Detta är ett projekt som syftar till att skapa och förbättra artiklar och definiera lingvistiska ord och andra ord som främst används i språkrelaterade dokument här på Wiktionary. Lägg gärna till fler ord i listan — helst i bokstavsordning — och fetmarkera de ord som är särskilt viktiga. Tänk på att blå poster ibland har magert innehåll och kan behöva förbättrias!
Wikipedia har en artikel om:
ordklasser
Wikipedia har en artikel om:
substantiv
accent 1
accent 2
antonym
cirkumflex
cedilj
dieresis
egu
grave
ogonek
tilde
trema
adjektivform
prefix
suffix
interfix
circumfix
infix
suprafix
transfix
bestämd artikel
obestämd artikel
begrepp
definition
exempel
fras
IPA
ljud
mening
ord
symbol
tecken
uppslagsord
uttal
akronym
indexering
interjektionsfras
morfemanalys
blekingska
bohuslänska
bondska
dalmål
gotländska
gutniska
göteborgska
halländska
härjedalska
rospiggska
skånska
småländska
stockholmska
värmländska
västgötska
sörmländska
älvdalsmål
öländska
österbottniska
östgötska
pluralrot
  • romani (ej detsamma
    som rommani )
ordningstal
semantisk relation

citattecken
frågetecken
komma
kolon
parentes
punkt
semikolon
tankstreck
utropstecken


typografisk stil
fet
fin
grad
kursiv
mager
skrivstil
spärrad
textad
tryckstil
barnspråk
familjär
formell
förbrytarspråk
informell
kanslispråk
pigstil
skriftspråk
slang
ungdomspråk
vardaglig
talspråk
vulgär
yrkesjargong
ålderdomlig
abstrakt substantiv
böjningsmorfem
deklination
delbart substantiv
dividuativt substantiv
femininum
genus
grammatiskt genus
individuativt substantiv
kasus
konkret substantiv
maskulinum
naturligt genus
neutrum
numerus
odelbart substantiv
omljud
oräknebart substantiv
plural
pluraländelse
reale
realgenus
räknebart substantiv
singular
species
substantivform
substantivfras
utrum
vokalförkortning
ändelse
verbfras
verbform
Restlista

redigera

Här listas några kvarvarande röda ord från Projekt augusti 2006:

diktera fixera framställa följa hävda klara kräva rassla rationalisera rimma räcka snoka snosa säkra sätta vända vänta återkomma