Appendix:Bring/732. Misslyckande

misslyckandeRedigera

substantiv

fiasko, streck i räkningen, bom, bomskott, felgrepp, felräkning, felslående, felsteg, besvikelse, besvikenhet, avslag, korg, avsnäsning, kuggning, bakläxa, bakslag, snopenhet, lång näsa, fruktlöshet, gagnlöshet, motgång, motighet, mankemang, mankering, förlust, nackdel, nit, nitlott, nitnummer, otur, otid, missgrepp, misskredit, missriktning, missräkning, misstag, missvisning, missöde, blunder, lapsus, bock, förbiseende, fumlighet, tölpighet, oskicklighet, bakvändhet, snubbling, slintning, snavning, halkning, kräftgång, otillräcklighet, oförmögenhet, kraftlöshet, fusk, fuskare, fuskeri, fuskverk, lappverk;

olycka, olycksfall, olycksöde, kalamitet, fördärv, förfall, missfall, missväxt, missväxtår, abort, oår, skeppsbrott, haveri, haverist, grundstötning, kantring, förlisning, vinddrivare, vrak, skada, ruin, fall, ras, stjälpning, kullbyttering, instörtning, kollaps, undergång, tillintetgörelse, förintelse, dödsstöt, omstörtning, revolution, nederlag, hopplöshet;

obestånd, klämma, knipa, bryderi, insoliditet, insolvens, fallissemang, fallit, krasch, betalningsinställelse, bankrutt, bankruttförklaring, bankruttör, konkurs, tiggarstaven;

underkastelse, offer, sisyfusarbete, tantaluskval, stukning, tillstukning, slag, stryk, nesa, neslighet, snöplighet, åtlöje, spott och spe.

verb

missa, misshaga, misshushålla, misskläda, misskreditera, misslyckas, missminna sig, misspryda, missräkna sig, misstaga sig, misströsta, missuppfatta, missvisa, missvårda, fela, förfela, mankera, göra fiasko, slå fel, slå klick, klicka, bomma, slå slint, dabba sig, staka sig, hoppa i galen tunna, bränna fingrarna, bränna sig på fingrarna, råka i ett getingbo, göra upp räkningen utan värden, förräkna sig, förbygga sig, försäga sig, förtala sig, taga sig vatten över huvudet, bränna sina kol förgäves, gå upp i rök, köra huvudet i väggen, förlora fattningen, förlora fotfäste, stappla, slinta, snubbla, snava, halka, linka, halta, falla;

förolyckas, haverera, förlisa, stranda, kantra, grundstöta, drunkna, gå till botten, gå till spillo, gå i kras, gå i putten, gå omkull, gå under, kullbyttera, stjälpa, brista, instörta, barka åt skogen, stanna i stöpet, förlora, förlora spelet, draga kortaste strået, gå miste om, gå förlustig, diskreditera, kompromettera, bankruttera, slå vantarna i bordet, stå med tomma händer, stå med lång näsa, gå upp som en sol och falla ned som en skinnpäls, gå upp som en sol och falla ned som en pannkaka, så vind och skörda storm, bliva ett byte, bliva ett offer, sjunga på sista versen, stuka, tillstuka, giva vika, giva efter, vika, rymma fältet.

adjektiv, adverb

misslyckad, missgynnande, missgynnsam, förfelad, fruktlös, gagnlös, resultatlös, felaktig, felskriven, felslagen, feltecknad, feltryckt, obrukbar, onyttig, oduglig, otillräcklig, ofullbordad, ofullkomlig, ofullgången, abortiv, dödfödd, ändamålslös, ändamålsvidrig, ofruktbar, skev, snöplig, neslig, hållningslös, styrsellös, handfallen, snopen, stukad, lång i synen, långnäst, lurad, kuggad, besnärd, dårad, bet;

olycklig, olycksdiger, skadlig, förlustbringande, sorglig, förolyckad, förlorad, krossad, förstörd, tillintetgjord, ruinerad, strandad, vinddriven, grundstött, bankrutt, insolvent, insolid, fallit, konkursmässig, utblottad, lottlös, utäten, sviken, besviken, kastad ur sadeln, bruten, nedbruten, skeppsbruten, besegrad, underkuvad, förtryckt, offrad, uppoffrad, förkastad, utvisslad, hopplös, matt, schackmatt;

förgäves, för sent, olyckligtvis, under en olycklig stjärna, tyvärr, beklagligen, beklagligtvis, ur askan i elden, på kneken, på upphällningen, sic transit gloria mundi.