Se även svar och svär.

språk: svenska, ordklass: adjektiv, problem: (åtminstone bl.a.) om en person: komplex "Han var en svår person"

Svenska redigera

Adjektiv redigera

Böjningar av svår  Positiv Komparativ Superlativ
Attributivt
Obestämd
singular
Utrum svår svårare  
Neutrum svårt
Bestämd
singular
Maskulinum svåre svåraste
Alla svåra
Plural svåra
  Predikativt
Singular Utrum svår svårare svårast
Neutrum svårt
Plural svåra
Kompareras alternativt med mer och mest.
Adverbavledning svårt

svår

 1. som har stor vikt, som väger mycket, tung
  Etymologi: Av fornsvenska svar, swager, swor, av fornnordiska svárr, besläktat med medellågtyska swār, fornsaxiska swār, gotiska swērs (av vikt, ärad, aktad), av äldre urgermanska anor. Senare även germanism av tyska schwer, "tung".
  Antonymer: enkel, lätt
  Sammansättningar: svår vikt
 2. (bildligt) som kommer med stor vikt, metaforiskt för en viktbärande (nedtryckande) faktor; till exempel: som kräver mycket tid, möda eller skicklighet för att klara av
  Användning: om till exempel omständlig faktor i en uppgift eller maning
  Det är en mycket svår utmaning.
  Synonymer: avancerad, besvärlig, jävlig, klurig, knepig, knivig, komplicerad, krånglig, problematisk, omständlig, snårig
  Antonymer: enkel, lätt
  Sammansättningar: svåranalyserad, svåranpassad, svåranträffbar, svårantändlig, svårarbetad, svårbearbetad, svårbedd, svårbedömbar, svårbedömd, svårbegriplig, svårbehandlad, svårbemästrad, svårbesegrad, svårbeskrivbar, svårbestämbar, svårbestämd, svårbotad, svårdefinierad, svårdefinierbar, svårersättlig, svårfattlig, svårfjällad, svårflörtad, svårforcerad, svårframkomlig, svårfunnen, svårfångad, svårförenlig, svårförklarlig, svårförståelig, svårförutsebar, svårförutsägbar, svårgenomförbar, svårgenomtränglig, svårgripbar, svårhanterad, svårhanterlig, svårhanterlighet, svårknäckt, svårkontrollerad, svårkontrollerbar, svårläkt, svårläslig, svårläst, svårlöslig, svårlöst, svårmanövrerad, svårplacerad, svårpratad, svårskött, svårslagen, svårsmält, svårspelad, svårstartad, svårstoppad, svårstyrd, svårsåld, svårtillgänglig, svårtillgänglighet, svårtippad, svårtolkad, svårtydbar, svårtydd, svåruppnåelig, svårupptäckt, svåruthärdlig, svårutplånlig, svårutrotlig, svåråtkomlig, svåröverblickad, svåröverblickbar, svåröverkomlig, svåröverskådlig, svåröversättlig, svåröverträffad, svårövertygad
  Fraser: ha svårt att, ha svårt för, ha svårt med  
 3. (bildligt) som är av stor vikt, metaforiskt för en viktig (angelägen) faktor; till exempel: som är allvarlig
  Han fick en svår blödning.
  Antonymer: lätt
  Sammansättningar: svårartad
 4. som är begiven
  Han drack för mycket, och var svår på flickor.
 
Besläktade ord: svåran, svårhet, svårighet, svårligen, svårt
Sammansättningar: jättesvår, medelsvår, skitsvår, svårmod, svårmodig, svårmodighet

Översättningar redigera