Se även lista över appendix.

StilnivåerRedigera

Förkortning Kategori Beskrivning Exempel Jämför
Anglicism‎
Barnspråk‎
Bibliskt‎
Bildligt‎
Chattspråk‎
Dialektalt‎
Eufemistiskt‎
Fackspråk‎
Formellt‎
Högtidligt‎
Idiomatiskt
〈inform.〉 Kategori:Informellt Avslappnat språk som inte alltid följer gängse konventioner. buggfix slang, se vardagligt
Litterärt
Mindre brukligt‎
〈neds.〉 Nedsättande Språk som används för att förolämpa eller förringa. gubbjävel stötande, vulgärt
Poetiskt‎
Skällsord‎
Skämtsamt‎
〈sl.〉 Slang Vardagligt språk som används av en viss social grupp och kan betraktas som ovårdat eller inkorrekt. bäng informellt, vardagligt
Stötande‎
Svordomar‎
Talspråk‎
〈vard.〉 Vardagligt Enkelt språk som framför allt används i tal eller informell skrift. babbla informellt, slang
Varumärkesord‎ svinto
〈vulg.〉 Vulgärt Alldagligt språk som anses oanständigt eller stötande. rövknulla nedsättande, stötande
Ålderdomligt‎