grad redigera

substantiv

gradering, gradbeteckning, gradskillnad, gradtal, gradation, förhållande, proportion, kvot, del;

skala, taxa, tariff, kurs, pris, mått, måttstock, mål, vikt, uppskattning, mätning, avmätning, gradmätning, cirkel, cirkelbestick, cirkelben, passare, rättesnöre, höjdgrad, längdgrad, breddgrad, latitud, longitud, polhöjd, tonhöjd;

storlek, dimension, utsträckning, amplitud, omfång, omfattning, rymd, längd, bredd, höjd, djuplek, avstånd, sträcka, håll, hörhåll, räckhåll, skotthåll, vidd, räckvidd, skottvidd, spelrum, horisont, gräns, intensitet, kraft, skärpa, spänning, fart, gång, stegring, stigning, vattenstånd, övergång, steg, trappsteg, terrass, sluttning, lutningsvinkel;

beskaffenhet, halt, lödighet, skrot och korn, kvalitet, kaliber, anstrykning, prägel, nyans, format, grovlek, sort, slag, cert, fartygscert;

klass, rang, stånd, ordning, ställning, läge, position, krets, ståndpunkt, stadium, skede, utvecklingsskede, anciennitet.

verb

gradera, klassificera, indela, mäta, avmäta, terrassera, övergå, småningom övergå, stegra, utsträcka, nedsätta, förhålla sig till, jämföra, bedöma.

adjektiv, adverb

beskaffad, kvalitativ, relativ, prima, sekunda, stor, liten, ringa, absolut, ram, fullständig, fullmålig, tillräcklig, hel;

ovanlig, underlig, märkvärdig, synnerlig, anmärkningsvärd, egendomlig, enastående, överraskande, förvånande, iögonfallande, iögonenfallande, fabelaktig;

gradvis, småningom, efter hand, steg för steg, bitvis, bit för bit, tum för tum, droppvis, sakta vackert, sakteligen, i sänder, litet i sänder, tripp trapp trull;

i hög grad, i ringa grad, till viss grad, till viss gräns, till viss utsträckning, i viss mån, i någon mån, delvis, nästan, närapå, tämligen, i mån av, alltefter, allteftersom, för så vida, för så vitt;

just, precis, alldeles, rakt, rent av, platt, fast, fast otroligt, fullkomligen, till punkt och pricka, i allo, helt och hållet, alltigenom, i varje avseende, i varje hänseende, från början till slut, grundligen, ytterst, synnerligen, synnerligast, i synnerhet, övermåttan, till övermått, ganska, rätt;

högst, blott, allenast, bara, endast, knappt, knappast, åtminstone, aldrig så litet, föga;

framförallt, först och främst, under alla omständigheter, överhuvud, i stort sett, i det hela, efter allt att döma, för det mesta, till det mesta.