substantiv

tvedräktsanda, erisäpple, stridsäpple, tvist, brödratvist, tvistefråga, tvistefrö, tvistemål, tvistepunkt, tvisteämne, tvisteäpple, tvistighet, oenighet, osämja, missämja, misstämning, missförstånd, misshällighet, missljud, misstydning, split, kiv, strid, stridighet, stridslystnad, konflikt, kollision, klammeri, sammanstötning, brytning, ruptur, splittring, söndring, sprängning, spränglista, parti, partianda, partibildning, partigruppering, partigängare, partilidelse, partiman, partisinne, partisplittring, partistrid, partisöndring, partitidevarv, partiväsen, partiyra, makthaveri, rätthaveri, rättegång, process, processlystnad, processmakare, trakasseri;

meningsskiljaktighet, meningsstrid, lärostrid, lärotvist, schism, schismatiker, dissenter, dissenterförsamling, dissenterlag, polemik, pennfejd, pennfäktare, pennfäkteri, pennkrig, dispyt, debatt, dissensus, ordkrig, ordklyveri, ordrytteri, ordstrid, ordvrängning, ordväxling, sofism, sofisteri, hårklyveri, hårklyvare, gräl, grälmakare, grälsjuka, träta, trätgirighet, käringträta, gnag, gnat, gnatighet, bjäbb, bjäbbighet, gnabb, käbbel, käbblare, käbbleri, käfs, gruff, krakel, gurgel, torggurgel, gorm, skällsord, okvädinsord, stickord, pik, smädelse, chikan, skymf, förolämpning, kränkning, ärekränkning, utmaning, ovett, bannor, grondör;

groll, hat, hatfullhet, ogenhet, bitterhet, retsamhet, retsticka, anstöt, förargelse, förargelseklippa, spänning, dissonans, fnurra, fnurra på tråden, förveckling, bråk, bråkmakare, skandal, uppträde, spektakel, oro, orolighet, orostiftare, fredsstörare, draksådd, upphetsning, provokation, fiendskap, fientlighet, ofred, skakning, utbrott, fredsbrott, fredsbrytare, angrepp, utfall, fejd, fejdebrev, demelé, krig, arvföljdskrig, inbördeskrig, medborgarkrig, neutralitetsbrott, kamp, tvekamp, duell, uppror, upplösning, slagsmål, kalabalik, tumult, oljud, larm, skrän;

kallsinnighet, oförenlighet, huskors, plågoande, lösryckning, uppslagning, skilsmässa.

verb

tvista, omtvista, tagas om, tagas om med ngn, komma ihop sig, barka ihop, törna ihop, sammandrabba, kollidera, fnurra sig, söndra, splittra, splittra sig, processa, väcka ond blod, bryta med, sätta sig på tvären, motsäga, vägra, neka, kiva, kivas, hava ngt otalt med ngn, hava ngt obytt med ngn, hava en gås oplockad, träta, småträta, storträta, stormträta, gräla, smågräla, stormgräla, munhuggas, gurgla, käbbla, gruffa, disputera, bestrida, polemisera, hacka på, pika, reta, retas, näbbas, abbas, bjäbba, gnabbas, smågnabbas, käfsa, käfta, käfta emot, gnata, käxa, gläfsa, skälla, okväda, skymfa, gorma, mäta ngn skäppan full, brumma, morra, puttra, småputtra, svärja, småsvärja, grondera, nagga på;

vredgas, strida, bråka, trakassera, utmana, oroa, anfalla, upphetsa, uppvigla, visa tänderna, gjuta olja på elden, kriga, bekriga, ge på, ge på huden, kämpa, bekämpa, slåss, brottas, damma på, damma till, piska upp, örfila, kindpusta, knuffas, skuffas;

disharmoniera, missförstå, illa upptaga, konstra, sura, tjura, rynka på näsan, passa illa ihop, uppslå förlovning.

adjektiv, adverb

oenig, oense, högervriden, vänstervriden, osams, tvistig, omtvistbar, omtvistlig, omstridd, tvedräktig, motsatt, oförenlig, stridig, stridslysten, grälaktig, grälsjuk, trätgirig, polemisk, fejdlysten, processlysten, bjäbbig, gnatig, gormig;

missnöjd, otillfredsställd, schismatisk, sekterisk, rebellisk, upprorisk, oförsonlig, bitter, ogen, fientlig, unionsfientlig, grolluppfylld, hatfull, argsint, retande, retsam, förargelseväckande, förarglig, anstötlig, dissonant, tjurig, sur, krånglig, småaktig, advokatorisk, tveeggad, tvehågsen, tvetalig, tvetungad, tvetydig;

i delo, illa överens, på spänd fot, som hund och katt, hand i hår och kniv på strupe, i luven på varandra, illa till pass.