orenlighet redigera

substantiv

orenhet, osnygghet, smuts, flugsmuts, gatsmuts, nedsmutsning, nedsölning, förorening, fläck, fläckighet, nedfläckning, befläckelse, besudling, plamas, kontamination, snusk, snuskighet, snusklukt, snuskpelle, solk, solkighet, söl, sölighet, snask, snaskighet, ruskighet, slusk, sluskighet, smet, smetighet, smetning, nedsmetning, klabb, smörja, klibbighet, dävenhet, plump, plumpning, nedplumpning, nedbläckning, neddamning, nedhåring, nedsmörjning, nedtjärning, lort, lortighet, lortkarl, lortlolla;

avskräde, avskrädeshög, skräp, skräphög, skräpighet, skräpkammare, rask, skarn, sopor, sopbacke, sophög, damm, dammgömma, dammighet, dammvrå, spindelväv, skulor, skulbytta, skultunna, skulvatten, slabb, slafs, diskvatten, drägg, skäggskvätt, fällning, bottenfällning, avfall, maskfrat, slagg, snafs, smolk, slask, slaskbrunn, slaskhink, slaskighet, slaskledning, slaskrör, slaskvatten, slaskämbar, avfallsvatten, avloppsvatten, rännsten, rännstensunge, kloak, kloakbrunn, kloakdjur, kloakgas, kloakluft, kloakvatten;

spillning, dynga, gödsel, guano, augiasstall, latrin, träck, exkrementer, avföring, uttömning, avträde, toalett, klosett, torvmullsklosett, svin, gris;

dy, dybotten, sump, sumpfeber, sumpgas, sumpighet, sumpmark, sumptrakt, pöl, pölvatten, puss, gyttja, ävja, ävjebotten, slam, grums, grumsighet, grumlighet, grumling, grummel, sörja, slask, snöslask;

förruttnelse, ruttenhet, murkenhet, unkenhet, förskämning, härskenhet, härskning, förmultning, kadaver, luder, as, asfluga, asgam, stank, röta, kärnröta, torröta, anfrätning, frätsår, anlöpning, anlöpningsfärg, rost, rostfläck, rostighet, eksem, mjäll, utslag, skabb, skabbighet, skorv, revorm, fnas, fnassel, finne, svamp, mögel, förmögling;

besmittelse, smitta, smitthärd, smittofrö, smittsamhet, smittämne, infektion, infektionshärd, miasm, miasma, pestilens, gorr, var, varbildning, varflytning, varförgiftning, varhärd, slem, uppkastning, kräkning, nedblodning, spott;

lump, lumpor, trasa, traskusk, trasmaja, palta, slamsa, taskighet, sot, rök, aska, hybble, ohyra, lus, vägglus, väggmadam, skäkta, loppa, slemdjur;

svinaktighet, svineri, svinhund, svinpäls, otäcka, otäckhet, otäcking, vidrighet, vederstygglighet, obscenitet, styggelse, liderlighet, okyskhet, bordell, bordellvärd, korruption, pack, patrask, buse, busfason, avskum;

sudd, suddighet, vårdslöshet, ovårdighet, ovårdsamhet, slarv, slampighet.

verb

orena, förorena, smutsa, nedsmutsa, sudla, besudla, fläcka, befläcka, nedfläcka, söla, nedsöla, nedbloda, nedhåra, nedklottra, nedplumpa, nedsmörja, nedsota, nedstänka, nedtjära, smeta, kringsmeta, nedsmeta, bläcka, nedbläcka, svina ned, aska ned, damma, neddamma, ryka, duna ner, solka, kontaminera, kludda, klena, sudda, slafsa, slabba, klabba, slemma, såsa ner, slaska, dävna, grumla, ostäda, skräpa ned, skräpa till, sluska, lusa ned, snaska, snaska ned;

lorta, träcka, gödsla, stinka, osa, förpesta, unkna, ruttna, förruttna, multna, förmultna, skämmas, förskämmas, mögla, förmögla, anlöpa, fräta, anfräta, fnasa, smitta, besmitta, infektera, förgifta, vara sig, varas, uppkasta, kräkas, vomera, dregla;

smutskasta, vanrykta, svärta, förtala, förklena, neddraga, kränka, oskära, skända, korrumpera.

adjektiv, adverb

oren, orenlig, smutsig, lortig, osnygg, snuskig, snaskig, solkig, sölig, daskig, grisaktig, grisig, sluskig, fläckig, plumpig, ruskig, oborstad, odammad, oskurad, okammad, otvagen, otvättad, ohyfsad, tafsig, paltig, taskig, snusig, loppig, lusig, sotig, nedrökt, dammig, smetig, smörjig, däven, slabbig, slaskig, slemmig, klibbig, slammig, gyttjig, dyngig;

orensad, osilad, grumlig, grumsig, oklar, möglig, unken, boken, härsken, ankommen, skämd, halvskämd, murken, murknad, maläten, maskfrätt, maskstungen, maskäten, råttäten, anfrätt, multen, multnad, rostig, rostfläckig, mjällig, fnasig, fnasslig, skorvig, skabbig, skabbartad, varig, gorrig, smittoförande, smittsam, infektiös, miasmatisk, mefitisk, osund, kvalmig, kvav;

ostädad, skräpig, oordentlig, oordnad, ovårdad, ovårdig, ovårdsam, vårdslös, slampig, gemen, otäck, busig, pöbelaktig, , plump, förklenlig, anstötlig, oanständig, svinaktig, vämjelig, vidrig, vederstygglig, avskyvärd, slem, skändlig, skamlig, bestialisk, obscen, liderlig, okysk.