Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Ö
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv ödesdiger Adjektiv {{sv-adj-er|rot=ödesdig|mask=-}} #olycksbringande fatal, katastrofal
sv ölost Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #blandning av kokt mjölk och svagdricka (eller öl) ölsupa
sv ömsevis Adverb {{adv}} #ömsom ömsa, ömsom
sv ömsom Adverb {{adv}} #växelvis ömsa, ömsevis alternerande
sv öppen stad Substantiv {{subst}} #stad som ej skall försvaras och därför inte heller får angripas
sv öppen vård Substantiv {{subst}} #sjukvård eller socialvård som tidvis bedrivs utan att den vårdbehövande är intagenvårdanstalt
sv öppet köp Substantiv {{subst}} #köp med rätt för köparen att återlämna varan och få pengarna tillbaka
sv örlig Substantiv {{subst}} #{{tagg|ålderdomligt|text=oböjligt}} krig (till sjöss) örlog
sv örlogsman Substantiv {{sv-subst-n-0|3=örlogsmän|4=örlogsmännen}} #krigsfartyg¶#blåsmanet
sv överdådig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #slösande, lyxig¶#förträfflig, utmärkt¶#övermodig, djärv extravagant, lyxig, storslagen
sv överhalning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #utskällning
sv överklivning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #versbindning
sv överlagd Adjektiv {{sv-adj-(k)d-peri|rot=överlag|mask=-}} #genomtänkt, avsiktlig
sv överljudsplan Substantiv {{sv-subst-t-0}} #plan som kan flyga med större hastighet än ljudets
sv överlöpare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=överlöpar|are=}} #person som går över till fienden eller från ett parti till ett annat svikare
sv övermaga Adjektiv {{adj}} #{{tagg|ålderdomligt|text=oböjligt}} omyndig¶#övermodig, självsäker
sv översiggiven Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=översiggiv|mask=}} #förtvivlad, utom sig över sig given
sv överslag Substantiv {{sv-subst-t-0}} #ungefärlig beräkning¶#elektrisk urladdning pga tillfällig kontakt¶#en sorts volt
sv översvinnlig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #överjordisk, över allt förstånd¶#omätlig, gränslös
sv övertalig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #som överstiger ett fastställt antal överflödig
sv överton Substantiv {{sv-subst-n-er}} #högre toner i visst förhållande till grundtonen (oktav, kvint, ters m fl)
sv övertro Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vidskepelse, naiv tro på något