betydenhet redigera

substantiv

betydelse, betydlighet, vikt, viktighet, huvuddel, huvudmassa, höjd, höjdpunkt, kulmen, zenit, mäktighet, djup, innehåll, helhet, grundlighet, räckvidd, brännande fråga, storslagenhet, storsinthet, hög flykt, storhet;

makt, kraft, styrka, förmåga, intensitet, besked, energi, drift, fart, kläm, eftertryck, ruter i, våldsamhet, ultraism;

storlek, vidd, volym, omfång, omfattning, utsträckning, utbredning, växt, tillväxt, högvatten, översvämning, tidvatten, flod, störtflod, springtid;

mängd, numerär, antal, antalsberäkning, hop, skara, otal, otalighet, värld, myckenhet, massa, samling, flertal, majoritet, pluralitet;

ofantlighet, omåttlighet, omätlighet, oerhördhet, oändlighet, utomordentlighet, vidunder, monster, jätte, rese, koloss;

rikedom, överflöd, ymnighet, råga, tillgång, tillräcklighet, förråd, förmögenhet, fullhet, dryghet, drygsel, fond, kapital, dyrbarhet, skatt;

höghet, härlighet, prakt, förnämhet, myndighet, notabilitet, framgång, brorslott;

kvantitet, kvantum, belopp, lager, parti, gross, grosshandel, klump, lass, packa, packe, binga, binge, hög, laddning, last, stock, rubb och stubb;

dimension, måttstock, kaliber, grovlek.

verb

betyda ngt, betona, stå högt, gå långt, göra susen, driva till sin spets, kulminera, råga, råga måttet, göra slag i saken, komma fram, komma sig upp, höja sig utöver, resa sig utöver, nå utöver, överträffa, övergå;

förstora, utvidga, utsträcka, utbreda, utbreda sig, tilltaga, öka, föröka, icke veta av gräns, icke veta av skranka, överflöda, överskrida, överstiga, stiga till, uppgå till, bestiga sig till, utgöra, packa sig, hopa sig.

adjektiv, adverb

betydande, betydlig, ansenlig, huvudsaklig, fundamental, total, viktig, väsentlig, grundväsentlig, nödvändig, essentiell, genomgående, genomgripande, maktpåliggande;

storartad, storslagen, omfattande, vidlyftig, vidsträckt, vittfamnande, vittgående, vittnående, vittomfattande, vittskådande, vittsvävande, vittutseende, långtgående, högtflygande, gränslös, oändlig, ändlös, omätlig, obegränsad, oinskränkt;

makalös, oförliknelig, ojämförlig, exempellös, fenomenal, osäglig, underbar, oupphinnelig, ouppnåelig, outsäglig, obeskrivlig, oöverträfflig, oöverträffad, överdådig, överlägsen, överväldigande, häpnadsväckande, förvånande, fabelaktig, fabulös, utomordentlig, superlativ, suverän, ovanlig, framstående, märkvärdig, bländande, imponerande, utsökt, utmärkt, ypperlig, ovärderlig, dyr, dyrbar, märklig, anmärkningsvärd, utpräglad, markerad, poängterad, betonad, världsberömd, världsbekant, världshistorisk, famös;

hög, präktig, härlig, ståtlig, nobel, lysande, förnäm, stolt, upphöjd, högt uppsatt, gudomlig, himmelsk, mäktig, famos, synnerlig;

oerhörd, enorm, extrem, exorbitant, ytterlig, ytterst, omåttlig, överdriven, överspänd, ultraistisk, oproportionerlig, övernaturlig, otrolig, sällsam, sällspord, obegriplig, outgrundlig, vidunderlig, rosenrasande, topprasande;

orimlig, oskälig, obillig, övermodig, uppblåst, tygellös, stormig, radikal, hundfatt, hundsk, arg, ondskefull, djävulsk, helvetisk, fruktansvärd, grym, elak, elakartad, genompiskad, inpiskad, durkdriven, fullfjädrad, fullklappad, genombiten, utstuderad;

gräslig, hisklig, faslig, förfärlig, upprörande, skriande, himmelsskriande, förtvivlad, smärtsam, hård, svår, betänklig, långt gången, allvarlig, allvarsam;

stor, bålstor, större, störst, ofantlig, kolossal, grov, grövre, grövst, storväxt, tjock, bred, bastant, klumpig, plump, fullväxt, frodig, fet, väldig, jättelik, tornhög, fyllig, dryg, tung, djup;

mycken, riklig, ymnig, överflödande, otalig, mångahanda, kopiös, upprågad, välförsedd, tillräcklig, fullständig, hel och hållen, full, oförminskad, oavkortad;

stark, bålstark, kraftig, intensiv, våldsam, rungande, dundrande, hejdundrande, oförsvagad, obetvingad, obetvinglig, okuvad, okuvlig, fast, bestämd, besluten, beslutsam, positiv, skarp, grundlig, driftig, verksam, duktig, duglig;

fullkomlig, fulländad, fullgod, ampel, välbehållen, absolut, ram-, obetingad, obestridlig, klar, avgjord, otvivelaktig, otvetydig, uppenbar, ögonskenlig, påtaglig, påfallande, iögonenfallande, ofördunklad, oförmörkad, oförfalskad, ren;

mycket, betydligen, ansenligen, storligen, ytterst, högeligen, väldeligen, mäkta, ofantligen, ogement, oändligen, omätligen, gränslöst, ändlöst, utomordentligen, oöverträffligen, makalöst, till gagns, särdeles, i hög grad, i högsta grad, i stor skala, i väldig utsträckning, ojämförligen, non plus ultra, så det förslår, duktiga tag, intensivt, rikligen, oräkneligen, ovanligen, övermåttan, över alla mått och gränser, över all måtta, omåttligen, till övermått, enormt, oerhört, med glans, famost, i sällspord grad, i exempellös grad, i exceptionell grad, i undantagsmässig grad, i otrolig grad, i påfallande grad, i anmärkningsvärd grad, på utmärkt sätt, på eklatant sätt, på framstående sätt, på förträffligt sätt, på märkvärdigt sätt, på förvånande sätt, på sällsamt sätt, på utomordentligt sätt, på träffande sätt, på slående sätt, på överraskande sätt, på ovanligt sätt, på frappant sätt, på alldeles särskilt sätt, på iögonenfallande sätt, på lysande sätt, på sirligt sätt;

förskräckligen, rysligen, ohyggligen, gräsligen, gruvligen, hiskligen, fasligen, bedrövligen, bedrövligtvis, bitterligen, beklagligen, beklagligtvis, erbarmligen, jämmerligen, ömkligen, ynkligen, olyckligen, olyckligtvis, svårligen, svåra, rasande, ytterligen, till ytterlighet, förbålt, därhän, ända därhän, ursinnigt, vansinnigt, omänskligen, hårdeligen, fruktansvärt, avskyvärt, utan rim och reson, skamligen, plumpt, våldsamt, hejdlöst, häftigt, tvärt, oproportionerligt, till överdrift, med skärpa, på liv och död, med all gevalt, så det svider, till häpnad, till bestörtning, till förfäran, i pinsam grad, i våldsam grad, i allt för hög grad, på upprörande sätt, på häpnadsväckande sätt, förbaskat, fördömt, värre, värre och värre, värst, det var det värsta, med nöd, med möda, med besvär, med tunga;

absolut, helt och hållet, i allo, fullkomligen, fullständigt, riktigt, rakt, alldeles, rätt så, under alla omständigheter, rakt på sak, utan omsvep, positivt, faktiskt, verkligen, förvisso, förvissot, visserligen, obetingat, otvivelaktigt, säkerligen, utan fråga, utan all fråga, avgjort, bestämt, otvetydigt, sannerligen, sant sagt, uttryckligen, i sanning, i själva verket, egentligen, ovillkorligen, allvarsamt sagt, allvarsamt talat, på allvar, utan vidare, alltnog, prompt;

i grunden, i det hela, i det stora hela, i stort sett, huvudsakligen, överhuvud, i klump taget, till största delen, till huvudsaklig del, till övervägande del, till stor del, så mycket mer, till och med, rent, rentav, i synnerhet, i all synnerhet, synnerligen, synnerligast, företrädesvis, förnämligast, enkannerligen, par preferens;

fullt upp, nog, nog och övernog, tillräckligt, i stort, i parti, massvis, gott om, partivis, skarvis, utan ända, utan all ända, i rågat mått, i avsevärd grad, i fullständig grad, icke småsaker, många bäckar små göra en stor å, vitt och brett, än mera, ännu mera, än en gång, ävenledes, ävensom, ävenså, ävenväl;

alltid något, icke utan, lagom, al pari, al över pari, ganska, rätt, aldrig så, aldrig än så;

allrasprångande, huvudsprångande, ramsprångande, splittsprångande, splittersprångande, sprittsprångande, stocksprångande, stormsprångande, ultrasprångande, ärkesprångande.