samling redigera

substantiv

hopsamling, uppsamling, insamling, insamlare, kollekt, kollektion, kollektör, sammanskott, sammanhopning, sammanplockning, sammansökning, samlare, samlarflit, samlarvurm, förråd, ackumulation, uppsättning, omgång, sats, sortiment, hop, massa, smälta, konglomerat, agglomerat, kongregat, totalitet, hopläggning, pott, kapital, förmögenhet, uppbörd, riksstat, budget;

sammankomst, kongress, konklav, synod, konsilium, konvent, konventikel, konsistorium, riksdag, ting, landsting, möte, kyrkomöte, riksmöte, folkförsamling, nationalförsamling, representantförsamling, riksförsamling, rådsförsamling;

samfund, stat, förenade stater, helstat, edsförbund, stad, kommun, kommunalväsen, församling, socken, fakultet, skola, kongregation, orden, förbund, förening, kår, skrå, konsortium, association, bolag, klubb, kotteri, gille, gillebal, cirkel, bildningscirkel, lag, arbetslag, brödraskap, liga, parti;

samfällighet, samband, gemenskap, gemensamhet, förbindelse, hopslutning, hopfogning, sammanslutning, sammanbindning, stam, släkt, ätt, familj, hem, sällskap, sällskapskrets, salong, societet, societetshus, societetslokal, klick;

befolkning, folk, folkrikhet, folkstock, folkökning, nation, nationalanda, nomad, nomadfolk, nomadliv, nomadläger, hord, nomadhord, klan;

här, härskara, trupp, armé, manskap, styrka, besättning, regemente, bataljon, kompani, batteri, mönstring, utskrivning, uppbåd, läger;

tillströmning, tillopp, sammangyttring, sammanpackning, sammanrotning, sammanskockning, folkskock, folkskockning, folkhop, folkmassa, folksamling, trängsel, folkträngsel, skock, skockning, ström, folkström, rusning, , köbildning, fullt hus, notvarp, svärm, myller, stim, klunga, skara, följe, kodilj, flock, band, byke, vimmel, gatuvimmel, kravall, gatukravall, pöbel, pöbelhop, pöbelupplopp, mobb, slödder, pack, kull, hjord, drift, koppel, menageri, Noaks ark, djurgård;

nationalmuseum, riksmuseum, museum, pinakotek, bildergalleri, galleri, världsutställning, utställning, exposition, album, portfölj, atlas, garnityr, servis, cirkelbestick, bestick, bibliotek;

varjehanda, diverse, diversehandel, plockgods, strögods, strödda uppsatser, strödda tankar, florilegium, antologi, miscellanea, krestomati, kompilation, kompilator, kompilering, serie, sammanställning, sammandrag, koncentrering, koncentration, kvantitet, slump, grupp;

brännpunkt, stjärnbild, stjärngrupp, vintergatan, konvergens, kongestion, sammanflytning, skyfall, störtflod, syndaflod, översvämning, flöde, högvatten, yrväder, yrsnö, yrsand, driva, skur, salva, molnvägg, dammoln, damm, dammvirvel;

skörd, inbärgning, skyl, stack, volm, kärve, blandsäd, dös, döshalm, dråse, binga, binge, knippa, knippe, vippa, bukett, kvast, ruska, faskin;

packe, packa, packning, paket, bylte, knyte, bal, rulle, bunt, buntning, faskikel, lunta;

stapling, stapel, famn, trave, hög, ruka, bål, pyramid;

klunga, dunge, lurv, peruk, klase, klimp, notdräkt, notdrag, fisknot, dragnät.

verb

församlas, samlas, församla sig, samla sig, församla sig kring, samla sig kring, skockas, flockas, skocka sig, flocka sig, sammankomma, sammankalla, sammanföra, sammanrota sig, sammanskocka sig, sammanträda, sammanträffa, mötas, sälla sig till, sluta sig till, taga sin tillflykt till, associera, sällskapa, tillströmma, myllra, trängas, stimma, svärma, församla, förbinda, förena, göra gemensam sak, göra gemensam sak med, uppbåda, värva, rekrytera, utskriva;

samla, samla på hög, lägga på hög, uppsamla, upplocka, samka, plocka, ackumulera, kapitalisera, sammanleta, sammanplocka, sammanrafsa, sammanskjuta, sammansöka, sammandraga, hopa, hopsamla, hopskrapa, hopleta, hoplägga, inkassera, uppbära, inhösta, inbärga, draga not, uppstapla, stapla, upptorna, stapla Ossa på Pelion, överhopa, överflöda;

koncentrera, centralisera, kompilera, gruppera, hoppassa, tätna, tjockna, uppfylla, fullstoppa, fullproppa, packa, packa sig, svalla, strömma, gå högt;

sammanbinda, sammanfoga, sammanflyta, sammanlöpa, sammanhänga, sammangyttra, sammanpacka, hopbunta, bunta, bylta, bylta ihop, knippa ihop, hopbinda, hopgyttra, hopköra, hopnysta, hoppacka, hopstoppa, hoptränga, hopvräka, inplugga.

adjektiv, adverb

överfull, full, packad, packad som en silltunna, diger, tät, talrik, folkrik, manstark, sammanrafsad, total, allmän, enhällig, nationell, national, klasformig, kvastformig;

tillhopa, tillsamman, till mötes, hoptals, hopvis, skocktals, skockvis, massvis, gruppvis, hjordvis, skarvis, truppvis, flocktals, flockvis, man ur huse, samt och synnerligen, klungvis, bunttals, buntvis, knipptals, knippvis, klastals, klasvis, skoptals.