Detta är ett projekt som går ut på att fylla på Wiktionary med uppslag från Främmande ord i svenska språket: Folkets uppslagsbok. Definitioner i "Folkets uppslagsbok" är ofta dåliga, detta måste fixas manuellt. Definitionerna behöver också förses med wikilänkar och uppslagsorden behöver föras till en ordklass. Diskutera gärna på diskussionssidan hur vi ska arbeta med detta projekt. Observera att det kan finnas uttalsapostrofer ovanför vokaler som kan behöva tas bort, och att förkortningar bör skrivas ut. Ibland behöver ett kommatecken bytas ut mot ett "och". s=substantiv, v=verb, adj=adjektiv, adv=adverb, interj=interjektion osv.

s. abandonotvungenhet, vårdslöshet

interj. à basned med

s. abbékatolsk präst

s. abbedissaklosterförestånderska

s. abbotklosterföreståndare

s. ABC-staterna — gemensamt namn på Argentina, Brasilien och Chile

adj. abderitisktokig

s. abdikationtronavsägelse

v. abdikeraavsäga sig regentskap

s. abdomenunderliv, buk och bakdelinsekter

s. abermen, streck i räkningen

s. aberrationavvikelse

s. abgeordnetertysk riksdagsman

s. abiturientavgående elev

adj. abnormonormal, onaturlig

s. abnormitetonaturlighet

s. abolitionupphävande, avskaffande

s. abolitionistanhängare av negerslaveriets eller den reglementerade prostitutionens avskaffande

v. abonnerai förväg betala (exempelvis en tidning)

fras. ab origine — från början

s. abortmissfall

s. abrakadabra — meningslöst pladder

adj. abruptavbruten, osammanhängande

s. abscessbulnad, varbildning

adj. absensfrånvarande

s. absensfrånvaro

s. absint — en starkt alkoholhaltig dryck

adj. absolutfullkomlig

s. absolutionavlösning, förlåtelse

s. absolutismenvälde, helnykterhet

s. absolutisthelnykterist

v. absolverafullborda (examen)

v. absorberainsuga, dra åt sig

s. absorptioninsugning

s. abstinensavhållsamhet

s. abstinentavhållsam

v. abstraherafråndraga, bortse

adj. abstraktbegreppsmässig, andlig

s. abstraktiontomt begrepp

adj. abstrussvårbegriplig

adj. absurdorimlig

s. absurditetorimlighet

fras. ab urbe condita — från stadens (Roms) grundläggning

s. acceptgodkännande, växel

förkortning. A.C. — efter Kristi födelse

s. accenttonvikt

adj. acceptabel (aks-) — antaglig

s. acceptant — den som accepterar (till betalning godkänner) en växel

v. accepteraanta, godta

s. accessiontillökning, nyförvärv

s. accessoarerplural tillbehör

s. accidenstillfällig egenskap (mots. [[substans)

s. accidenstrycktillfällighetstryck

s. accisavgift till staten

s. acetylengasformigt kolväte

s. acklamation — allmänt bifallsrop, utan röstning

v. acklimatiseravänja vid klimatet, rotfasta

v. ackommoderaanpassa efter

s. ackompanjemangbeledsagande musik

v. ackompanjerabeledsaga (med musik)

s. ackordsamklang, avtal, betalningsuppgörelse till lägre belopp än kraven

v. ackorderaköpslå

s. ackordlönstyckelön

v. ackrediteraanförtro, befullmäktiga

s. ackumulationhopning (av ex. kapital)

s. ackumulatorkraftuppsamlare

v. ackumulerahopa (ex. kapital)

adj. ackuratnoggrann, precis

s. ackuratessnoggrannhet

s. ackuschörskabarnmorska

s. ackvisitionförvärv

s. ackvisitöranskaffare

adv. a conto — på avräkning

s. acre — engelskt ytmått (0,4 har)

förkortning. A.D.]] — anno domini, efter Kristi födelse

förkortning. a.D.]] — ausser Dienst, ur tjänst, f. d. (framför tyska titlar)

adv. adagiolångsamt

s. adamiterkommunistisk-religiös böhmisk sekt på 1400-talet

s. adaptionanpassning

s. adaptationanpassning

v. adapteraanpassa

adv. a dato — från i dag

adv. å dato — från viss dag

s. addendtal att lägga till

v. adderalägga ihop

adj. adekvat — fullt överensstämmande

s. adeptlärjunge

s. adhesionvidhäftande

adj. ad hoc — som rör detta

s. adiaforalikgiltiga ting

adv. ad infinitum — i oändlighet

adv. ad interimtills vidare

s. adjektivbeskrivande ord av typen "stark", "principfast"

s. adjointmedhjälpare

v. adjungeraanta, förordna som biträde

adj. adjungeradbiträdande, tillkallad

s. adjunktbiträde, ordinarie andragradslärare vid läroverk

s. adjutantmilitärt biträde

adv. ad libitum — efter behag

adv. ad majorem Dei gloriam — till Guds äras förhärligande, jesuiternas valspråk

s. administrationförvaltning

v. administreraförvalta

s. admiratörbeundrare

v. admirerabeundra

v. admitterasläppa fram

s. admonitionförmaning, varning

adv. ad notampå minnet

v. adopterauppta som eget

v. adoreratillbe

s. adressanvisning, bestämmelseort

s. adressantavsändare

s. adressatmottagare

s. adressdebattsvarsdebatt på engelska trontalet, ungefär remissdebatt

v. adresseravända

adj. adstringerandesammandragande

s. adventankomst

s. adventisterreligiös sekt, som väntar Kristus' jordiska återkomst

s. adverbfristående beskrivande ord av typen "kanske", "ofta"

s. advocátus diáboliDjävulens sakförare, förfäktare mot bättre vetande av sjuk sak

v. advoceraspetsfundigt försvara

s. advokatsakförare

adj. advokatorisk — som använder advokatyr]]

s. advokatyrbevisvrängning

s. aera tidevarv

förled. aeroluft-

s. aeronautflygare

s. aeroplanflygmaskin

s. affektsinnesrörelse

s. affektationtillgjordhet

adj. affekteradtillgjord, hycklad

s. affektionsvärdepersonligt /känslo/värde

v. afficierapåverka

s. affinitetfrändskap

adj. affirmativjaknde, bekräftande

s. affischanslagssedel

v. affischera — med anslagssedel kungöra, skryta med

s. affixsmåord efter annat ord, exempelvis "lös" i "arbetslös"

s. aforismtänkespråk

adj. aforistisk — av tänkespråks art

adj. afrodisiskrusande, erotiskt hetsande (ingrediens i kärleksdrycker)

s. agáper — de första kristnas gemensamma kärleksmåltider

s. agentombud

s. agent provocateurprovokatör

s. agenturombudskap

v. agerahandla, spela roll

s. agglomeratanhopning (av kantiga bergartsstycken)

s. aggregatanhopning, oorganisk massa

adj. aggressivanfallslysten

s. agioöverkurs

s. agitationåsiktsförkunnelse

adv. agitátoupprört, lidelsefullt

s. agitatoråsiktspredikare

v. agiterapåverka andligt, förkunna åsikter

s. agnosticismläran att man ej kan vinna kunskap (i exempelvis religiösa ting)

s. agnostikeranhängare av agnosticism

s. agonidödskamp

s. agorafobitorgskräck, sjuklig ängslan att passera öppna platser.

s. agraffprydnadsspänne

adj. agrarjordbruks-

adj. agrariskjordbruks-

s. agremangerförströelser, trevliga anordningar

s. agrikulturjordbruk

s. agronomvetenskapligt utbildad jordbrukare

pron. airmin

s. à jourförbindelse dag för dag

v. hålla sig à journoggrant följa

v. ajournera uppskjuta

s. akademihögskola, litterärt eller vetenskapligt samfund

s. akademikermedlem av akademi, intellektuell medlem i arbetarrörelsen

adj. akademisk — som rör akademi, som går i officiell, konservativ anda

s. akilleshälsårbart ställe

s. akrobatyrkesgymnastisk konstmakare

s. akrostikondikt där radernas eller strofernas begynnelsebokstäver bildar ett ord eller en sats

s. akthandling, avdelning av teaterpjäs

s. aktieandelsbrev i bolag

s. aktionhandling, kraftåtgärd

s. aktionsradieverksamhetsområde

s. aktionäraktieägare

adj. aktivverksam (mots. [[passiv)

s. aktivatillgångar (mots. [[passiva)

s. aktivistperson som kräver aktion (exempelvis för ett lands indragande i krig)

s. aktivitetlivlig verksamhet

s. aktrisskådespelerska

v. aktualisera — göra aktuell, skaffa dagsintresse

s. aktualitet — av intresse för dagen

s. aktuarievårdare av ett verks handlingar

adj. aktuell — av intresse för dagen

s. aktörskådespelare

s. akustikljudlära, ljudförhållanden

adj. akustisk — som rör ljudet

adj. akutskarp, tillfällig (möts. [[kronisk)

s. akvarellvattenfärg, med v. [[utförd målning

s. akvariumbehållare för i vatten levande djur i. växter, museum för dito

s. akvavitbrännvin

s. akvedukt — öppen vattenränna i luften

adv. à la — på samma sätt som, exempelvis "biff à la Lindström"

s. alabaster — marmodiknande kornig gips

interj. à la bonne heure — låt gå då!

adv. à la carte — efter matsedeln (mots. [[table'hôte)

s. à la daube — kall rätt av kött eller fisk

s. à la grecque — en sorts bandornament

s. alarmbuller, uppståndelse (eg. till vapen)

v. alarmeraväcka, oroa

fras. alea jacta esttärningen är kastad

s. albino — person eller djur med vitt hår och röda pupiller (se albinism)

s. Albion — namn på England (eg. bergland)

s. albumminnesbok

s. albumin — ett äggviteämne

s. alexandrin — sextaktig jambisk versform, ex.: »Mitt namn i hjältars krets, min vän, helt visst du fann det, om min herr ättefar bränt Rom och skövlat landet, men mina fäder drog som hyggligt folk omkring och därför anses jag för en herr Ingenting.» (Cyrano de Bergerac: Agrippine.)

s. alfnaturväsen i nord. sagan (svart- och ljusalf).

s. alfa — grek. alfabetets första bokstav (a).

s. alfabet — bokstavsföljd (ex. a-ö).

al fresco — (målning) direkt på ännu ej torr vägg (mots. [[al secco)

s. algebraekvationslära

adv. áliasannars

s. álibiannorstädes, bevis om frånvaro

s. alkald — spansk kommunalordförande och polisdomare

adj. alkalisklutaktig

s. alkemiförsöket att göra guld

s. alkoholsprit

s. alkoholistspritförgiftad

s. alkov — litet rum

s. allé — trädkantad väg

s. allegoriliknelse, abstrakt begrepp, ex. Tron, Hoppet, framställda som personer

adv. allegretto — rätt livligt

adv. allegrolivligt

allemagne (-anj) — franska namnet på Tyskland.

allhelgonadagen — katolsk helgdag, 1 november.

allians (-ngs) — förbund.

alliera — förbinda.

allierad — förbunden.

alligator — en sorts krokodil.

allitteration — uddrim i forntiden som rytmiskt avdelande (ex. »bättre börda bär ingen på vägen»), i modern dikt som musikaliskt medel (»havet välte, stormen ven»).

allodial — ägt med full äganderätt.

allongeperuk (-ånsj-) — väldig lockperuk av 1600-talstyp.

allopati — vanlig läkekonst (möts. [[ homeopati).

all right (ål rajt) — allt väl.

all round (ål raund) — i flera grenar.

alludera — anspela, syfta.

allusion — anspelning.

alluvium — geol. sammanfattning av jordarter avlagrade i historisk tid.

alma mater — den hulda modern, namn på högskolor.

almanack — skrift om tideräkningen för ett år.

alpacka — ett försilvrat nysilver.

al pari — till utgångsvärdet.

alpin — som rör Alperna l. andra högfjäll.

al secco (secko) — (målning) på torkad vägg (möts. [[al fresco).

alt — pojkröst l. lägre kvinnoröst (i sång).

altán — byggnadsterrass med bröstvärn.

altera pars — andra parten, andra sidan.

alter ego — andra jag, mycket intim vän.

altererad — upphetsad, upprörd.

alternativ — en utväg av två möjliga.

alternativt — turvis.

alternera — tura om.

altruism — oegennytta, människokärlek.

alumn — lärjunge.

amadis-romaner — medelt. riddarhistorier, populära på 1500-talet, uppkallade efter den spanska »Amadis av Gaula».

amalgam — blandning av metall o. kvicksilver.

amalgamera — sammansmälta.

amalthea-attentatet — de tre ungsocialisterna Nilsson, Rosberg och Sterns bombattentat mot ett strejkbrytarlogemetsfartyg Amalthea i Malmö 12 juli 1908.

amanuens — biträde, medhjälpare.

amason — kvinnlig krigare.

amatör — icke yrkesmässig utövare, dyrkare l. samlare av konst o. d., mindre konstnärlig.

ambassad — beskickning.

ambassadör — högsta diplomatiskt sändebud.

ambition — ärelystnad, hederskänsla.

ambrosia — de grekiska gudarnas föda, studentmatlag i Uppsala.

ambulans — rörligt fältlasarett, upphämtningsvagn för sjuka.

ambulera — kringflytta.

amendement — ändringsförslag.

amfibie — groddjur.

amfiteater — fornrom. teater av cirkustyp.

amí — yllehalsduk.

amie (amí) — erotisk väninna.

amiral — högsta sjömllitär chef.

amiralitet — en flottas amiraler.

ammunition — skjutmaterial.

amnesti — efterskänkande av ett flertal straff (en akt av tolerans o. rättvisa, medan benådning sker av nåd).

amor — kärleksguden i rom. gudasagan (grek. Eros).

amorf — formlös.

amorin — liten kärleksgud.

amortera — avbetala på skuld.

amorös — kärlig.

amour (amur) — kärlek, kärleksaffär.

ampel — hänglampa, utmärkt.

amper — besk.

ampère (angpär) — enhet för elektrisk strömstyrka.

amputera — skära bort.

Amsterdam — säte för och namn på den reformistiska fackföreningsinternationalen

amulett — på kroppen buret föremål till botemedel 1. skydd mot olyckor.

amt — danskt 1. norskt förvaltningsområde motsv. [[län.

amúr — kärlek, kärleksaffär.

amusant (amy-) — lustig, roande.

amusera (amy-) — roa.

amöba — lågtstående encellig djurordning.

an — till (på räkningar).

anabaptist — vederdöpare, stor revolutionärt-religiös sekt på 1500--talet.

anagram — ordlek med ord bildade ur andra ords bokstäver (ex. Paris--prisa--sirap).

anakorét — eremit, ensligt levande religiös.

anakronism — tidsbestämningsfel.

analfabet — person som ej kan skriva o. läsa.

analog — likartad, motsvarig.

analogi — inbördes likhet.

analys — sönderdelande undersökning.

analysera — sönderdela, utreda.

analytisk — sönderdelande.

anapést — versfot med två obetonade stavelser o. en betonad, ex.: »Om vi talte till slut, om vi ropade ut: En minut utan prut, sedan brinner vårt krut!]] — proletärer, jag tror man förstod oss, och man lydde oss med, proletär!»

anarki — laglös, väldeslös villervalla.

anarkisk — laglös, oordnad.

anarkism — ultraliberal åskådning som ogillar all central regering.

anarkist — motståndare till all central regering.

anatema — bannlysningsformel, fördömelse.

anatom — forskare i anatomi.

anatomi — vetenskapen om de levande varelsernas kroppsbyggnad.

anciennitet — åldersföljd

ancien régime (angsiäng re-sjimm) — gamla regeringssättet (före 1789 års revolution).

Ancylussjön — nuvarande Östersjön som sötvattenshav, avspärrat efter istiden från Västerhavet

andante — måttligt livligt, mellan allegro o. adagio.

anekdot — uddig berättelse om känd person.

anemi — blodbrist.

anemón — sippa.

angelus — katolsk bön (kvällsringning).

anglicism — engelsk vändning i andra språk.

anglikanska kyrkan — engelska statskyrkan (episikopalkyrkan).

anglosachser — den av germaner o. kelter blandade eng. rasen.

angläs — gammaldags dans.

anhalt — mindre station.

animal — djurisk, av djur.

animalisk — djurisk, av djur.

animera — liva.

animism — primitiv tro att naturen o. dess föremål är besjälade.

animositet — agg.

annaler — årsböcker.

annektera — erövra, slå under sig.

annektion — införlivande med våld.

annex — bihang

annexion — införlivande med våld

anno — år.

annons — betalt tidningsmeddelande.

annotera — anteckna.

annuell — årlig.

annuitet — årlig avbetalning.

annullera — upphäva, förklara ogiltig.

anomali — oregelmässighet.

anonym — namnlös l. utan utsatt (eget) namn.

anor — förfäder

Ansgar — frankisk missionär (801—865)

antagonism — motståndarskap.

antagonist — motståndare.

Antarktis — kontinent som omger Sydpolen

antarktisk — som rör Antarktis

antecedentia — föregående liv.

antecipera — föregripa, ta ställning innan saken bevisats.

antedatera — påteckna tidigare datum.

antediluviansk — från före syndafloden, alltför urmodig.

ante meridiem — före middagen (a. m.)

antenn — känselspröt på djur o. radio.

anti — emot

antichambre (-sjamber) — förmak, anmälningsrum

v. antichambrera — vänta på företräde.

s. antichambrering - väntan på företräde

s. anticyklon - högtryck, högtrycksområde

adj. antik — gammal, från antiken.

s. antiken — forntiden, spec. Grekland o. Roms.

adj. antikiserande — antikhärmande.

adj. antiklerikal — mot kyrkan o. dess välde.

s. Antikrist — Kristus' motståndare, Djävulen.

s. antikva — latinsk tryckstil.

s. antikvarie — vårdare av fornminnen, säljare av gamla böcker.

adj. antikverad — förlegad.

s. antikvitet — fornsak.

antimakass — överkast, skyddsduk.

antimilitarism — rörelse mot militarism.

antimilitarist — motståndare till militarism.

antipati — motvilja.

antipoder — motfotingar, folk på andra sidan jorden.

antisemit — judehatare.

antisemitism — reaktionär rörelse, som söker göra (särskilt de revolutionära) judarna till syndabockar för det kapitalistlitska samhällets fel och förbrytelser

antiseptisk — bakteriedödande.

antites — motsägelse (se dialektik).

antologi — samling valda diktprov.

antropofag — människoätare.

antropolog — forskare i antropologi.

antropologi — vetenskapen om människan.

antropomorfism — förmänskligande.

antroposofi — en gren av teosofien.

anus — ändtarmsöppning.

aorta — stora kroppspulsådern.

apacher (-asj-) — en indianstam, parisiska ligister.

apanage (-asj) — underhåll åt regent.

apart (-är) — avsides.

apati — sjuklig likgiltighet.

apatisk — sjukligt likgiltig.

apis — helig tjur i forntidens Egypten.

aplomb — säkerhet.

apokalypsen — Johannes' uppenbarelse.

apokryfisk — oäkta, ej erkänd (helig skrift).

Apollo — ljusets och diktkonstens gud i rom. gudasagan (grek. Foibos Apollon)

apologet — försvarare.

apologi — försvarsskrift.

apoplektisk — slagartad, person som lätt kan få slag.

apoplexi — slaganfall.

apostel — sändebud, utbredare av lära.

a posteriori — i efterhand (motsats a priori).

apostrof — skrivtecknet '

apostrofera — utmanande tilltala.

apoteos — förhärligande.

apparanser — utsikter.

apparat — maskin, hjälpmedel.

apparition — en persons yttre.

appell — vädjan.

appellationsdomstol — domstol av andra instans.

appellera — vädja.

appendix — bihang.

appendicit — blindtarmsinflammation.

applicera — påsätta.

applikation — påläggssöm.

s. applådhandklappning

v. applåderaklappa i händerna

v. apporterahämta

s. approbaturgodkänd, betyget B

adj. approximativtillnärmelsevis, ungefärlig

a prendre (a prångder) — att ta, oupptagen.

a prima vista — vid första påseendet, direkt från bladet.

a prióri — på förhand (motsats a posteriori)

apropos (-på) — på tal om.

v. apteraavpassa

s. aptitmatlust

a quatre mains (akattrmäng) — för fyra händer.

arabesk — ett slags bladornament.

arbetarbörs — urspr. officiell inrättning för arbetsförmedling o. d., i Frankrike numera ung. folkets hus.

arbetarråd — av arbetarna på arbetsplatserna valda råd för dels arbetets planläggning och ledning, dels medinflytande i rådsrepublikers politik; snedvriden form härav framträdande inom kapitalistiska stater i tider av revolutions nedbrytande

arbetsgivare — ovetenskaplig borgerlig benämning på företagare (riktigare: arbetsköpare)

arbiträr — godtycklig, valfri.

arcanum — hemligt läkemedel.

area — yta.

areal — yta.

arena — skådeplats.

areopag — (särsk. vitter) domstol.

argument — skäl, bevis.

argusblick — intensiv blick.

aria — lyrisk sång av en person.

ariadnetråd — ledtråd.

arier — fornindier, indoeuropéer.

aristokrat — adelsman, förnäm person.

aristokrati — adel.

aristokratisk — adlig, högdragen.

aritmetik — räknekonst.