oordningRedigera

substantiv

oordentlighet, regellöshet, oregelbundenhet, oregelmässighet, irregularitet, oreda, konfusion, virrvarr, förvirring, virrighet, förblandning, slarv, hafs, fusk, hopröring, röra, skön röra, omblandning, ändvändning, sammelsurium, kaos, skräphög, sophög, bråte, mölja, mischmasch, smörja, sörja, mos, soppa;

laglöshet, söndring, splittring, störning, split, tvedräkt, stridighet, oenighet, kiv, träta, slitning, kravall, krakel, gurgel, jäsning, skakning, tumult, tummel, upplopp, uppror, revolt, revolution, strejk, omstörtning, anarki, insurrektion, insurgent, agitation, fredsstörare, orosstiftare, marodör, bandit;

oväsen, rabalder, kattrakande, klamamus, helveteslarm, kolorum, stoj, buller och bång, uppträde, stormigt uppträde, spektakel, saturnalier, rummel, utsvävning, sus och dus, hundfröjd, rusning, folkträngsel, upphetsning, förbistring, babylonisk förbistring, Babels torn;

krångel, inkrångling, förveckling, trassel, komplikation, komplicering, härva, kinkighet, svårighet, gordisk knut, förlägenhet, bryderi, tvivelsmål, grumlighet, irrgång, snår, labyrint, vildmark, försagdhet, bestörtning;

onaturlighet, anomali, förryckning, bakvändhet, förvändhet, förryckthet, rubbning, sinnesrubbning, konvulsion, krampryckning, förfall, olag, gallimatias, abrakadabra;

belamring, bråk, förtret, skandal, salt i surt öga, intrig, förargelse, skilsmässa, dissonans, taktlöshet, oro, orolighet, överilning, otid, omak, besvär, brådska;

osnygghet, slusk, sluskighet, slampa, slampighet, rufsighet, tilltufsning, lortlolla, vårdslöshet, negligé;

olikformighet, flickverk, styckverk, potpurri, uppkok, hackmat, utskott.

verb

derangera, förvirra, hoptrassla, intrassla, omblanda, omröra, konfundera, rubba, störa, ändvända, överändakasta, tilltufsa, tilltuska, tillstöka, rufsa till;

bråka, gräla, krångla, inkrångla, upphetsa, uppröra, agitera, vilseföra, ställa till spektakel, splittra sig, jäsa, strejka, fiska i grumligt vatten.

adjektiv, adverb

oordentlig, rörig, trasslig, bakvänd, förvänd, splittrad, kaotisk, oklar, osorterad, ostädad, vårdslös, slampig, slamsig, sluskig, skrynklig;

villsam, kinkig, intrikat, komplicerad, invecklad, tvistig, outredbar, outrannsaklig, olöslig, bekymmersam;

förvirrad, förbryllad, förtumlad, huvudyr, yr i mössan, oredig, konfys, vimmelkantig, perplex, rådlös, villrådig, rubbad, sinnesrubbad;

vankelmodig, obeständig, ombytlig, ostadig, taktlös, flyktig, inkonsekvent, föränderlig, ytlig, orolig, tygellös, upprörd, stormig, anarkisk;

oregelbunden, oregelmässig, irreguljär, anomal, abnorm, regelvidrig, naturvidrig, naturstridig, onaturlig, oskaplig, oformlig, formlös, olikformig, osymmetrisk, osammanhängande, osystematisk, oorganiserad, oreglerad, planlös, ometodisk, motspänstig, tjurskallig, tjurhuvad;

huller om buller, om vartannat, utan åtskillnad, hur som helst, utan urskillning, än si än så, hit och dit, härs och tvärs, ryckvis, skovtals, ömsom, då och då, litet av varje, allehanda, promiskue;

upp och ned, överända, bakfram, i olag, ur lag, ur led, ur jämvikt, ur humör, ur gängorna, i olaga tid, sista villan värre än den första.