substantiv

stridbarhet, stridighet, kamp, kampministär, kampplats, tvist, tvistighet, tvistefråga, tvistefrö, tvistemål, tvistepunkt, tvisteämne, tvisteäpple, erisäpple, stridsäpple, process, processlystnad, processmakare, kontrovers, tvedräkt, tvedräktsanda, split, spänning, konflikt, misshällighet, missämja, osämja, träta, trätgirighet, trätlystnad, trätoande, trätobroder, trätofrö, gräl, grälaktighet, grälighet, grälmakare, grälsjuka, kiv, kivaktighet, ordstrid, ordväxling, käbbel, tidningskäbbel, gurgel, gnat, gnäll, käfs, utfall, dispyt, papperskrig, tidningskrig, polemik, tidningspolemik, debatt, diskussion;

ofred, ofredstid, fredlöshet, fridlöshet, ofrid, fredsbrott, fredsstörare, draksådd, fejd, fejdebrev, krig, arvföljdskrig, gerillakrig, inbördeskrig, vädjan till vapnen, slag, fältslag, slagfält, valplats, slaktning, träffning, fäktning, drabbning, förpostfäktning, förpoststrid, blodbad, blodspillan, blodsutgjutelse, massaker, massakrering, storm, stormklocka, stormkolonn, stormlöpning, stormmarsch, stormning, vapenbrak, vapengny, skärmytsel, skärmytsling, bardalek, bardalarm, sammandrabbning, sammanstötning, angrepp, fältmanöver, krigssång, marseljäsen;

envig, tvekamp, duell, mensur, utmaning, upprättelse, satisfaktion, holmgång, bältespännare, ringränning, tornering, spärritt, tävling, tävlingskamp, tävlan, brottning, brottningskamp, brottare, boxning, livtag, fingerkrok, kapplöpning, kappränning, handikap, handikapslöpning, bandy, hockey, fotboll, match, fotbollsmatch, regatta, gladiator, gladiatorsspel, gladiatorsstrid;

slagsmål, krakel, handgemäng, handgriplighet, nappatag, kalabalik, klammeri, rabalder, bråk, orolighet, tumult, upplopp, uppror, oväsen, skandal, misshandel, misshandling;

konkurrens, rival, rivalitet, yrkesavund, avund, avundsamhet, avundsjuka, avundsman, klasskamp.

verb

strida, bestrida, kämpa, bekämpa, utkämpa, kriga, bekriga, skärmytsla, sammandrabba, sammanstöta, törna ihop, barka ihop, tagas om, tagas med ngn, angripa, utfalla, utmana, kasta stridshandsken, upptaga stridshandsken, träda inom skrankorna, bryta en lans, komma i luven på varann, ligga i luven på varann, råka i luven på varann, fara ut emot, träta, storträta, stormträta, gräla, stormgräla, kiva, gurgla, bråka, gorma, käbbla, käfta, käfta emot, käfsa, disputera, polemisera, processa, gnata, gnälla, gå till ytterlighet, driva saken till dess spets, streta emot, hålla stången;

slåss, brottas, boxas, knivas, knivhugga, knivhuggas, klå, klösa, hårdragas, smörja upp, gå lös på, draga blankt, fälla gevär, korsa klingorna, duellera, fäkta, tornera, rida spärr, massakrera, rida kapp, konkurrera, tävla, rivalisera, avunda, avundas.

adjektiv, adverb

stridbar, stridig, tvedräktig, oenig, oense, tvistig, trätgirig, trätlysten, processlysten, grälaktig, grälig, grälsjuk, kivaktig, bråkig, fridstörande, gnatig, gnällig, avundsam, avundsjuk, avundsfull, fredlös, fridlös, orolig, stormdiger, stormig;

till strids, på liv och död.