vapen redigera

substantiv

anfallsvapen, flintvapen, försvarsvapen, handvapen, huggvapen, kastvapen, skjutvapen, stickvapen, stötvapen, beväpning, rustning, rustkammare, livrustkammare, arsenal, arsenalsbyggnad, tyghus, armatur, armaturfabrik;

ammunition, kartusch, krut, bomullskrut, dynamit, krevad, projektil, kula, patron, patronkök, skjutgevär, eldgap, eldgevär, eldhandvapen, eldlinje, eldstrid, eldvapen, skott, skottglugg, laddning, laddstock, artilleri, bestyckning, stycke, kanon, kanonbåt, lavett, mörsare, haubits, falkonett, nicka, nickhake, kärrebössa, bomb, bombkanon, torped, bakladdare, bakladdning, framladdningskanon, kulspruta, mitraljös, granat, granateld, granatkartesch, brandbomb, brandgranat, brandraket, kartesch, grekisk eld, petard, helvetesmaskin, lunta;

gevär, bakladdningsgevär, chassepotgevär, framladdningsgevär, handgevär, kammargevär, kammarladdningsgevär, maskingevär, remingtongevär, tändnålsgevär, kaliber, stock, kolv, musköt, muskedunder, karbin, studsare, bössa, hagelbössa, hakebössa, lodbössa, luftbössa, luntbössa, räffelbössa, väderbössa, fågelbössa, fågelhagel, fågeljakt, fågelskytt, fågelskytte, jaktgevär, jaktkniv, flintlås, flintlåsgevär, hjullås, knallhattslås, hane, helspänn, halvspänn, hagel, blyhagel, druvhagel, lod, blylod, blykula, fänghål, fängkrut, fängnål, fängpanna;

pistol, terserol, puffert, revolver, sexpipig revolver;

armborst, armborstskytt, armborstspännare, båge, bågskytt, bågsträng, pil, slunga, kastmaskin, kastspjut, spjut, bumerang, bumerangkast, harpun, ballist, ballistik, blida, katapult, murbräcka;

lans, lansbrytning, bajonett, pik, korsgevär, hällebard, bardisan, bardisanbärare, ljuster, yxa, flintyxa, huggyxa, stridsyxa, bila, tomahåk, klubba, morgonstjärna, mankill, batong, batongslag, tillhygge, påk, knölpåk, stake, stör;

sidogevär, svärd, slagsvärd, huggsvärd, sabel, pamp, pallasch, glav, glaven, plit, värja, fäktvärja, huggvärja, klinga, damascenerklinga, damascenerstål, hjalt, hjalte, dolk, stilett, stickert, daggert, stål, florett, utfallsställning, primstöt, sekundstöt, ters, tershugg, tersparad, kvart, kvarthugg, kvartparad;

kniv, faskinkniv, huggkniv, hirschfängare, klo, tand, näbb;

sköld, sköldborg, sköldbuckla, hjälm, brynja, brynjering, pansar, kyller, benskena, boxhandske, stålhandske;

tank, pansartorn.

verb

väpna, beväpna, rusta, utrusta, gripa till vapen, ladda, skarpladda, svansa kanon, avbrösta, skjuta, beskjuta, bombardera, sticka, stöta, utfalla, anfalla, fäkta, fälla gevär, hugga, harpunera, ljustra, slipa, skarpslipa;

försvara, värja sig, parera, bestycka, pansra, bepansra, befästa.

adjektiv, adverb

vapenför, fullrustad, kyllerklädd, pansarklädd, beväpnad, plitbeväpnad, snabbskjutande, pansarbrytande, ballistisk, skarp, skarptandad, fältduglig, krutsprängd, krutstänkt, beriden.