substantiv

räjong, gebit, sfär, krets, område, avdelning, fack, bransch, zon, distrikt, väderstreck, trakt, nejd, ängd, territorium, rund, cirkel, rymd, omkrets;

världsdel, världskropp, jordklot, jordglob, himmelsglob, hemisfär, halvklot, meridian, längdgrad, breddgrad, latitud, longitud, passadbälte, horisont, klimat, luftstreck, land, landsträcka, ort;

nord, norden, nordbo, nordkust, nordlanden, nordost, nordpol, nordväst, nordnordost, nordnordväst, nordan, nordanland, nordanstorm, nordanvind, nordanväder, norr, syd, sydost, sydväst, sydpol, sunnan, sunnanstorm, sunnanvind, sunnanväder, söder, ost, ostnordost, ostsydost, östan, östanstorm, östanvind, östanväder, öster, österlandet, österlänning, östervåg, väst, västkusten, västlandet, västmakterna, västan, västanfläkt, västanvind, västanväder, väster, västerlandet, västerlänning, västerhavet;

rike, konungarike, välde, stat, provins, landskap, grevskap, hertigdöme, furstendöme, län, amt, kanton, fylke, arrondissemang, stift, biskopsstift, domsaga, skeppslag, härad, fögderi, pastorat, socken, valkrets, kretsindelning, kommun, landskommun, stad, gräns, riksgräns, fosterbygd, fosterjord, fosterland, hembygd, hemland;

hemman, gods, jordagods, domän, besittning, lycka, täppa, åker, äng, fält, allmänning, utmål, råmärke, hank och stör, inhägnad, intaga;

rote, kvarter, tomt, tomtyta, tomtning, tomtningsplan, gata, gränd, gångbana, pass, polisbetjänts pass, rond, promenad, plan, torg, plats, arena, amfiteater, gård, hus, bostad, tillhåll, logi;

sällskapskrets, kretsförening, gren, näringsgren, yrke, departement, vädjebana.

verb

tomta till mark.

adjektiv, adverb

territoriell, lokal, provinsiell, häradsvis;

nordan, nordanskogs, nordostlig, nordvart, nordvästlig, nordvästra, nordöstlig, nordöstra, nordnordostlig, nordnordvästlig, norr, norra, norrifrån, norrut, nordisk, sydlig, sydländsk, sydostlig, sydvästlig, sydvästra, sydöstra, sydvart, söder, söderländsk, södra, sunnan, sunnanfjälls, sunnanifrån, sunnanskogs, ostlig, östlig, östra, öster, österländsk, österifrån, österut, östan, västlig, västvart, västan, västra, väster, västerländsk, västerifrån, västerut.