Appendix:Bring/276. Pådrivning

pådrivningRedigera

substantiv

pådrivare, pådrivarpiska, påstöt, påstötning, påtryckning, påtrugning, påverkan, påfrestning, påkänning, påsegling, påsläppning, anfall, angrepp, anblåsning, anfrätning, anfäktning, anlopp, anmarsch, anrop, anryckning, ansats, anstormning, antastelse, framdrivning, drivkraft, drivfjäder, sporre, sporrning, ansporrning, stimulus, eggelse, incitament, retelse, tillskyndelse, tillskyndare, pression, tryck, intryck, ruskning, skakning, uppskakning, väckelse, uppväckelse, igångsättning, igångsättningsapparat, trampa, drivhjul, drivrem, skovel, skovelhjul, propeller;

energi, drift, fart, initiativ, impuls, impulsivitet, innervation, start, kraftkälla, åtrå, gåpåare, rivjärn, hetsjakt, hetsning, hetshund, tussning, häftighet, våldsamhet, gevalt, utbrott, utfall, urladdning, explosion, attack, chock, slag, slaganfall;

knuff, stöt, slag, örfil, munfisk, näsknäpp, kindpust, kindpustning, truthuggare, lugg, rapp, piskrapp, släng, pisksläng, smäll, pisksmäll, klapp, nyp, dask, klatsch, smäck, smisk, ris, risbastu, stryk, rammel, rammelbuljong, påkolja, prygel, spö, spöslitning, spöstraff, törn, duns, dunk, spark, boxning, stångning, träff, hugg, snitt, sting, stick, trampning, stampning, kast, slungning, stenkast, hyvning, hivning, knipning, klämning, pressning, perkussion, sammanstötning, sammandrabbning, kollision, karambolage, kanonad, skräll, skrammel;

murbräcka, ramm, rammfartyg, vädur, vädursfartyg, vädursskepp, spett, slägga, storslägga, klubba, pålklubba, hejare, pålkran, pålning, pålningsarbete, jungfru, gatläggningsjungfru, stötel, mortelstöt, bila, yxa, klappträ, slaga, sällträ, påk, knölpåk, projektil, slunga, dynamit, dynamik, sprängning.

verb

pådriva, framdriva, påskynda, påverka, påsegla, påstöta, påsläppa, köra på, mana på, skjuta på, trycka på, tränga på, urgera, pressa, ansätta, sätta åt, forcera, rycka med sig, liva, väcka, uppväcka, bevinga, uppmuntra, uppjaga, uppreta, uppskrämma, starta, sätta i gång, börja med, driva till sin spets, sporra, ansporra, anblåsa, hetsa, tussa, bussa på, armbågas, armbåga sig fram, undanfösa, undanjaga, undankasta, undanknuffa, undanskuffa, undanslänga, undansparka, undanstöta, undanvräka, undanvälta, undanvältra, anfalla, utfalla, attackera, jaga;

stöta, stöta emot, stöta ihop, stöta till, törna, taga törn, träffa, ramma, sammanstöta, sammandrabba, karambolera, kollidera, stånga, stångas, boxa, sparka, stampa, trampa, träda, banka, bulta, dunka, hamra, klubba, klubbfästa, knipa, klämma, skaka, ruska, kasta, hiva, hyva, hysta, slunga, slå, daska, daska till, smita till, smocka till, smäcka till, torva till, knöla på, knöla till, misshandla, prygla, rappa, rappa på, klå, piska, piska på, piska upp, klatscha, smälla, smälla på fingrarna, aga, smiska, risa, spöa, örfila, kindpusta, sticka, stinga, stingas, ränna i, ränna värjan i.

adjektiv, adverb

påträngande, påfrestande, häftig, impulsiv, driftig, företagsam, dynamisk.