Appendix:Bring/266. Fortskaffning landvägen

fortskaffning landvägenRedigera

substantiv

färd, färdman, färdväg, avfärd, utfärd, pilgrimsfärd, vallfärd, vallfart, utfart, utflykt, exkursion, tripp, vandring, alpvandring, bergvandring, fotvandring, invandring, lustvandring, utvandring, vandrare, fotvandrare, lustvandrare, resa, avresa, lustresa, nedresa, rundresa, utresa, överresa, tur, lusttur, rundtur, spatsertur, åktur, spatserfärd, promenad, motion, utgående, strövare, ströveri, gång, fotgängare, flanör, vagabond, lösdrivare, lösdriveri, strykare, landstrykare, kringstrykare;

trafik, lokaltrafik, samfärdsel, flyttning, kosa, skjuts, håll, skjutshåll, äcka, gästgivargård, förbud, förbudssedel, spårväg, växel, spårväxel, spår, växelspår, omnibuslinje, automobiltrafik, automobilfärd, järnväg, tåg, bantåg, extratåg, godståg, lokaltåg, nattåg, persontåg, snälltåg, blandat tåg, perrong, bangård, stins, lokomotiv, farväg, landsväg;

trafikant, reseagent, bagage, bagageexpedition, gepäck, främlingsbok, främlingsbyrå, turné, alpbestigning, alpklubb, alpjägare, alpstav, förare, förarlön, vägvisare;

åkning, åktur, fordon, vagn, utkörning, körsel, körsla, körtur, körväg, före, hjulföre, slädföre, släde, pulka, ackja, kälke, velociped, hjulryttare, hjulsport, bicykel, tricykel, skida, skidlöpning, skridsko, skridskoåkning, portschäs, vägfarande, ankomst, återkomst, hemkomst, station;

gång, steg, lunkentus, lunkentussteg, klivning, lopp, löpning, kapplöpning, bana, slag, varv, omgång, vändning, fot, ben, apostlahästar, ritt, skritt, lunk, trav, galopp, karriär, språng, fyrsprång;

procession, defilering, kavalkad, kortege, marsch, avmarsch, fältmarsch, inmarsch, utmarsch, tåg, avtåg, fälttåg, intåg, strövtåg, expedition, karavan, uppbrott.

verb

färdas, fortskaffa, trafikera, resa, beresa, genomresa, nedresa, utresa, överresa, fara, utfara, vandra, invandra, genomvandra, lustvandra, utvandra, åka, köra, utköra, kuska, skjutsa, bila, cykla, slå kana, skida, rida, skritta, trava, galoppera, , utgå, gånga, skrida, stiga, kliva, träda, framträda, promenera, spatsera, begiva sig, förfoga sig, tillryggalägga, komma färdandes, transportera, klövja;

ströva, flacka, kringflacka, driva, kringdriva, stryka omkring, nomadisera, flanera, spankulera, passera, flytta, fara sina färde, draga sina färde, gå sina färde, packa sig iväg, avundas, försvinna, avtåga, emigrera, vallfärda, uppbryta;

skynda, ila, jaga, hasta, kila, löpa, springa, småspringa, lunka, knoga, gno, streta, knega, lägga benen på ryggen, sätta åstad, sätta av, sätta iväg, raka åstad, lägga av, lägga iväg, pallra åstad, pallra sig av, knalla sig iväg, kvista iväg, giva sig av, stövla iväg, luffa, lufsa, ränna, ranta, traska, palta, trippa, stulta, strutta, hyppja, tulta, linka, släpa sig fram, smyga;

marschera, avancera, intåga, defilera, paradera, patrullera.

adjektiv, adverb

stadd på väg, stadd på resa, berest, vittberest, resfärdig, kringflackande, kringirrande, kringresande, kringströvande, kringvandrande, ambulatorisk, nomadisk, rörlig, mobil, flyttbar, skjutsskyldig, interurban;

landledes, landvägen, till lands, till vägs, till fots, till häst.