Se även De, och de-.

Tvärspråkligt redigera

Kod redigera

de

de

 1. (ISO 639-1) kod för språket tyska
 2. (internet) toppdomän som ursprungligen reserverats för tyska webbplatser
 
Se även: DE

Svenska redigera

Artikel redigera

Tabell över artiklar Obestämda Bestämda
Dubbel bestämdhet Enkel bestämdhet
Singular Singular Plural Singular Plural
Utrum en den de, dom1 denna, denne2 dessa
Neutrum ett det detta
Not:
 1. En vardaglig variant.
 2. Maskulin.

de

 • uttal: (Sverige) dɔmː, (Finland, Sverige) , (Finland, Sverige) diː, , deː
 1. bestämd artikel plural, oftast enbart vid adjektiv
  De röda bollarna är finast.
  Plundring av de dödas ägodelar förekom också.
  Jag tycker om de blåa vaserna.
  Varianter: dom (talspråkligt, vardagligt), di (dialektalt)
  Fraser: de sina ("familj, närsående")

Översättningar redigera

Pronomen redigera

de

 • uttal: (Sverige) dɔmː, (Finland, Sverige) , (Finland, Sverige) diː, , deː
 1. personligt pronomen som syftar på de omtalade i subjektsform; personligt pronomen i tredje person plural nominativ
  De är röda, och jag tycker om dem.
  Varianter: dom (talspråkligt, vardagligt), di (dialektalt)
  Användning: Ett vanligt misstag är att blanda ihop objektsformen dem med subjektsformen de; en minnesregel är att dem är analogt med oss, medan de är analogt med vi. I exempelmeningen ovan förekommer båda formerna. Det förekommer också att dem felaktigt används i stället för artikeln de. I meningen De röda blommorna är fina, och jag tycker om de blåa vaserna. förekommer inget pronomen, utan de är i båda fallen artiklar, och som artikel används alltid de, aldrig dem. Följande exempel är sålunda felaktigt: *Jag tycker om dem röda blommorna. (pronomen i stället för artikel), precis som *Dem är fina. också är felaktigt (objektsform i subjektsposition).
 2. (chattspråk, talspråk, vardagligt) det
  Va e de där?

Översättningar redigera

Bokmål redigera

Artikel redigera

Tabell över artiklar Obestämda Bestämda
Singular Singular Plural
Maskulin en den de
Feminin ei
Neutrum et det

de

 1. de, dom (bestämd artikel plural)

Pronomen redigera

de

 1. de

Danska redigera

Artikel redigera

Tabell över artiklar Obestämda Bestämda
Singular Singular Plural
Utrum en den de
Neutrum et det

de

 1. de (bestämd artikel plural)
  kun de tre første strofer
  bara de tre första stroferna
  Användning: Substantivet står i obestämd form på danska (strofer), i bestämd form på svenska (stroferna).

Pronomen redigera

de

 1. de; personligt pronomen i tredje person pluralis
  Så drog de frem til fjenders mén
  Så drog de fram till fienders men
  Jämför: De

Se även redigera

Esperanto redigera

Preposition redigera

de

 1. från, av; uttrycker härkomst
  Jämför: da
 2. av; anger agenten i passiva meningar
  Synonymer: far

Franska redigera

Preposition redigera

Konsonant Vokal
Maskulinum Singular aller au Canada
venir du Canada
aller en Iran
venir d’Iran
Plural aller aux Pays-Bas
venir des Pays-Bas
aller aux États-Unis
venir des États-Unis
Femininum Singular aller en France
venir de France
aller en Amérique
venir d’Amérique
Plural aller aux Philippines
venir des Philippines
aller aux Indes
venir des Indes

de (du m, de f, des pl)

 1. från, av; uttrycker härkomst
  Ils viennent du Pérou.
  De är från Peru.
  Je viens de France.
  Jag är från Frankrike.
  Nick vient des États-Unis.
  Nick är från USA.
 2. markerar genitiv
  Les hautes montagnes d’Europe.
  Europas höga berg
 3. av
  Une barre de fer.
  En stång av järn.
  Un accès de folie.
  Ett anfall av galenskap.
  Mourir de honte.
  av skam.
 4. om, angående
  Il s’agit d’argent.
  Det handlar om pengar.
 5. över, angående
  Se plaindre de
  Beklaga sig över

Artikel redigera

Tabell över artiklar Singular Plural
Maskulin Feminin
Obestämda un une des
Bestämda le, l'1 la, l'1 les
Partitiva du, de l'1 de la, de l'1 des
Not:
 1. Används när nästa ord börjar med vokalljud

de

 1. Obestämd partitiv artikel, uttrycker mängd. Används som de la f, du m, de l’ sing framför vokalljud och des pl om inte befintlig mängd anges (mycket, inget, lite, två liter, osv.) I så fall används de, och d’ framför vokalljud.
  Du lait.
  Mjölk.
  Deux litres de lait n’est pas beaucoup de lait.
  Två liter mjölk är inte mycket mjölk.
  Je n’ai pas d’argent.
  Jag har inga pengar.
  Je bois du café.
  Jag dricker kaffe.

Nederländska redigera

Artikel redigera

de m f (het n)

 1. bestämd artikel för feminina och maskulina ord i singular, och för alla ord i plural
  De vrouw
  Kvinnan
  De huizen
  Husen

Nynorska redigera

Artikel redigera

Tabell över artiklar Obestämda Bestämda
Singular Singular Plural
Maskulin ein den de
Feminin ei
Neutrum eit det

de

 1. de, dom (bestämd artikel plural)

Pronomen redigera

de

 1. ni

Portugisiska redigera

Preposition redigera

de

 1. från, ifrån; i riktning från
 2. från, ifrån;
 3. av; (genitiv)
 4. av; efter ord för mängd, innehåll och liknande

Spanska redigera

Preposition redigera

de

 1. från, ifrån; i riktning från
 2. från, ifrån;
 3. av, tillhörande; (bildar genitiv)
 4. av; efter ord för mängd, innehåll och liknande

Verb redigera

de

 1. böjningsform av dar

Tok pisin redigera

Substantiv redigera

de

 1. dag
  Etymologi: Av engelska day (”dag”).

Ungerska redigera

Konjunktion redigera

de

 1. men