’ser #tillgjordhet; konster chosig
sv chosig Adjektiv {{sv-adj-okomp}} #tillgjord, förkonstlad choser
en CIA Förkortning {{förk|en}} #förkortning för Central Intelligence Agency, USA:s hemliga underrättelsetjänst
sv ciborium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=cibori}} #överbyggnad över altare; förvaringskärl för nattvardsbrödet
sv cicero Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en stilgrad (ca 4,5 mm)
sv cif Adverb {{adv}} siff #{{tagg|handel}} utan kostnader för lastning, frakt och försäkringar¶#:{{etymologi|Av begynnelsebokstäverna i de engelska orden ''[[cost]]'', ''[[insurance]]'' och ''[[freight]]''.}}
sv cigarill Substantiv {{sv-subst-n-er}} #cigarrcigarrett
sv cikada Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=cikad}} #en insekt (bl a i Medelhavsländerna) som ger ifrån sig ett mycket genomträngande läte (från ett ljudorganhanarnas buksida)
sv cinnober Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #ett kvicksilvermineral; ett rött färgämne som har framställts ur detta mineral
sv circulus vitiosus Substantiv {{subst}} #(egentligen felaktig cirkel) ett förlopp där två eller flera onda ting (t ex sjukdomar) undan för undan förstärker varandra¶#cirkelbevis (bevis som utgår från det som skall bevisas)
sv cirkulation Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #omlopp, kretslopp¶#:
Sammansättningar: blodcirkulation
cirkulera
sv cirrusmoln Substantiv {{sv-subst-t-0}} #fjädermoln, tunna slöjliknande skyar
sv cistern Substantiv {{sv-subst-n-er}} #behållare för vätskor behållare, kärl
sv citydress Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=}} #förmiddagsdräkt med mörk kavaj och randiga byxor
sv civilekonom Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person med examen från handelshögskola eller motsvarande
sv civilisation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #kultur; ordnade samhällsförhållanden; hyfsning civilisera
sv civilkurage Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} -asj #mod att stå för sin mening
sv civilmål Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tvistemål¶#:
Antonymer: brottmål
civilrätt
sv civilrätt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #rättsreglerna för förhållandena mellan enskilda (familjerätt, arvsrätt m m) civilmål
sv civilstånd Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #familjemässig ställning (gift, ogift, änkling, änka, frånskild)
sv civiläktenskap Substantiv {{sv-subst-t-0}} #äktenskap som ingåtts genom borgerlig vigsel
sv clairvoyance Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #variant av klärvoajans
sv clips Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #smycke som kläms fast vid t ex en klänning
sv clown Substantiv {{sv-subst-n-er}} kla’un #pajas, lustig figur (på cirkus) narr, pajas, pellejöns
en c/o Förkortning {{förk|en}} #förkortning för care of: under adress, boende hos
sv coda Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=cod}} #(egentligen svans) avslutande del av en musiksats (särskilt efter repris)
sv codex Substantiv {{subst}} #(plural codices) gammal handskriven bok; lagsamling codex argenteus
sv codex argenteus Substantiv {{subst}} #silverbibeln (gotisk bibelöversättning från omkring 500 i silverpärmar i Uppsala universitetsbibliotek) codex
sv coitus Substantiv {{subst}} #{{tagg|medicin|text=oböjligt}} samlag
sv collage Substantiv {{sv-subst-t-0|fog=}} -asj #konstnärlig sammanställning av ting från olika håll (tygbitar, affischer, fotografier m m) kollage
sv college Substantiv {{sv-subst-t-0}} #högre undervisningsanstalt i Storbritannien och USA; i Oxford och Cambridge självständig del av universitetet
sv collie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=colli}} kålli #en skotsk hundras
sv collier Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} kålje’ #halsband
en come back Substantiv {{subst|en}} #återkomst, särskilt om person som länge varit borta från teatern eller från idrottstävlingar
en coming man Substantiv {{subst|en}} #framtidsman
sv commandotrupp Substantiv {{sv-subst-n-er}} #elittrupp med landstigning som specialitet; stöttrupper
fr comme-il-faut Adjektiv {{adj|fr}} #passande, så som det bör vara comme il faut
sv commune bonum Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} allmängods, gemensam egendom
fr complet Substantiv {{fr-subst-m}} #(subst) kappa med klänning eller kjol i samma material¶#(adj) full, komplett, fullständig café complet, thé complet
sv completorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=completori}} #(egentligen avslutning) den sista av de åtta dagliga bönegudstjänsterna i den katolska tidegärden; kvällsgudstjänst kompletorium
sv con amore Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} av hjärtans lust
sv con bocca chiusa Adverb {{adv}} kio’sa #{{tagg|musik}} med sluten mun
sv con brio Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} livligt, eldigt
sv concerto grosso Substantiv {{subst}} kåntjär’to gråss’å #{{tagg|musik}} en sorts orkesterverk (ofta med växling mellan en större och en mindre instrumentgrupp)
sv conditio sine qua non Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} ett oeftergivligt villkor sine qua non
sv copywriter Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} kåpp’irajter #författare av reklamtexter o dyl
sv corps-de-logi Substantiv {{sv-subst-t-er}} kår dö låsji’ #huvudbyggnaden på en lantegendom
fr corps diplomatique Substantiv {{subst|fr}} #diplomatiska kåren, utländska diplomater med fruar
sv corpus delicti Substantiv {{subst}} #yttre spår efter ett brott (t ex kvarlämnade verktyg)
sv corso Substantiv {{subst}} #ursprungligen kapplöpningsbana¶#festtåg med utsmyckade vagnar¶#huvudgata i vissa sydeuropeiska städer
sv cortes Substantiv {{subst}} #folkrepresentationen i Spanien
sv cortison Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #en sorts hormon från binjurebarken med medicinsk användning (bl a vid reumatiska sjukdomar) kortison
sv coupe Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=coup}} kop #(egentligen skål) glass serverad i glasfot
sv courtage Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} -asj #mäklararvode kurtage
sv crawl Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} krål #ett sätt att simma snabbt
sv credo Substantiv {{sv-subst-t-n}} #(egentligen jag tror) trosbekännelse
sv croquis Substantiv {{subst}} #variant av kroki
sv csárdás Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}} tja’rdasj #(egentligen bykrog) en ungersk dans (med först långsamt och sedan mycket snabbt tempo) csardas
sv cum grano salis Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} egentligen med ett korn salt; med urskillning; inte bokstavligt
sv cumulusmoln Substantiv {{sv-subst-t-0}} #stackmoln
sv cuppa Substantiv {{sv-subst-n-or|rot=cupp}} #överdelen (skålen) på en dopfunt eller på en nattvardskalk kuppa
sv curie Substantiv {{subst}} kyri’ #{{tagg|fysik}} måttenhet för radioaktivt sönderfall
sv cyankalium Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|rot=cyankali}} #ett mycket giftigt salt av blåsyra (cyanvätesyra)
sv cybernetik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(egentligen styrningslära) vetenskapen om (själv)reglering av förloppen i naturen, i samhällslivet och i tekniken (särskilt datatekniken)
sv cyklop Substantiv {{sv-subst-n-er}} #sagofigur med ett öga mitt i pannan
sv cyklotron Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en typ av accelerator där de laddade partiklarna styrs i spiralbanor under inverkan av starka magnetfält
sv cyklotym Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #godmodig, utåtvänd, sällskaplig
sv cysta Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=cyst}} #svulst med flytande eller geléartat innehåll
sv cystoskop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #instrument för optisk undersökning av urinblåsan cytologi
sv cytologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om cellerna cystoskop