ansträngning redigera

substantiv

kraftansträngning, överansträngning, kraftprov, forcering, bändning, slitning, töjning, krystning, spänning, förlyftning, belastning, påkänning, påfrestning, rekord, atlet, atletklubb, brottare, brottning, brottningskamp, tävlan, nappatag, strid, stridbarhet, stridslystnad, stridstupp, dust, tag, karlatag, våldsamhet, gevalt, utbrott, kast, stöt, slag, ryck, knuff, kamp, gymnast, gymnastik;

möda, strävan, strävsamhet, dagens tunga och hetta, kamp för tillvaron, börda, besvär, besvärlighet, släp, släpsyssla, sjå, göra, hundgöra, slavgöra, släpgöra, slav, slaveri, hundsyssla, träl, träldom, träldomsok, trälnatur, trälsinne, trälsjäl, trälsyssla, plit, arbetsmyra, arbetsträl, rastlöshet, trägenhet, omak, strapats, jäkt, oro, huvudbry, bryderi, bråk, bekymmer, svårighet, stök, stökdag, stökvecka, rumstering;

flit, järnflit, energi, eftertryck, många järn i elden, underverk, omsorg, verksamhet, göromål, arbete, detaljarbete, bemödande, beslutsamhet, ståndaktighet, plikt, skyldighet, tjänst, handräckning;

utpressning, prejeri, prejning, prejningsförsök, prejsystem, exploatering, bestormning, förtyngning, tryck, förtryck, toppridning, pennalism, kiv, kivaktighet, motsträvighet.

verb

anstränga, överanstränga, spänna sina krafter, uppbjuda all sin förmåga, lägga manken till, forcera, gno, ligga i, plita, streta, knoga, svettas, släpa, släpa ut sig, slita, slita ut sig, slita en hund, förlyfta sig, förtaga sig, möda sig, bemöda sig, besvära sig med, strapatsera, jäkta, bråka, fäkta, rumstera, stöka, bända, flänga, krysta, kanka, kånka, riva, slita, ruska, rycka, slänga, icke lämna sten på sten, röra upp himmel och jord, strida, brottas, kämpa, utkämpa, slå sig igenom, rivas, kiva, kivas, nappas;

ävlas, efterjaga, efterstå, sträva, eftersträva, fresta på, driva till sin spets, släpa sig fram, kava, kava sig fram, kravla, kravla sig fram, träla, slava, omaka sig, arbeta, beflita sig, sucka under oket, inplugga;

belasta, betunga, förtynga, trötta, utpina, medtaga, klämma efter, förtrycka, topprida, tyrannisera, trälbinda, skinna, utpressa, exploatera, ligga åt, ligga över, bestorma, besvära, upptaga, falla sig svårt.

adjektiv, adverb

påfrestande, mattsam, mödosam, strävsam, svår, besvärlig, arbetsam, stökig, jäktig, trälsam, trälaktig, motig, brydsam, bekymmerfull, sinksam, tidsödande, ockuperad, överhopad, upptagen, långsökt, krystad, tvungen, skruvad, hårdragen, konstlad, utförlig, omsorgsfull;

energisk, nitisk, kraftig, trägen, oförtruten, våldsam, oemotståndlig, herkulisk, atletisk, stridsduglig, stridslysten, stridsvan, kivaktig;

med allo makt, med all gevalt, med näbbar och klor, i sitt anletes svett, till det yttersta, med plats, friska tag, tävlingsvis.