avstannande redigera

substantiv

uppehåll, paus, halt, ridå, avbrott, stockning, rast, vila, vapenvila, stillestånd, vapenstillestånd, bedarrning, upphörande, stopp, stoppning, strejk, inställelse, betalningsinställelse, inhibering, avlysning, annullering, återkallelse, ände, ända, avslutning, slut, död, ankomst, framkomst, kulmination, kulminationspunkt, kulminering, släckning, utsläckning, avsläckning, avskrivning, avskrivningsmål, försumpning;

hinder, hämning, hämsko, spärr, avspärrning, avhållsamhet, damm, dammlucka, hålldamm, dämning, fördämning, stör, störning, interpellation, interpunktering, interpunktion, skiljetecken, parentes, paragraf, cesur;

uppskov, mellanskov, avvaktan, anstånd, respit, retardation, ajournering, frist, betänketid, rådrum, eftergift, suspension, interregnum.

verb

stanna, avstanna, bedarra, tvärstanna, pausera, interpunktera, rasta, stoppa, avbryta, hålla inne, strejka, upphöra, sluta, slutas, taga slut, gå till ända, ändas, ända, ända sig, tilländalöpa, utlöpa, utgå, utdö, bortdö, avlida, försvinna, förtäras, förklinga, förtona, utslockna, avsläcka, utsläcka, släcka, göra ända på, göra slut på, avskaffa, häva, upphäva, annullera, avlysa, inhibera, hejda, hindra, avklippa, undanröja, utrota, hämma, mota, spärra, stämma, dämma, fördämma, sätta punkt för, sätta p för, häkta, arrestera;

lämna, nedlägga, skiljas, skiljas från, avstå, avhålla, avhålla sig, mista, betaga, förlora, gå förlustig, gå miste om, bortlägga, avlägga, övergiva, uppgiva, eftergiva, efterlåta, giva sig godvilligt, giva tappt, gå förlorad, draga sig tillbaka, draga sig ur spelet, slå igen butiken, giva upp staten, slå vantarna i bordet, inställa, inställa sina betalningar;

uppskjuta, ajournera, suspendera, retardera, tillbakahålla, fördröja, fördröja sig, låta anstå, låta bero, lämna åsido, gå förbi, gå trögt, försumpa, försumpas, låta förfalla, tröttna, utebliva, slå dank, vila, vila på sina lagrar;

utslita, utslitas, bortnöta, bortnötas, avtaga, uttömma sina krafter, avfärda, göra ifrån sig, göra rent hus, kasta i papperskorgen, bryta med, nedtysta, bringa till tystnad, störa, falla i talet, interpellera, parera, fastna, komma av sig;

framkomma, kulminera.

adjektiv, adverb

avslutad, slut, all, färdig, inkonstant;

förbi, över, stopp, halt, ptro, håll, nog, nog av, nog och övernog, sakta, still, stilla, molstilla, amen, klart att vända, bättre stämma i bäcken än i ån.