Detta är en sida med artiklar som skapats på Wikipedia, som har ansetts passa bättre på Wiktionary och därför flyttats hit. Sidor som ansetts ha bristfällig kvalitet eller pålitlighet kan ha tagits bort från listan utan att en artikel skapats på Wiktionary. När en artikel skapas utifrån Wikipedia-artikeln - klistra gärna in historik och tillhandahållna källor på artikelns diskussionssida så att den informationen inte går förlorad. Sidor som lagts till på denna sida och som inte har kunnat leda till en egen artikel inom en "längre tid" ska kunna raderas från denna sida.

Återskapad lista från 2007

redigera

Blåa länkar kan förekomma.

Electus är ett begrepp som innebär att någon utsetts till att inneha ett ämbete, men ännu inte vigts eller installerats.

Historik

redigera
  * (nuvarande | föregående) 2010-04-20T18:13:21 Lavallen (Diskussion | Bidrag) m (257 
byte) (datum) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-03-17T15:39:56 Tomas e (Diskussion | Bidrag) (243 byte) 
(Stubbmärker) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-03-17T15:39:31 Tomas e (Diskussion | Bidrag) (230 byte) 
(Puts) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-02-01T11:04:34 Evalowyn (Diskussion | Bidrag) m (157 byte) 
(bör flyttas?) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-01-18T12:27:52 Yger (Diskussion | Bidrag) (138 byte) (gör 
ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-01-18T10:09:08 Mippzon (Diskussion | Bidrag) m (106 byte) 
(+okat) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-01-16T20:03:37 Sekreterare (Diskussion | Bidrag) (96 byte) 
(Ny artikel)

Flärp: Beteckning på tekniskt föremål eller kanske snarare teknisk del där syfte och funktion är oklar för användaren av ordet flärp. För en icke-tekniker kan "flärp" användas i många sammanhang och är lika precist som pryl, grej, mojäng etc.

Vanligt förekommande ord till den lilla "flärp" som sitter på aluminiumburkar.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.45 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 16 maj 2006 kl. 15.44 Nicke L (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av 194.236.214.65)
(nuvarande) (föregående) 16 maj 2006 kl. 15.39 148.136.141.173 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 23 april 2006 kl. 00.28 194.236.214.65 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 1 december 2005 kl. 07.45 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 1 december 2005 kl. 00.25 213.114.131.252 (Diskussion)


Med frid menas den sinnesstämning som är motsatsen till att känna oro och som dessutom innebär lugn.

När man säger att det råder frid på en plats menar man att där är fritt från störande inslag.

Fri och ro betecknar samma sak.

Observera skillnaden mellan 'frid' och 'fred', där det senare ju är motsatsen till krig. Det är korrekt att säga 'gå i frid' och felaktigt att säga 'gå i fred'. När man översätter från engelskan, där samma ord, 'peace', används om både 'frid' och 'fred', ska man ta hänsyn till att det i svenskan används två olika ord för dessa båda begrepp. (I svenskan skiljer vi ju också mellan 'höger' och 'rätt', fastän båda orden heter 'right' på engelska!)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 16 juni 2006 kl. 23.00 Thoasp (Diskussion | Bidrag) m ({{Wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 6 juli 2005 kl. 23.53 Torvindus (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 6 juli 2005 kl. 23.22 213.66.151.158 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 6 juli 2005 kl. 23.18 213.66.151.158 (Diskussion)

Helvetesmaskin är ett i dag ålderdomligt ord. Ursprungligen användes det om tidsinställda bomber, använda vid attentat. Med tiden formades också en bildlig betydelse. Om irriterande och plågsamma saker, som man gärna fördömer.

Om ordet används i dag, är det mest skämtsamt i den senare betydelsen. "Grannen tar fram sin gräsklippare, vår tids fridstörare och helvetesmaskin", skrev till exempel Lasse Nordström i Örnsköldsviks Allehanda 2003.

Ordet kom in i svenskan i början av 1800-talet, och har motsvarigheter i bland annat det tyska Höllenmachine. Ytterst kommer det av franskans "machine infernale".

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.18 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 3 mars 2006 kl. 12.07 Knuckles (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 3 mars 2006 kl. 12.01 Peterhamrin (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 3 mars 2006 kl. 10.43 Theewook (Diskussion | Bidrag)Hurves är västerbottniska och betyder "skälva/frysa".

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.19 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 6 april 2005 kl. 16.37 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (mall:Wikitionary)
(nuvarande) (föregående) 6 april 2005 kl. 10.33 217.198.150.143 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 6 april 2005 kl. 10.25 217.198.150.143 (Diskussion)

Högvälboren, epitet som förr tillades grevar och friherrar. Jfr Välboren.

Ordet motsvaras av engelska "The Right Honorable", ofta förkortat Rt. Hon.

Mall:Ugglan

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 22 februari 2007 kl. 16.17 130.242.58.38 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.31 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 februari 2005 kl. 13.04 Thuresson (Diskussion | Bidrag) m (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 09.15 Template namespace initialisation script (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 24 maj 2004 kl. 01.22 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag) (infogat hela texten från Nordisk familjebok)


Högädel, epitet, som i brevutanskrifter o.s.v. förr tilldelades personer ur medelklassen.

Mall:Ugglan

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.32 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 12 mars 2005 kl. 06.50 Thuresson (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 09.15 Template namespace initialisation script (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 24 maj 2004 kl. 01.19 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag) (infogat hela texten från Nordisk familjebok)


Högärevördig, epitet som förr stundom fogades till kyrkoherdetiteln. Jfr Högvördig och Vördig.

Mall:Ugglan

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.31 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 12 mars 2005 kl. 06.49 Thuresson (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 09.15 Template namespace initialisation script (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 24 maj 2004 kl. 01.21 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag) (infogat hela texten från Nordisk familjebok)

Cannabis

Hasch = Knatch, Brunt, Braj, Mekk, Flumm, Stek, Brecko

Marijuana = Weed, Grönt, Gräs, Herb, Flumm, Blaze

Att förbereda Cannabis= Mecka, Meckish, Rosta, Rulla, Elda & Fixa filter

Att röka Cannabis= Flumma, steka, röka, Flummish, Blaza, kicka en joint smöga

Att vara påverkad av Cannabis = (Vara) Stenad, Stekt, Stukad, Flummig, Fakkad, Softish, Blazad

Ecstasy

Ecstasy = E, Krumelurer, Eshlick, Pills, XTC

Att ta Ecstasy= Ploppa, peta, knapra, träffa Elin, Esha

Att vara påverkad av Ecstasy= (Vara) På, Stjärnad, Éad, Eschad, på Eshlic, maxad!

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 27 januari 2007 kl. 00.12 213.112.7.119 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.17 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 27 mars 2006 kl. 18.23 Daedalus (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av Kruosio)
(nuvarande) (föregående) 27 mars 2006 kl. 18.22 213.112.148.243 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.23 Kruosio (Diskussion | Bidrag) (återställer)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.22 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.21 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.21 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.18 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.13 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 12.05 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 7 mars 2006 kl. 11.03 Knuckles (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av 194.47.254.218)
(nuvarande) (föregående) 6 mars 2006 kl. 10.49 82.193.168.111 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 26 oktober 2005 kl. 19.54 194.47.254.218 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 26 oktober 2005 kl. 19.53 194.47.254.218 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 18 juni 2005 kl. 03.57 Gunnar Larsson (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 26 april 2005 kl. 15.41 Lamré (Diskussion | Bidrag) (encyklopedisk artikel?)
(nuvarande) (föregående) 26 april 2005 kl. 13.15 213.112.148.242 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 26 april 2005 kl. 13.08 213.112.148.242 (Diskussion)

Det betyder att man ur en svår situation kommer ut utan skavank.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 7 oktober 2006 kl. 12.41 Knuckles (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 7 oktober 2006 kl. 12.38 80.217.138.213 (Diskussion)


Sjögång med korta stampande våger. Ofta besvärligt för båtar, främs med mindre skrov.


Kultfunktionär, person med uppgifter i en religions kult.

Exempel är bland annat präst, imam, rabbin, shaman, gode och gydja.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.37 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 29 januari 2006 kl. 03.15 Zozza (Diskussion | Bidrag) m (bland annat)
(nuvarande) (föregående) 2 juni 2005 kl. 23.40 Crocuta (Diskussion | Bidrag) (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 20 januari 2003 kl. 18.09 Sven Eriksson (Diskussion | Bidrag)Ordet kärv -t kan användas i flera sammanhang.

 • Kärv personlighet, synonym: barsk, respektive sträv. - Personen uppfattas som sträng och svårtillgänglig.
 • Kärv relation - Personerna uppträder lite argt och misstroende mot varandra, inte så glatt och vänskapligt.
 • Kärv ekonomi - Svårt att få pengarna räcka till de nödvändigaste utgifterna.
 • Kärv smak - Smaken uppfattas som sträv och torr, inte så god.
 • Kärvt landskap - Kargt, bistert och svårtillgängligt landskap (med endast fåtal växter och djur, ofta mycket sten).
 • Kärv tröghet (mekanisk) - Tillexempel: Låset går kärvt, på grund av att det är dåligt smort, om man smörjer det med olja, kommer det gå mindre kärvt.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 15 september 2006 kl. 21.31 Johan.S. (Diskussion | Bidrag) (Lagt till kärv ekonomi)
(nuvarande) (föregående) 15 september 2006 kl. 10.26 Hannibal (Diskussion | Bidrag) (wiktionary-flytt)
(nuvarande) (föregående) 15 september 2006 kl. 07.08 Johan.S. (Diskussion | Bidrag) (Lagt till kärv relation)
(nuvarande) (föregående) 15 september 2006 kl. 06.59 Johan.S. (Diskussion | Bidrag) (Efterjustering)
(nuvarande) (föregående) 15 september 2006 kl. 06.58 Johan.S. (Diskussion | Bidrag) (Ny artikel)

Det här en lista med exempel på falska vänner med anknytning till svenska, för andra språk än engelska, tyska och de nordiska språken. Följande listor finns för vissa språk:

Nedanstående lista är för övriga språk.

Övriga språk

redigera
Utländskt ord Liknar i svenskan Betyder egentligen
bimbō (japanska) bimbo fattig
boj (klingonska) boj tjata
caldo (italienska) kall varm
casino (italienska) kasino bordell
compromiso (spanska) kompromiss löfte
din (nordsamiska) din er
ego (latin) ego jag
gu(rim (koreanska) grym bild
hakka (japanska) hacka mint
hai (japanska) haj ja
hane (japanska) hane (hanne) fjäder, vinge
hikka (japanska) hicka problem man ådragit sig genom något man skrivit (oöversättligt)
hora (spanska) hora timme
hora (tjeckiska) hora berg (se Kutna Hora)
i (latin) i gå! (imperativ)
ike (japanska) icke gå! (imperativ)
is (latin) is du går
kakka (japanska) kacka ers höghet
k'al (koreanska) kall kniv
kolik (tjeckiska) kolik hur mycket?
konkurs (polska) konkurs tävling
kurwa (polska)
(varning, fult ord)
kurva hora, fitta
librairie (franska) bibliotek (som i engelska library) bokhandel
makka (japanska) macka ilröd
mama (georgiska) mamma pappa
man (japanska,koreanska) man tiotusen
man (koreanska) man bara, endast
men (nederländska) men man(opersonligt pronomen)
min (nordsamiska) min vår(an)
ne (grekiska) nej ja
nyā (japanska) nja mjau
peng (klingonska) peng (mynt) torped
???????? / prospekt (ryska) prospekt aveny
saikō (japanska) psyko den bäste
samma (japanska) samma gädda
sec (franska) säck torrt, ofta om vin
sekt (franska, tyska) sekt champagne, mousserande vin
sin (nordsamiska) sin deras
?? (vi) (ryska) vi ni

Är "grina" i betydelsen "flina" verkligen explicit skånskt? Förövrigt anser jag inte att skånska ord som kan "felöversättas" till rikssvenska skall stå under Nordiska språk, utan Svenska dialekter. Att beteckna skånska som ett eget språk, och inte en dialekt av svenskan är faktiskt snudd på NPOV, så det borde åtgärdas snarast. --Konstantin 14 maj 2005 kl.22.58 (CEST)


Vad gäller nordiska språk är den här listan nog så intressant men för andra språk känns de påstådda sambanden ganska så ansträngda. Är engelska lipstick verkligen en falsk vän till libbsticka? Thuresson 14 maj 2005 kl.23.10 (CEST)

En viss gallring kan behövas. Jag tar mig fruíheten att dela upp artikeln efter olika språk. --Yvwv [y'vov] 14 maj 2005 kl.23.57 (CEST)


tagit bort pathetigue-patetisk-känslosam, de är inga falska vänner utan patetisk är ett ord som faktisk betyder känslosam på svenska:

UTTAL: pte4tisk,

ORDKLASS: adj.;

AVLEDNING: adv. -T. (förr äv. path-)

ETYMOLOGI: [av t. pathetisch; av fr. pathétique l. lat. patheticus (se PATETIK, adj.); jfr äv. eng. pathetic. – Jfr ANTIPATETISK, SYMPATETISK]

BETYDELSE: fylld l. kännetecknad av patos; känslo- l. lidelsefull; högstämd; som väcker starka l. högstämda känslor; stundom: rörande, gripande; äv. med mer l. mindre klandrande innebörd, övergående dels i bet.: högtravande, uppstyltad, svulstig, dels i bet.: känslosam, sentimental. KLING Spect. Yy 3 a (1735). (SAOB)

Men det är ju sällan som ordet används så numera... ?? ???? 19 november 2006 kl. 16.14 (CET)[svara]

Är det inte lite krystat med konstgjorda språk från filmer med i tabellen? Måste vara mycket vanligt att folk blandar samman Klinonska med svenska språket. --Av1123581321 20 juli 2005 kl.20.23 (CEST)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 27 januari 2007 kl. 12.21 81.230.74.60 (Diskussion) (travail/travel är en falsk vän mellan franska och engelska. Engelska och svenska är inte samma språk, även om vissa blandar ihop dem.)
(nuvarande) (föregående) 24 januari 2007 kl. 21.41 BIL (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 6 januari 2007 kl. 15.39 Skagedal (Diskussion | Bidrag) ({{Wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 25 december 2006 kl. 04.16 Andemalm (Diskussion | Bidrag) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 25 december 2006 kl. 04.10 Andemalm (Diskussion | Bidrag) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 5 december 2006 kl. 04.27 LX (Diskussion | Bidrag) (wikitableklass)
(nuvarande) (föregående) 5 december 2006 kl. 04.14 195.198.194.52 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 2 december 2006 kl. 18.52 Yvwv (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 7 september 2006 kl. 11.26 85.119.130.132 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 30 augusti 2006 kl. 19.09 Jkl (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 26 april 2006 kl. 01.50 83.253.140.68 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 25 mars 2006 kl. 20.14 Mannen (Diskussion | Bidrag) (det här är ju ett påhitt, se t.ex. [http://www.veta.pl/ita/warzywa.htm])
(nuvarande) (föregående) 22 mars 2006 kl. 04.50 85.230.88.197 (Diskussion) (?Övriga språk - - Informationen finns i annan lista (Lista över falska vänner mellan Svenska och Engelska))
(nuvarande) (föregående) 22 mars 2006 kl. 04.49 85.230.88.197 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 22 mars 2006 kl. 04.48 85.230.88.197 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 22 mars 2006 kl. 04.47 85.230.88.197 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 22 mars 2006 kl. 04.46 85.230.88.197 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 20 mars 2006 kl. 23.09 Hannibal (Diskussion | Bidrag) (novel - novell)
(nuvarande) (föregående) 14 mars 2006 kl. 15.15 59.187.225.109 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 14 mars 2006 kl. 00.14 59.187.225.109 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 12 mars 2006 kl. 12.55 59.187.225.109 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 12 mars 2006 kl. 12.40 59.187.225.109 (Diskussion) (?Övriga språk)
(nuvarande) (föregående) 7 februari 2006 kl. 14.02 RobotQuistnix (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: eo)
(nuvarande) (föregående) 27 januari 2006 kl. 23.31 85.226.122.155 (Diskussion) (?Övriga språk - Nordsamiska ord från engelska Wikipedia (Hmmm, de ser ut att ha indo-europeiska/germanska beröringspunkter på något sätt, f.ö.))
(nuvarande) (föregående) 9 november 2005 kl. 17.51 RobotQuistnix (Diskussion | Bidrag) m (robot Ändrar: en)
(nuvarande) (föregående) 28 oktober 2005 kl. 13.52 Habj (Diskussion | Bidrag) (anpassar efter sidflyttningar av undersidor)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2005 kl. 09.03 Sannab (Diskussion | Bidrag) m (Kategorisering)
(nuvarande) (föregående) 15 oktober 2005 kl. 17.07 MoRsE (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 oktober 2005 kl. 14.44 217.121.147.246 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 19 augusti 2005 kl. 19.58 82.182.149.179 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 29 juli 2005 kl. 15.33 Yvwv (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 20 juli 2005 kl. 20.18 Av1123581321 (Diskussion | Bidrag) (pathetigue-patetisk-känslosam är inga falska vänner, den ursprunglig betydelsen av patetisk är känslosam)
(nuvarande) (föregående) 20 juni 2005 kl. 12.51 Konstantin (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 20 juni 2005 kl. 12.51 Konstantin (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 20 juni 2005 kl. 10.52 82.182.211.162 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 15 maj 2005 kl. 00.06 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Tyska)
(nuvarande) (föregående) 15 maj 2005 kl. 00.00 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Engelska)
(nuvarande) (föregående) 14 maj 2005 kl. 23.59 Yvwv (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 14 maj 2005 kl. 23.58 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Nordiska språk)
(nuvarande) (föregående) 19 april 2005 kl. 09.01 137.61.234.225 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 17 april 2005 kl. 01.15 SallemanX (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 april 2005 kl. 01.09 SallemanX (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 13 april 2005 kl. 03.05 81.225.24.62 (Diskussion) (tillägg: "bøsse", har dock ingen dansk översättning på "bössa")
(nuvarande) (föregående) 13 april 2005 kl. 02.52 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (Saknade klassikern "samlag")
(nuvarande) (föregående) 11 april 2005 kl. 04.39 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Engelska)
(nuvarande) (föregående) 11 april 2005 kl. 00.14 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Engelska)
(nuvarande) (föregående) 11 april 2005 kl. 00.12 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (?Engelska)
(nuvarande) (föregående) 10 april 2005 kl. 23.25 80.119.69.204 (Diskussion) (?Engelska)
(nuvarande) (föregående) 10 april 2005 kl. 23.07 EnDumEn (Diskussion | Bidrag)

lista över militära taktiska begrepp

redigera

Detta är en lista över svenska militära taktiska begrepp, order och deras betydelser. Dessa begrepp lärs ut av försvarsmakten vid befälsskolor och officersskolor.

Taktiska begrepp samt stridssätt och striduppgifter:

Taktiska begrepp:

Kraftsamling

Kraftsamling innebär att den som leder strid samlar resurser, trupper, vapenverkan eller andra resurser till ett i förhand utvalt område. Området är ofta en geografisk plats, men kraftsamlingen kan också gälla samling till en viss tid, samling till bekämpning av en viss typ av mål eller samling till bekämpning av en viss funktion. Kraftsamlingen sker med ett bestämt syfte, ofta för att bli starkast i det geografiska område där man vill nå ett avgörande. Detta kallas lokal överlägsenhet (se nedan).

I dagens moderna strid, där vapensystem har mycket lång räckvidd, innebär kraftsamling ibland att det är vapenverkan och inte trupperna som samlas till ett visst område. I det område där man vill vinna avgörande måste ändå fiendens trupper lokalt sättas ur stridbart skick, tillsammans med fiendens vapensystem och andra trupper som kan påverka striden i området.[1]

Överraskning

Överraskning innebär att de egna trupperna genomför en verksamhet som fienden inte förutsett och haft tid att förbereda sig för att möta. Alla typer av anfall bygger på överraskning i syfte att hålla nere de egna förlusterna. Verksamheten som skall leda till att fienden överraskas benämns vilseledning. [redigera] Lokal överlägsenhet

En chef vill alltid uppnå lokal överlägsenhet mot fienden. På en given plats är man starkare och har mer resurser än fienden. Även om fienden anfaller med en division om 10000 man mot en enda egen bataljon, kan man genom att använda terrängen taktisk bra avskära och anfalla enskilda kompanier av Divisionen med flera egna kompanier. Även eldöverfall är en form av lokal överlägsenhet kombinerat med överraskning.

Handlingsfrihet

Handlingsfrihet innebär att en chef ser till att de egna/underställda förbanden ständigt har flera olika alternativ att välja mellan avseende strid, ammunition, personal, ledning, öppna vägar, samband mm. En militär chef eftersträvar alltid hög grad av handlingsfrihet, dvs all personal på plats, bra samband med högre chef, tillgång till understödseld och sjukvårdsresurser, fullt med ammunition, god kännedom om var fienden finns, god kännedom om terrängen samt fulltankade och helt fungerande fordon. Exempel. Fråga "Kapten, kan 2.a kompaniet anfalla och ta bron före kl 1500 ?", Svar "Svaret är Nej, Major, jag har inte full handlingsfrihet då 2 plutoner fortfarande är i strid samt den 3e plutonen inte kommit fram till samlingsplatsen pga av fientligt eldöverfall." [redigera] Stridssätt/Stridsuppgift

Anfall

Anfall är ett grundläggande taktisk begrepp. Innebär att söka strid med fienden. Vid order anfall ges även ett syfte. Tex att "i syfte att ta bron vid Byn X" eller "i syfte att förstöra fiendens stabsplats". Ofta ges även en alternativ order "Beredd försvara tagen terräng".

Försvara

Försvar innebär att bekämpa fientliga anfall mot den egna positionen. Vid försvar har det försvarade området ofta förberetts noggrant. Oftas ges ordern försvar tillsamman med ett kriterium för reträtt. Tex "Försvara bron minst intill kl 2300" alternativt "Försvara bron tills 4. Pansarbataljonen omgrupperat till södra sidan bron" eller "Försvara bron till vidare order ges", vilket måste anses vara hög ambition.

Stridsuppgifter
Spana mot
Fördröja
Skydda

Skydda innebär att gruppera så att de egna förbanden hamnar i eventuell strid före de förband som skall skyddas.

Eskortera

Order ges till förband som skall följa med och skydda en transport eller hela kompanier som skall förflyttas. Oftast har eskorterade förband begränsad eldkraft.

Understöd

Understödjer andra förbands verksamhet. Kan vara med eld, transportresurser, kommunikation eller sjukvård. Behöver inte alltid innebära strid.

Försvara tagen terräng
Försvåra

Uppgift, med relativt låg ambitionsnivå, som syftar till att göra det svårt för fienden att nå sina mål eller genomföra sin verksamhet men utan att utsätta sitt eget förband för allt för stora risker. Exempel: "Försvåra fientlig spaning i området mellan sjöarna". Försvåra fientlig röjning av minfält vid xx"

Förhindra

Uppgift som avser att hindra fientlig verksamhet, exempelvis övergång av bro, upprätande av batteriplats eller depåplats eller tillfälliga flygfält.

Avvärja

Uppgift som ges till högre förband, bataljon och uppåt. Uppgiften går ut på att hindra fienden att gå över en fastställd linje på kartan med alla till buds stående medel. En avvärjning inleds med rörligt försvar och eldöverfall, övergår sedan i försvar för att slutligen övergå i anfall för att stoppa fientlig framryckning. Exempel: " 2.a Bataljon, avvärj påbörjad fientlig övergång av Piteå älv".

Nedkämpa

Nedkämpa betyder att "försätta ur stridbart skick", dvs döda, skada, tvinga till reträtt eller ta tillfånga. Ordern nedkämpa kan ges till kompani eller bataljon och har då tydlig innebörd. Till pluton eller grupp ges ordern "Bekämpa", vilket i princip betyder samma sak, men med lägre ambitionsnivå.

Störa fientlig verksamhet

Uppgift med låg ambition, går ut på att störa fienden och påminna om att våra förband finns i närheten. Syftar ofta till att tvinga fienden till försiktighet som är tidskrävande.

Tag terräng

En uppgift med väldigt hög ambitionsnivå, i synnerhet om terrängen är försvarad av fientliga förband. Målsättningen är att placera trupper så att de kontrollerar angiven plats. Ordern ges ofta i kombination med "Anfall och tag terräng mellan sjöarna. Beredd försvara tagen terräng."

Referenser
 1. ^ Smedberg, Marco:Om stridens grunder. Från Waterloo till kryssningsrobotar, Page One Publishing AB, 1994. ISBN 91-7125-028-X, s. 162

Historik

redigera
 * (nuvarande | föregående) 2010-04-20T20:07:32 Lavallen (Diskussion | Bidrag) m (6 
241 byte) (datum) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-01-29T23:53:45 Essin (Diskussion | Bidrag) m (6 227 byte) 
(Disambig grupp, using AWB) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2009-12-13T09:04:42 Sjö (Diskussion | Bidrag) m (6 208 byte) 
(→Tag terräng: references-tag) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2009-12-13T09:03:54 Sjö (Diskussion | Bidrag) (6 177 byte) 
(→Kraftsamling: utvidgning, ref Marco Smedberg) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2009-09-06T19:13:30 Сэртион (bot) (Diskussion | Bidrag) m (5 
375 byte) (Ersätter =>3 rabrytningar med 2.) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-12-08T01:01:52 Obelix (Diskussion | Bidrag) m (5 376 byte) 
(Rubrikfix) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-03-18T11:29:56 212.32.136.134 (Diskussion) (5 410 byte) 
(gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-03-18T11:22:57 212.32.136.134 (Diskussion) (5 387 byte) 
(→Lokal överlägsenhet) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-03-18T11:19:49 212.32.136.134 (Diskussion) (4 957 byte) 
(→Handlingsfrihet) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-03-18T11:12:52 212.32.136.134 (Diskussion) (4 207 byte) 
(→Överraskning) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-03-18T11:08:55 212.32.136.134 (Diskussion) (3 890 byte) 
(→Kraftsamling) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-01T00:17:27 83.251.148.195 (Diskussion) (3 647 byte) 
(→Tag terräng) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-01T00:14:29 83.251.148.195 (Diskussion) (3 348 byte) 
(→Störa fientlig verksamhet) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-01T00:13:08 83.251.148.195 (Diskussion) (3 157 byte) 
(→Försvåra) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-01T00:09:39 83.251.148.195 (Diskussion) (2 827 byte) 
(→Förhindra) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-01T00:08:25 83.251.148.195 (Diskussion) (2 671 byte) 
(→Avvärja) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-07-03T00:28:29 Ztaffanb (Diskussion | Bidrag) (2 243 byte) 
(wiktionaryflytt) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-07-03T00:24:35 85.11.41.89 (Diskussion) (2 223 byte) (gör 
ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-07-01T19:43:22 Tournesol (Diskussion | Bidrag) (717 byte) 
(Gör till lista istället) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-07-01T19:40:57 Tournesol (Diskussion | Bidrag) m (flyttade 
Nedkämpning till Lista över militära taktiska begrepp) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-07-01T19:39:36 85.11.41.89 (Diskussion) (673 byte) (gör 
ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-06-30T00:57:00 85.11.41.89 (Diskussion) (652 byte) (gör 
ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-06-30T00:56:16 85.11.41.89 (Diskussion) (645 byte) (gör 
ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-02-13T09:30:24 Riggwelter (Diskussion | Bidrag) m 
(flyttade Nedkämpa till Nedkämpning) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-02-13T09:26:35 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2006-12-11T18:18:30 BjörnF (Diskussion | Bidrag) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2006-11-27T10:35:00 Sjö (Diskussion | Bidrag) m (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2006-11-27T10:34:49 Sjö (Diskussion | Bidrag) (- anfall som 
order, +wikifierat) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2006-11-27T10:22:08 85.11.41.89 (Diskussion) (Ny sida: Militärt 
taktiskt begrepp. Nedkämpa betyder att "försätta ur stridbart skick", dvs döda, skada, tvinga 
till reträtt eller ta tillfånga. Ordern nedkämpa kan ges till Kompani eller Ba...)

==Diskussion==
Vad är det här för trams? Fånigare än en management-kurs där floskler ju ändå haglar... kanske flytt till wiktionary men det är knappast mycket förnuftigt innehåll som går att flytta. Ztaffanb 3 juli 2007 kl. 00.29 (CEST)


Det finns inget under taktikens grunder, men man har lyckats lägga in stridsuppgifter under taktik? Eskort är ingen taktik eller ett taktiskt begrepp. Det är en stridsuppgift—Robertsson (diskussion • bidrag) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

  Jaha - vad betydde ovanstående månntro? Mer trams eller...? Ztaffanb 5 februari 2008 kl. 23.14 (CET)


Jag blir bara lite ledsen för att du tycker att detta är trams. Säkert tycker många att saker du skriver är trams, men vill inte ta udden av din frivilliga medverkan på Wikipedia. Detta är bra att ha då tex min 10-årige son läser en bok och vill söka en definition av något han läser i en bok.

Men ok, kanske en flytt till wiktionary är på sin plats. Men behåll gärna listan i Wikipedia.

=[[konfundersam]]=
Konstruktionen konfundersam är en kontamination och en folketymologi. Är den medvetet framförd så blir det pluspoäng, annars blir det minus.

Morfemen -fund- i verbet konfundera respektive i verbet fundera har olika etymologisk bakgrund. I konfundera kommer -fund- från latinets confundere [com+fundere] 'sammangjuta; sammanblanda; förvirra'. I ordet fundera är -fund- en stavningsvariant på fynd. Om man funderar tillräckligt kan man kläcka ett riktigt fyndigt påfund. Då är det omgivningen som blir fundersam. Jämför även det inlånade tyska idiomet "gefundenes fressen".

==Historik==
<pre>  * (nuvarande | föregående) 2010-04-20T18:16:27 Lavallen (Diskussion | Bidrag) m (624 
byte) (datum) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-02-22T17:38:17 Nordelch (Diskussion | Bidrag) (610 byte) 
(ordboksartikel) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-02-22T16:06:22 94.254.86.123 (Diskussion) (590 byte) 
(Konfundersam)


Läderhatt

Slang vilket används för att beskriva personer som spenderar överdrivet mycket tid åt rollspel, sk. RPG.

Benämns ofta genom: "Han/hon är en riktig läderhatt." eller "Han/hon läderhattar sig."

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.55 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 september 2005 kl. 19.07 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 15 september 2005 kl. 18.43 85.8.3.86 (Diskussion) (Läderhatt, slang för rpg-spelande person.)


M/S, m.s., M.S., är en förkortning för eng. motor ship ("motorfartyg") och placeras före en motorbåts namn, till exempel M/S Engelbrekt.

Se även

redigera

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 19 augusti 2006 kl. 19.58 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel)
(nuvarande) (föregående) 13 juli 2006 kl. 23.16 Humulus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 13 juli 2006 kl. 23.14 Humulus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.43 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 23 november 2005 kl. 02.08 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: nn)
(nuvarande) (föregående) 1 mars 2005 kl. 17.14 Thuresson (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 17 augusti 2004 kl. 16.46 Robbot (Diskussion | Bidrag) m (Andre Engels - robot Fjerner:en)
(nuvarande) (föregående) 22 augusti 2003 kl. 02.05 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 22 augusti 2003 kl. 02.03 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag)


Macro av ordet macros (stor) motsatsen till micro (liten)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.32 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 4 januari 2006 kl. 02.46 Torvindus (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 3 januari 2006 kl. 10.06 Riggwelter (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 3 januari 2006 kl. 10.06 81.216.18.254 (Diskussion) (Macro betyder stor)


Ordet som används för den eld som tänds på valborgsmässoafton/sista april. Kallas även Majbrasa i södra Sverige.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.59 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 1 maj 2006 kl. 04.42 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 30 april 2006 kl. 18.29 Mailerdaemon (Diskussion | Bidrag)


Megabolag är ett globalt bolag som dominerar marknaden.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 12 mars 2007 kl. 15.04 Bjohan (Diskussion | Bidrag) m (ett ett -> ett)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.05 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 12 april 2006 kl. 14.11 Grillo (Diskussion | Bidrag) (ordboksartiklar ska anmälas för flytt till wikt, inte snabbradering!)
(nuvarande) (föregående) 12 april 2006 kl. 13.35 192.121.232.252 (Diskussion) (db)
(nuvarande) (föregående) 12 april 2006 kl. 11.45 Larsgr2001 (Diskussion | Bidrag)

Att via en mobil enhet som till exempel en mobiltelefon eller en PDA publicera bilder med eller utan text direkt på Internet.

Mobla kommer från begreppet Moblog som är en typ av dagbokInternet där man med hjälp av en mobil enhet publicerar text och/eller bilder.

Exempel på sida där man kan mobla sina bilder är http://www.mobla.se.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.23 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 22.45 Lamré (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 17.33 Nordelch (Diskussion | Bidrag) (bättre till Wiktionary tror jag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.38 Henkpenk (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.36 Henkpenk (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.36 Henkpenk (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.36 Henkpenk (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.35 Henkpenk (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.03 Henkpenk (Diskussion | Bidrag) (Publicering av bilder på Internet med hjälp av kameramobiltelefon.)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2005 kl. 16.02 Henkpenk (Diskussion | Bidrag) (Publicering av bilder på Internet med hjälp av kameramobiltelefon.)


En order på krogen, vilket innebär att man beställer i vart fall en helflaska sprit (även kallat "helrör", ofta vodka) samt en eller ett par olika drycker att blanda enklare groggar med. Is, glas mm finns med på brickan. Mäklarbrickan avnjutes vid bordet tillsammans med vänner, och utgör en vanlig syn på innerstadens mer hippa krogar och nattställen. En exklusiv variant av mäklarbricka inkluderar dessutom två flaskor champagne. Så kallade Brats köper mäklarbrickor för pappas pengar.


Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.15 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 26 april 2005 kl. 06.31 Lamré (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2005 kl. 17.20 Yvwv (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2005 kl. 17.11 81.229.251.94 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2005 kl. 17.07 81.229.251.94 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2005 kl. 16.44 81.229.251.94 (Diskussion) (En beställning av ett helrör samt groggvirke)


N/S, är en förkortning för eng. nuclear ship ("nukleärt skepp") och placeras före ett atomdrivet fartygs namn, till exempel N/S Engelbrekt.

Se även

redigera


Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 19 augusti 2006 kl. 19.58 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel)
(nuvarande) (föregående) 13 juli 2006 kl. 23.16 Humulus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.42 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 7 januari 2006 kl. 16.30 Magma (Diskussion | Bidrag) m (genuskorrigering)
(nuvarande) (föregående) 14 december 2005 kl. 17.23 129.16.47.221 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 14 december 2005 kl. 17.22 129.16.47.221 (Diskussion) (?Se även)
(nuvarande) (föregående) 14 december 2005 kl. 17.21 129.16.47.221 (Diskussion) (?Se även)
(nuvarande) (föregående) 14 december 2005 kl. 17.21 129.16.47.221 (Diskussion) (?Se även)
(nuvarande) (föregående) 1 mars 2005 kl. 17.13 Thuresson (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 11 januari 2005 kl. 23.45 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 18 augusti 2004 kl. 10.03 Robbot (Diskussion | Bidrag) m (Andre Engels - robot Fjerner:en)
(nuvarande) (föregående) 11 september 2003 kl. 11.59 217.168.172.157 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 22 augusti 2003 kl. 02.04 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag)


När en växt rör sig som svar på stimuli i form av beröring, ljus eller temperatur.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.07 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 25 maj 2006 kl. 11.49 LX (Diskussion | Bidrag) (+ordboksord)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2006 kl. 22.45 Tyskis (Diskussion | Bidrag) m (wiki)
(nuvarande) (föregående) 26 mars 2006 kl. 23.44 24.23.125.244 (Diskussion)


Nationalidol. En person som hyllas likt en hjälte i det egna hemlandet för utförda prestationer. Detta många gånger inom sportens värld.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.24 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 25 maj 2006 kl. 12.16 LX (Diskussion | Bidrag) (+ordboksord)
(nuvarande) (föregående) 27 januari 2006 kl. 22.41 81.216.190.220 (Diskussion)


Nattaktiv betyder att djuret jagar bytesdjur på natten och sover eller vilar under dagstid.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 23 juli 2006 kl. 20.25 LX (Diskussion | Bidrag) (Ordboksartikel)
(nuvarande) (föregående) 13 juli 2006 kl. 22.21 213.200.170.29 (Diskussion)

Benämningen "nyckelfärdigt" används bl.a. inom husbyggnadsområdet och innebär att en tjänst levereras i samband med köpet av produkten, d.v.s. att entreprenörerna vanligtvis ordnar allt arbete tills huset är färdigställt. I princip lämnas nyckeln över till ägaren vid färdigställande - därmed den engelska benämningen "key-in-hand".

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 3 juni 2006 kl. 04.51 LX (Diskussion | Bidrag) (ordboksartikel)
(nuvarande) (föregående) 16 maj 2005 kl. 01.04 Lamré (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 15 maj 2005 kl. 23.27 MoRsE (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 maj 2005 kl. 23.18 MoRsE (Diskussion | Bidrag)


Omänniska, inte människa. Från den tyske författaren Eugen Roths roman Mensch und Unmensch ("Människa och omänniska", 1948).

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.38 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 2 juni 2005 kl. 23.41 Crocuta (Diskussion | Bidrag) (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 2 juni 2005 kl. 09.35 BananWiki (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 22 januari 2003 kl. 03.35 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag)


Br. Eng. Nedsättande slangord om irländare. Kommer av iriskans Padraig, som är detsamma som Patrick. (Källa: The American Heritage® Dictionary of the English Language).

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 21 juli 2006 kl. 20.11 LX (Diskussion | Bidrag) (ordboksartikel)
(nuvarande) (föregående) 5 september 2004 kl. 18.11 213.114.38.66 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 5 september 2004 kl. 18.07 213.114.38.66 (Diskussion)


Parlamentarec, ledamot av det makedoniska parlamentet.


Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 6 september 2006 kl. 16.43 Bruno Rosta (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 26 augusti 2006 kl. 21.15 Mandrake (Diskussion | Bidrag) m (+kat Kategori:Makedonien)
(nuvarande) (föregående) 26 augusti 2006 kl. 15.36 LX (Diskussion | Bidrag) (wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 2 oktober 2004 kl. 03.17 Jordgubbe (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till senaste redigering av Rudolf 1922)
(nuvarande) (föregående) 1 oktober 2004 kl. 22.16 Dr (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 18 juli 2004 kl. 01.30 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 7 maj 2004 kl. 12.24 Motståndsmannen (Diskussion | Bidrag) (Språk)
(nuvarande) (föregående) 7 maj 2004 kl. 10.21 Dr (Diskussion | Bidrag)


försvenskat uttryck från engelskans "patronize". I översättning från engelskan kan det betyda såväl "beskydda/gynna" som att "behandla nedlåtande". Det är det sistnämnda uttrycket som ger innebörden i det svenska ordet.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 4 april 2007 kl. 12.46 Dewil (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 21 september 2006 kl. 02.58 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 23.53 Tombr (Diskussion | Bidrag)

Ett gammelsvenskt ord, härstammande från danskan, med två betydelser.

 1. Slangord för "liten fågel".
 2. Öknamn på en stabsbrandmästare inom Helsingborgs Brandförsvar. Namnet syftar på personens sparvliknande kropp.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 27 mars 2007 kl. 16.00 Jsdo1980 (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 17 november 2006 kl. 23.31 Thoasp (Diskussion | Bidrag) m (Wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 29 mars 2006 kl. 14.19 193.180.104.100 (Diskussion)


Ett planeringsstadium är någonting då, exempelvis en produkt, planeras och diskuteras om hur den ska se ut och så vidare.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 4 april 2007 kl. 12.48 Dewil (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 26 december 2006 kl. 23.56 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 26 december 2006 kl. 23.56 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (flyttade Planeringsstadiet till Planeringsstadium)
(nuvarande) (föregående) 26 december 2006 kl. 19.35 Vistax (Diskussion | Bidrag) (Ny sida: Ett planeringsstadie är någonting då, exempelvis en produkt, planeras och diskuteras om hur den ska se ut och så vidare.)

Princeps, latin för 'förste', romersk titel. Den första som fick titeln var kejsar Augustus 23 f.Kr..

Detta uppslagsord är föreslaget flytt till wiktionary, men det anser jag vara fel. I denna artikel bord sådant som var specifikt för princeps ingå, samt historia.//--IP 11 september 2006 kl. 10.56 (CEST)[svara]

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 20 augusti 2006 kl. 07.16 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 8 juli 2006 kl. 12.30 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.10 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 00.37 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 00.37 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 10 mars 2006 kl. 00.31 130.243.248.221 (Diskussion)

Mall:KK Betydelse: Begrunda, fundera

Ursprung: Linköping

Är det ett etablerad ord? --Nordelch 19 juni 2006 kl.16.52 (CEST)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 19 juni 2006 kl. 16.51 Nordelch (Diskussion | Bidrag) (är det ett etablerat ord? sen till Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 19 juni 2006 kl. 14.39 85.230.57.109 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 19 juni 2006 kl. 14.38 85.230.57.109 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 19 juni 2006 kl. 14.35 85.230.57.109 (Diskussion)


Synonymt med mall eller skiss. Används när de stora dragen för ett projekt är klara. Syftar på att om en tavlas ramar är bestämda kan man endast måla tavlan innanför dessa.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 15 november 2006 kl. 03.08 Bongoman (Diskussion | Bidrag) (ordbok?)
(nuvarande) (föregående) 15 november 2006 kl. 02.28 83.226.10.191 (Diskussion)

En person som mottar känslointryck, tankeimpulser eller som tillägnar sig kunskaper.

Denna sida borde ligga kvar som egen. Då den sidan som den nu flyttas till, Mottagare, mer beskriver en teknisk sak.

Enl Sv Akademins Ordbok betyder Recipient "om person som mottar känslointryck l. tankeimpulser l. som tillägnar sig kunskaper o. d" http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 7 april 2007 kl. 07.33 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 18 januari 2007 kl. 17.52 Stenas (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 13.54 Grillo (Diskussion | Bidrag) (Omdirigerar till Mottagare)
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 13.49 212.217.172.20 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 13.48 212.217.172.20 (Diskussion)

Repatriering, återföra (flykting, krigsfånge eller motsvarande) till hans hemland; återge en person som förlorat sitt medborgarskap i en stat dennes medborgarskap.

Etymologi

redigera

Jämför med engelskans repatriate, franskans repatrier, återvända till sitt land, till lat. re- (se RE-) o. patria, fädernesland (se Patriot)

Källor

redigera

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 mars 2007 kl. 16.28 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: da:Repatriering)
(nuvarande) (föregående) 10 januari 2007 kl. 23.36 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: no:Repatriering)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 23.12 Mimarob (Diskussion | Bidrag) ({{Wiktionaryflytt}} Ordboksartikel)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 23.11 82.182.61.96 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 23.10 82.182.61.96 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 23.08 82.182.61.96 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 23.04 82.182.61.96 (Diskussion) (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/)
(nuvarande) (föregående) 26 september 2005 kl. 18.38 L'Houngan (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 11 november 2004 kl. 22.25 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)


Svenska: Semesterort, rekreationsanläggning, tillflyktsort. Även kurort och, vid havet, badort.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 2 augusti 2006 kl. 08.28 Thuresson (Diskussion | Bidrag) (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2006 kl. 09.33 148.160.98.46 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 25 april 2006 kl. 09.28 148.160.98.46 (Diskussion)


Ordet "Respit" menas att man ger någoting tid, d.v.s "Tyskland gav Sovjetunionen respit att bygga upp sin försvarsförmåga". Tyskland gav Sovjetunionen tid till att bygga upp sin försvarsförmåga.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 12 oktober 2006 kl. 20.17 Caesar (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 12 oktober 2006 kl. 20.07 81.230.23.25 (Diskussion)


Retrospektiv; tillbakablickande; återblickande.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 19 december 2006 kl. 02.51 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: da:Retrospektiv)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.58 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 22 augusti 2005 kl. 22.32 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 22 augusti 2005 kl. 14.31 213.100.86.186 (Diskussion)


Rigorism, ism som förordar sträng moral.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 8 mars 2007 kl. 17.30 Thijs!bot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de:Rigorismus, ru:????????)
(nuvarande) (föregående) 6 juli 2006 kl. 14.18 Eskimbot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: fr:Rigorisme)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.24 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 14 mars 2006 kl. 07.02 E70 (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 13 februari 2006 kl. 06.30 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: en)
(nuvarande) (föregående) 9 mars 2005 kl. 16.59 Mike (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 9 mars 2005 kl. 16.58 Mike (Diskussion | Bidrag) m (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 6 februari 2005 kl. 01.10 Lamré (Diskussion | Bidrag)


Ett äldre ord för diktare som skriver på rim, under tidigt 1700-tal vanligen använt i betydelsen diktare med sämre litterära kvalitéer.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 14 mars 2007 kl. 17.09 Lars Törnqvist (Diskussion | Bidrag) (Wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 14 mars 2007 kl. 17.08 Drusilla (Diskussion | Bidrag) (Ny sida: Ett äldre ord för diktare som skriver på rim, under tidigt 1700-tal vanligen använt i betydelsen diktare med sämre litterära kvalitéer.)

Är när man tävlar med not medtävlande ex. Man har ofta två oliga syn på en sak. Det kan vara både positivt och negativt.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 7 april 2007 kl. 08.03 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 5 februari 2007 kl. 21.30 Kevin123 (Diskussion | Bidrag) (Ny sida: Är när man tävlar med not ''medtävlande'' ex. Man har ofta två oliga syn på en sak. Det kan vara både positivt och negativt.)


Se även grensidan Room Service.

Room service, sammanfattande benämning på en mängd enklare tjänster, framför allt leverans av mat och dryck och hämtning/lämning av kemtvättkläder, som en hotellgäst mot avgift kan erhålla direkt på rummet.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 26 november 2006 kl. 01.09 Sollentuna (Diskussion | Bidrag) (+hänvisning till grensida)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.11 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 1 januari 2006 kl. 13.24 Thuresson (Diskussion | Bidrag) (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 15 maj 2005 kl. 15.49 Tournesol (Diskussion | Bidrag)


rovdrift -hänsynslöst utnyttjande, skövling, utsugning, utrotning

Flytta till wiktionary? / Elinnea 6 november 2004 kl.17.11 (CET)

Ja! Lamré 6 november 2004 kl.17.33 (CET)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 december 2006 kl. 21.12 Premium (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 4 april 2006 kl. 16.04 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de:Hochstand Ändrar: da:Jagtterminologi)
(nuvarande) (föregående) 19 december 2005 kl. 19.29 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: da)
(nuvarande) (föregående) 6 november 2004 kl. 18.04 213.89.68.171 (Diskussion)

Med rådrum menas en tidsperiod som man i vissa fall kan begära för att överväga de handlingsalternativ man står inför.

Denna juridikartikel är bara påbörjad.

Historik

redigera
  * (nuvarande | föregående) 2010-04-20T20:15:36 Lavallen (Diskussion | Bidrag) (182 byte) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-04-14T17:18:33 Isthmus (Diskussion | Bidrag) (151 byte) (förslag: flytta till Wiktionary) 
(gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2010-04-14T17:04:54 194.236.216.66 (Diskussion) (107 byte) (Skapade sidan med 'En tidsperiod 
som man i vissa fall kan begära för att överväga de handlingsalternativ man står inför.')


En rättsregel är en regel som tillhör det juridiska normsystemet, till exempel lag eller rättspraxis.

Man kan skilja på bland annat primära rättsregler (som gäller envar), samt processuella rättsregler som gäller inom rättegångsprocessen.

Historik

redigera
# nuvarande | föregående) 2010-04-20T20:14:53 Lavallen (Diskussion | Bidrag) m (362 byte) (datum) (gör ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2010-01-23T13:50:44 Ulner (Diskussion | Bidrag) (348 byte) (utvidgar) (gör ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2010-01-07T12:11:57 GameOn (Diskussion | Bidrag) m (194 byte) (Flytt till Wiktionary?) (gör ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2009-11-09T14:23:52 Mippzon (Diskussion | Bidrag) (174 byte) (skriver ut förkortningar) (gör 
ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2009-11-07T10:57:38 Widar Nord (Diskussion | Bidrag) (166 byte) (kat juridiska termer) (gör ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2009-11-07T02:20:14 Widar Nord (Diskussion | Bidrag) m (136 byte) (oops) (gör ogjord)
# (nuvarande | föregående) 2009-11-07T02:19:55 Widar Nord (Diskussion | Bidrag) (134 byte) (Skapade sidan med 'En 
'''rättsregel''' är en regel som tillhör det juridiska normsystemet, t.ex. lag eller rättspraxis. {{marinstub}}') 

Diskussion

redigera

Jag tror det är omöjligt att förlänga den här artikeln. Det är en juridisk fackterm, men wikipedia kan inte vara platsen för alla facktermer. Gör en redirect och hänvisa till regel där den juridiska aspekten av begreppet regel tas upp.--Godfellow 23 januari 2010 kl. 13.44 (CET)

Jag förlängde just artikeln, jag tycker den ska vara kvar och inte flyttas eller redirectas. Ulner 23 januari 2010 kl. 13.51 (CET)
Har vi längdkrav på artiklar? Det var något nytt. Jag håller med Ulner. Det är en fundamental juridisk fackterm och Wikipedia är visst rätt ställe för facktermer, speciellt de som är fundamentala inom något akademiskt ämne. / Widar Nord 8 februari 2010 kl. 17.28 (CET)
När/var?

När används/åberopas(?) rättsregler, i rättegångar? (Just nu är det väl lite av en ordboksartikel?) –dMoberg 11 mars 2010 kl. 21.58 (CET)


Eftersom samiska, med dess olika dialekter, inte har funnits som skriftspråk mer än några årtionden så finns det i stort sett inga ordböcker i samma bemärkelse som i andra språk. Det finns dock pionjärer som tidigt samlade ord innan ortografi bestämdes, som t.ex samekännaren Harald Grundström.

Numera byggs det sakta men säkert upp seriösa databaser som är tillgängliga för allmänheten, via internet.

Länkar till korrekta ordlistor

redigera

Nordsamisk Språkråd ; en norsk sida som innehåller en sökbar ordbok och lite om nordsamisk grammatik.

Lulesamisk ordlista ; en sökbar ordbok under uppbyggnad. Ligger under Svenska Sametingets hemsida.


Försvenskade ord

redigera

Giron; Det samiska ortnamnet "Giron" - fjällripa - har först lånats till finskan som "Kiiruna" och sedan från finska till svenska som "Kiruna". (Mikko Korhonen.)

jokk; heter jåhkå på lulesamiska och betyder å, eller större bäck. På nordsamiska heter det johka.

Jokkmokk; heter jåhkåmåhkke på lule och uttalas jåckåmåckie, som betyder åkrök, eller åkröken eftersom det är ett namn. På nordsamiska heter det Johkamohkki.

Mindre bäck heter jågås på lulesamiska.

jaur, heter javrre på lule och javvri på nord, som betyder sjö. Javrre uttalas ungefär javere.

kåsa; heter guksi på nordsamiska. Uttalas goksi.

kåta; heter goahte på lule och uttalas ungefär gåatie.

ackja kommer från det finska ordet ahkio, som på samiska heter geres och betyder släde

vaja; heter vatjav på lulesamiska och betyder renko.

Saltoluokta; hade kunnat betyda saltviken, men eftersom salt heter sállte på lulesamiska så är betydelsen okänd. Luokta är vik.

Kvikkjokk; det är okänt vad ordet kvikk kommer ifrån. Guojkkajåhkkå heter platsen på lulesamiska och betyder forsbäcken.

Kebnekajse; Heter egentligen Giebnegáisi på nord och Giebnegájsse på lule. Giebne betyder kittel och gáisi betyder högfjälltopp. Numera är giebne detsamma som kastrull i vardagsspråket.

Padjelanta; heter badjelándda på lulesamiska, och betyder ungefär "högre landet" eller "övre landet". Badje ellerBadjel betyder över, som i kloahkka l gålmån badjel - klockan är över tre

Nya fjällkartor

redigera

Numera skrivs de samiska namnen på kartorna, för att de åter igen ska ha en betydelse. Mer om det finns att läsa här: Fjällkartan

Några nordsamiska uttryck (ej verifierade)

redigera
buorre idit - god morgon
buorre beaivi - god dag
buorre eahket - god kväll
buorre idja - god natt
dearvva - hej
bures hej - (då man skakar hand)
mii gullo? - hur mår du?
oaidnaleapmai - på återseende
leage buorre, da - var så god
dearvvuohtan var så god - (då någon tackar)
lean lahppon - jag har gått vilse
gos mun lean dan karttas - var är jag på kartan
andagassii - förlåt
Buorit juovllaid ja buorre ođđajahkki - God jul och gott nytt år

Några lulesamiska uttryck

redigera
buorre biejvve - god dag, ha en bra dag
buoris - god dag, hej
buorre iehket - god kväll, ha en bra kväll
gåktå vieso? - hur mår du?
gijtto - tack
dån la má de jubmel? - du är väl gud?
jáhká gus? - tror du det?
iv, mån lav mån nåk - nej, jag är bara jag
Buorre javlla ja buorre ådåjahke - God jul och gott nytt år

Några sydsamiska uttryck

redigera
Lahkoe jåvle jih Buerie orrejaepie - God jul och gott nytt år

Buaregh - Hej! (handhälsning) Buerie aerede - God morgon! Buerie biejjie - God dag! Buerie iehkede - God kväll! Nåå-nåå - Adjö! Guktie veasoeh? - Hur mår du? Sijhth prihtjegem? - Vill du ha kaffe?


Hej

Jag har snabbt svept igenom orden i ordlistan och konstaterat en del stavfel, försvenskade ord och andra underligheter. Dessutom är det blandat lulesamiska och nordsamiska (som att blanda felstavade danska och svenska ord i en ordlista, i en turistguide). Med all respekt för den som lagt upp ordlistan så vill jag inte gå in och göra alltför stora förändringar, men samtidigt så är det väl meningen att det här skall vara ett uppslagsverk så då bör väl innehållet vara någorlunda sanningsenligt. Lösningen kunde vara att radera och börja om från början, eller länka till en ordlista. Några synpunkter?

Hej, du är synnerligen välkommen att skriva om artikeln. Jag har inte själv haft något att göra med denna artikel, men generellt gäller att Wikipedia välkomnar bidrag som förbättrar tidigare artiklar eller skriver om dem om nödvändigt. Känn dig alltså inte låst av vad som nu står på sidan. Om du är kunnig i ämnet får du dessutom gärna passa på att ge hänvisningar till litteraturen som ger möjlighet för den intresserade att gå vidare. Och registrera gärna ett användarnamn också! //°C 17 oktober 2004 kl.11.27 (CEST)

Hej igen

Jag har lagt till ett par länkar till ordlistor som är korrekta, eftersom de är utarbetade av samisktalande, och inte bara kopierade ord från nätet. Den tidigare samlingen ord som jag (tills vidare) låtit stå kvar innehåller en hel del felaktigheter, och eftersom jag inte har tid, eller möjlighet att verifiera orden på samtliga dialekter (fel, stavfel etc.) så är de tveksamt om det skall finnas kvar. Orden verkar ändå vara kopierade från andra sidor på nätet. Annars är det på sin plats att påminna om denna text som finns högst upp på sidan:

"Obs! Wikipedia är inte någon ordlista eller något lexikon. För det syftet finns i stället Svenska Wiktionary(http://sv.wiktionary.org/wiki/Huvudsida). Se vidare Vad Wikipedia inte är och Wiktionary."

Det som vore mer intressant än en ordlista, är kanske några fraser på olika dialekter, för att visa olikheter, och kanske en lista med ortnamnens betydelse, samt andra kända namn i landskapet, med lite förklaringar. Det blir då inte lika rörigt.

Tror att den här sidan finns mest för att det inte finns någon samisk wiki. Nu vet inte jag riktigt hur man gör men tror att det räcker med att fyra personer visar sitt intresse så startas en sådan wiki upp. 4 pers som vill skriva på samiska borde inte vara allt för svårt att samla ihop i det här landet och dom angränsande. Om en samisk wiki startas upp så får den automatiskt ochså en samisk wiktionary och det är ju där den här ordlitan borde vara. // Användare:Solkoll~svwiktionary 8 december 2004 kl.12.58 (CET)

Det finns en nystad nordsamisk sida, och eftersom det är åtminstånde 30000 stycken i världen som kan nordsamiska så bör det bli lite text där såsmåningom, men däremot kan det bli svårare att få till detsamma med de 2000 som kan lulesamiska.

Jag har städat lite på sidan. Ska så småningom lägga till lite "vanliga uttryck" på andra dialekter också. --130.238.67.141 13 december 2004 kl.11.37 (CET)


Hur är det med jojk?

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 april 2007 kl. 12.18 195.252.59.81 (Diskussion) (Giron. Det samiska ortnamnet "Giron" - fjällripa - har först lånats till finskan som "Kiiruna" och sedan från finska till svenska som "Kiruna". (Mikko Korhonen).)
(nuvarande) (föregående) 1 april 2007 kl. 12.11 195.252.59.81 (Diskussion) (Det samiska ortnamnet "Giron" - fjällripa - har först lånats till finskan som "Kiiruna" och sedan från finska till svenska som "Kiruna". (Mikko Korhonen.))
(nuvarande) (föregående) 10 november 2006 kl. 04.19 217.211.56.196 (Diskussion) (?Några sydsamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 18 september 2006 kl. 09.43 Knuckles (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av Ptunen)
(nuvarande) (föregående) 18 september 2006 kl. 09.42 134.245.134.149 (Diskussion) (?Försvenskade ord)
(nuvarande) (föregående) 6 september 2006 kl. 23.02 Ptunen (Diskussion | Bidrag) (Korrigering stavfel)
(nuvarande) (föregående) 28 maj 2006 kl. 22.31 Fenix (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av Aktalo)
(nuvarande) (föregående) 22 maj 2006 kl. 17.27 81.231.75.50 (Diskussion) (?Några lulesamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 13 mars 2006 kl. 12.24 Aktalo (Diskussion | Bidrag) m (?Länkar till korrekta ordlistor)
(nuvarande) (föregående) 13 mars 2006 kl. 12.24 Aktalo (Diskussion | Bidrag) (rv)
(nuvarande) (föregående) 13 mars 2006 kl. 12.24 212.162.178.203 (Diskussion) (?Några nordsamiska uttryck (ej verifierade))
(nuvarande) (föregående) 8 oktober 2005 kl. 15.20 Fenix (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 8 oktober 2005 kl. 14.42 Tysen (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 19.10 Nijlas (Diskussion | Bidrag) (?Några sydsamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 19.10 Nijlas (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 19.08 Nijlas (Diskussion | Bidrag) (?Några nordsamiska uttryck (ej verifierade))
(nuvarande) (föregående) 23 december 2004 kl. 19.00 Nijlas (Diskussion | Bidrag) (?Några lulesamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 16 december 2004 kl. 08.55 Damast (Diskussion | Bidrag) m (+ Kategori:Samer)
(nuvarande) (föregående) 13 december 2004 kl. 15.29 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 13 december 2004 kl. 15.14 130.238.67.141 (Diskussion) (?Några lulesamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 13 december 2004 kl. 14.47 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 13 december 2004 kl. 12.34 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 13 december 2004 kl. 12.33 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 8 december 2004 kl. 13.38 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 19 oktober 2004 kl. 12.43 Christer Romson (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2004 kl. 19.28 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2004 kl. 18.20 213.113.242.189 (Diskussion) (?Vanliga nordsamiska uttryck)
(nuvarande) (föregående) 13 oktober 2004 kl. 13.56 130.238.67.141 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 14 december 2003 kl. 18.19 Joakim Löfkvist (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 8 november 2003 kl. 20.00 Plaudite (Diskussion | Bidrag) m (ordlist -> ordlista)
(nuvarande) (föregående) 7 november 2003 kl. 22.09 Joakim Löfkvist (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 21 september 2003 kl. 20.25 213.67.210.3 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 16 augusti 2003 kl. 18.45 Joakim Löfkvist (Diskussion | Bidrag) m


Satsare

redigera

Av Satsa. När någon person koncentrerar sig för att genomföra en uppgift och visar detta genom klädnad, uppförande, uppnådda resultat kan ordet satsare appliceras på denna.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.07 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 juli 2005 kl. 07.47 RaSten (Diskussion | Bidrag) m (slang?)
(nuvarande) (föregående) 14 juli 2005 kl. 19.03 Torvindus (Diskussion | Bidrag) (trams)
(nuvarande) (föregående) 14 juli 2005 kl. 18.47 156.17.100.90 (Diskussion)


Lugnande/Sövande

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 7 april 2007 kl. 12.46 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 2 april 2007 kl. 22.14 85.226.148.251 (Diskussion) (Ny sida: Lugnande/Sövande)


Shed är det engelska ordet för ex skjul, bod, uthus, stall och ömsa skinn

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 28 mars 2007 kl. 15.47 RobotQuistnix (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de:Schuppen)
(nuvarande) (föregående) 25 juli 2006 kl. 22.53 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: no:Skur)
(nuvarande) (föregående) 22 juli 2006 kl. 03.31 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: en:Shed, fr:Shed)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.46 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 29 november 2005 kl. 17.03 Fenix (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 29 november 2005 kl. 16.59 212.3.5.20 (Diskussion)


Mall:wiktionaryflytt

Att sitta på höga hästar är ett uttryck som härrör från riddartiden, då den kombattant som hade högsta hästen hade ett övertag vid tornérspel. Det betyder ungefär att göra sig viktig, och att därvid inte vilja lyssna tillräckligt på motparten.

Närbesläktade men inte synonyma begrepp:

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 27 september 2006 kl. 11.59 LX (Diskussion | Bidrag) (adminhjälp behövs inte för att flytta till wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 28 augusti 2006 kl. 12.34 Sarlac (Diskussion | Bidrag) (+flytt?)
(nuvarande) (föregående) 9 maj 2005 kl. 00.52 RaSten (Diskussion | Bidrag)


Självcensur, fenomenet att ett ämne inte diskuteras pga en självpåtagen begränsning i yttrandefriheten.

Se även censur.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 20 mars 2007 kl. 20.49 Thijs!bot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de, fi, fr, he, ja, nl, ru Ändrar: en)
(nuvarande) (föregående) 2 mars 2007 kl. 18.17 Vivo (Diskussion | Bidrag) (om det går att fylla på mer är jag beredd att ändra mig)
(nuvarande) (föregående) 28 februari 2007 kl. 09.34 Yvwv (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 27 oktober 2006 kl. 19.13 Axenstjerna (Diskussion | Bidrag) (nytt)


Självförsörjande betyder "oberoende av yttre faktorer". Bergeppet används både om människor och hushåll - när de inte behöver bidrag eller lån utan kan sköta sin ekonomi med hjälp av egna inkomster - och om sådant som länder och kolonier när de inte behöver import av något slag utan kan producera nödvändiga medel, till exempel mat, själv.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 23 februari 2007 kl. 13.04 Micke (Diskussion | Bidrag) (wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 23 februari 2007 kl. 13.01 VetenskapsHajen (Diskussion | Bidrag) (Ny sida: Självförsörjande betyder "oberoende av yttre faktorer". Bergeppet används både om människor och hushåll - när de inte behöver bidrag eller lån utan kan sköta sin ekonomi med hjä...)


Med skottsäker avses 'kulavstötande' eller 'kulbromsande' effekt vid beskjutning med handeldvapen.

Beroende på skjutavstånd, kaliber, kulans anslagshastighet och det skyddande materialets kvalitet uppnår man större eller mindre grad av skydd.

En tillämpning är skottsäkra västar där det finns många olika sorters kulavstötande material, till exempel kevlar.

En annan tillämpning är bilrutor av skottsäkert glas.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 23 augusti 2006 kl. 20.56 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.26 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 29 april 2006 kl. 21.50 Humulus (Diskussion | Bidrag) (tillägg)
(nuvarande) (föregående) 22 januari 2006 kl. 14.46 83.251.102.103 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 22 januari 2006 kl. 14.45 83.251.102.103 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 21 januari 2006 kl. 18.01 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 21 januari 2006 kl. 17.40 83.251.102.103 (Diskussion)


Skyla sig eller något betyder att undandra från insyn, att gömma. Ordet kan härledas från skjul, en mindre byggnad, ofta av trä, för förrådsändamål e d.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 30 september 2006 kl. 13.53 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (flyttas till Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 30 september 2006 kl. 07.39 82.182.149.179 (Diskussion) (N)


Skämtsam, humoristisk, förroligad, gjord på ett kul sätt.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.57 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 31 augusti 2005 kl. 16.42 Dewil (Diskussion | Bidrag) m (wiktionarymärkt)
(nuvarande) (föregående) 31 augusti 2005 kl. 16.34 Herr Anonymus (Diskussion | Bidrag)


Skåpsupa innebär att en person super i lönndom för andra, eller sig själv. Ett självbedrägligt tillstånd, som om det upptäcks av den äkta häften kan förorsaka huvudvärk alt. utflyttning.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.10 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 30 maj 2005 kl. 00.15 Lamré (Diskussion | Bidrag) (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 29 maj 2005 kl. 22.45 213.88.238.33 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 29 maj 2005 kl. 22.44 213.88.238.33 (Diskussion)

Skörlevnad (av fsv. skör, "bräcklig, lättsinnig"), föråldrat uttryck för liderlighet, otuktigt liv eller sexuellt umgänge mellan andra än man och kvinna förenade i äktenskap. Motsvarande juridiska uttryck var lägersmål.


 • Denna artikel är delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.

Historik

redigera
  * (nuvarande | föregående) 2010-04-20T20:16:07 Lavallen (Diskussion | Bidrag) m (361 byte) (datum) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-01-07T19:33:55 Jorva (Diskussion | Bidrag) (347 byte) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2008-01-07T16:04:32 Riggwelter (Diskussion | Bidrag) (327 byte) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2007-08-29T15:29:31 Godfellow (Diskussion | Bidrag) m (352 byte) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2005-09-10T23:21:08 Yvwv (Diskussion | Bidrag) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2005-09-02T15:04:34 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag) (gör ogjord)
  * (nuvarande | föregående) 2005-09-02T15:04:12 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)

Diskussion

redigera

Intressanta fakta i sig, men nog borde väl artikeln gå att infoga på något lämpligt ställe (inte lär väl vi behöva ett flertal stubbar om gammaldags benämningar på utomäktenskapligt sex?), liksom även lägersmål. Artikeln otukt är begåvad med interwikilänkar, det kanske är en lämplig kandidat? --flinga 7 april 2009 kl. 17.14 (CEST)

Hor är ett annat förslag på infogningsmål, åtminstone lämpligt för lägersmål, ser det ut som. --flinga 7 april 2009 kl. 17.17 (CEST)

Jag anser definitivt att ordet förtjänar en egen artikel, liksom samtliga ovannämnda och lönskaläge med flera. Det handlar om socialhistoriskt betydelsefulla termer. Fernbom2 20 april 2010 kl. 20.18 (CEST)

Ordet slashas (slas-has) kommer från gruvnäringen och anses syfta på hur gruvarbetare tagit sig ner i branta gångar genom att kasa och hasa på sina träskor.

Uttrycket är känt i den betydelsen från bland annat Sala silvergruva.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.44 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 6 april 2005 kl. 13.41 Nicke Lilltroll (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 13 augusti 2003 kl. 22.51 OlofE (Diskussion | Bidrag)


En slingerbult är en person som ofta gör undanflykter.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.07 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 31 mars 2006 kl. 14.11 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (till Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 31 mars 2006 kl. 13.14 Barr (Diskussion | Bidrag)


Att säga att en händelse är slumpmässig är ett slarvigt uttryck för att ett utfall för händelsen är stokastiskt.

Se även:

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.36 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 2 juni 2005 kl. 23.00 Crocuta (Diskussion | Bidrag) (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 10 december 2002 kl. 00.38 Nixdorf (Diskussion | Bidrag)


smull sjö eller smult vatten: ringa eller högst obetydlig sjögång

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 31 juli 2006 kl. 10.50 Caesar (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 31 juli 2006 kl. 10.39 82.193.164.59 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 31 juli 2006 kl. 10.39 82.193.164.59 (Diskussion)


Att med en snabb rörelse ta åt sig något.

Apropå motiveringen i raderingsmallen: Att "snappa upp något" kan betyda att förstå eller uppfatta något, men det är en bildlig användning och kommer ursprungligen från den betydelse som nämns i artikeln, att snabbt ta eller plocka något; se SAOB/snappa. Jämför med namnet på fågelfamiljen flugsnappare.

Däremot är det sant att det inte är ett ord för Wikipedia utan för Wiktionary. —CÆSAR 18 oktober 2006 kl. 09.47 (CEST)[svara]

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 09.48 Caesar (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionaryflytt}} i stället)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 01.44 Ryxez (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 18 oktober 2006 kl. 01.40 81.224.244.68 (Diskussion)


Snigelpost är ett vardagligt uttryck för den post som delas ut av brevbärare, detta till skillnad från e-post, som levereras genast efter det att man har skickat den och därmed är mycket snabbare än snigelposten.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.38 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 5 mars 2005 kl. 00.07 Thuresson (Diskussion | Bidrag) (slangord -> wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 19 augusti 2004 kl. 09.45 81.70.91.207 (Diskussion) (Andre Engels - robot Erbij:sv)
(nuvarande) (föregående) 13 januari 2004 kl. 20.29 82.82.127.8 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 30 augusti 2003 kl. 04.33 Angela (Diskussion | Bidrag) m (de:)
(nuvarande) (föregående) 23 januari 2003 kl. 10.30 Liftarn (Diskussion | Bidrag) m (en)
(nuvarande) (föregående) 22 januari 2003 kl. 23.54 Den fjättrade ankan (Diskussion | Bidrag)


Vanligt svenskt uttryck för att förbereda en cigarr för rökning. Dialektalt även att rensa jordgubbar (Blekinge, norra Skåne).

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 20 juni 2006 kl. 16.25 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 20 juni 2006 kl. 14.30 130.237.95.241 (Diskussion)


Soffpotatis är ett ord för personer som sitter eller ligger i soffan hela dagarna och tittar på TV istället för att röra på sig.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 3 juli 2006 kl. 22.45 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: ja:???????)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.02 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 13 augusti 2005 kl. 11.59 RobotQuistnix (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de)
(nuvarande) (föregående) 1 augusti 2005 kl. 18.33 Liftarn (Diskussion | Bidrag) m (interwiki)
(nuvarande) (föregående) 1 augusti 2005 kl. 16.08 Elinnea (Diskussion | Bidrag) (ordboksord->wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 1 augusti 2005 kl. 15.28 81.230.91.195 (Diskussion)


Spartansk är ett grekisk uttryck på att leva fattigt eller som spartanerna gjorde bara det nödvändigaste.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 6 oktober 2006 kl. 10.50 81.224.74.170 (Diskussion) (npov)
(nuvarande) (föregående) 21 september 2006 kl. 18.59 Andejons (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av Nordelch)
(nuvarande) (föregående) 21 september 2006 kl. 13.03 62.119.92.133 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 17.38 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (flytta till Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 20 september 2006 kl. 16.39 213.114.23.35 (Diskussion)


Ordet Spiritus kommer från latinet och betyder "andning", "vind" eller "luft"

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 april 2007 kl. 09.28 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 26 oktober 2006 kl. 19.30 217.211.41.23 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 26 oktober 2006 kl. 19.20 81.216.116.98 (Diskussion) (http://goto.glocalnet.net/teosofi1/Den_hemliga_larans_grundtankar/Kapitel_35.htm)

Synonym för ganska livlig, lite skojfrisk.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 7 juli 2006 kl. 23.26 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m ({{wiktionaryflytt}})
(nuvarande) (föregående) 7 juli 2006 kl. 10.11 81.236.186.221 (Diskussion)

Src, eller Source, är engelska ordet för källkod...

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 april 2007 kl. 09.31 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 februari 2007 kl. 20.17 81.170.134.82 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 17 februari 2007 kl. 20.13 81.170.134.82 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 17 februari 2007 kl. 04.40 81.170.134.82 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 22 november 2006 kl. 14.02 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 22 november 2006 kl. 13.23 62.88.179.189 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 22 november 2006 kl. 13.21 62.88.179.189 (Diskussion) (Ny sida: Uttalas [sa:rk])


Känsla av uppmuntran, man gläds över att få vara just den man är, eller för att man är delaktig i något.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.11 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 maj 2005 kl. 07.46 Lamré (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 16 maj 2005 kl. 21.56 81.229.200.171 (Diskussion)


Stratum Svensk betydelse subst., best. f. =, plur. strata, neutr. * skikt t.ex. i jordskorpan [] spec. äv befolkningsskikt.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 oktober 2006 kl. 22.56 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (wikt)
(nuvarande) (föregående) 1 oktober 2006 kl. 21.37 Deoxiribos (Diskussion | Bidrag) (Stratum)


Stuss är ett fint ord för bakdelen, rumpan.

Används i flera sammanhang, såsom "stussmått" inom skrädderiet/textilbranchen.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.01 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 27 april 2006 kl. 21.52 Oskau (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 27 april 2006 kl. 21.50 Ordmärkaren Hampus (Diskussion | Bidrag) (Påbörjade artikel om ändan :))


Stängda dörrar, tidigare lyckta dörrar, sekretess för rättegång.


Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.23 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 9 mars 2005 kl. 07.56 Thuresson (Diskussion | Bidrag) (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 9 mars 2005 kl. 03.51 TKU (Diskussion | Bidrag)


Stödkorv är slang för en korv (eller annan snabbmat) som man äter medan man väntar på hela den måltid man har beställt. I finare sammanhang kallas företeelsen även för apertif.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.46 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 29 maj 2006 kl. 11.49 Oskau (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 29 maj 2006 kl. 11.49 Oskau (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 29 maj 2006 kl. 11.47 192.229.17.103 (Diskussion)


Succession (från latinets succe´ssio, inträdande) betyder att efterträda och följa efter. Se till exempel ekologisk succession, universalsuccession och Successionsordningen.

Hey! Varför ska den här artikeln flyttas till Wiktionary? Jag tror inte den går att bygga ut så mycket längre än så här, men den hjälper mig att förstå flera andra uppslagsord. OJH 16 augusti 2006 kl. 22.25 (CEST)[svara]

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 19 augusti 2006 kl. 17.40 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel)
(nuvarande) (föregående) 16 augusti 2006 kl. 22.24 OJH (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.45 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 april 2006 kl. 05.53 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: en:Succession)
(nuvarande) (föregående) 20 mars 2006 kl. 09.06 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: de, eo)
(nuvarande) (föregående) 13 mars 2006 kl. 10.49 YurikBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: uk)
(nuvarande) (föregående) 16 januari 2006 kl. 19.07 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: pl)
(nuvarande) (föregående) 23 november 2005 kl. 01.05 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: da)
(nuvarande) (föregående) 2 juni 2005 kl. 23.51 Crocuta (Diskussion | Bidrag) (wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 21 februari 2003 kl. 01.16 Max Walter (Diskussion | Bidrag)


Sunkhak är ett begrepp för en viss typ av pub som upplevs som sunkig. Kombinationen av de två negativt laddade orden "sunk" och "hak" ger ett ord som i mångas ögon ses som ett positivt begrepp och ett avståndstagande från den övriga krogscenen. Hos bra sunkhak är alla välkomna, oavsett ålder, plånbok eller klädsel.

Inga exakta regler finns för vad som kännetecknas ett sunkhak men några normala egenskaper är:

 1. Billig öl.
 2. Enklare mat som t.ex. plankstek.
 3. Erbjudande där både mat och öl ingår för under hundralappen.
 4. Garderob får gärna finnas men absolut inte garderobsavgift.
 5. Inga köer till entrén.
 6. Klientelen ska vara en blandning av alla sorters människor.

Externa länkar

redigera


Håller inte med om att sunkhak är "stockholmsslang". En sökning på google.se ger många träffar på internetsidor där begreppet används över hela Sverige. Tycker meningen som innehåller "modern stockholmsslang" ska formuleras om av två skäl; dels så verkar den få vissa att anse att sidan ska raderas och dels så har order passerat slangnivå och blivit ett accepterat ord. Är inte alla ord slang i början? föregående osignerade kommentar är från Bjope (diskussion • bidrag) 11 maj 2006 kl.21.48 (CEST)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 16 december 2006 kl. 13.48 80.217.54.232 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 15 november 2006 kl. 07.33 LX (Diskussion | Bidrag) m (Återställd till tidigare version av NERIUM)
(nuvarande) (föregående) 15 november 2006 kl. 04.27 85.226.168.151 (Diskussion) (?Externa länkar)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 17.57 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 13 maj 2006 kl. 07.59 RaSten (Diskussion | Bidrag) (raderamallen bort +wikt)
(nuvarande) (föregående) 11 maj 2006 kl. 21.55 Bjope (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 11 maj 2006 kl. 21.38 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (WP ej slangordbok)
(nuvarande) (föregående) 11 maj 2006 kl. 18.10 193.41.170.225 (Diskussion)


Göteborgskt uttryck för trapphus, trappuppgång.

Till exempel: -Jag mötte honom ute i svalen.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 4 januari 2007 kl. 15.46 Natima (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 juni 2006 kl. 01.47 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (wf)
(nuvarande) (föregående) 17 juni 2006 kl. 01.45 83.226.167.224 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 17 juni 2006 kl. 01.45 83.226.167.224 (Diskussion)


Äldre namn för en hund som letar efter skadeskjutna djur

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 26 december 2006 kl. 15.30 Bongoman (Diskussion | Bidrag) m (wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 26 december 2006 kl. 15.08 81.8.187.206 (Diskussion) (Ny sida: Äldre namn för en hund som letar efter skadeskjutna djur)


"Svång" i ordet svångrem kommer från uttrycket att svånga (svänga) en rem/ett bälte runt livet.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.30 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 31 december 2005 kl. 17.13 81.229.155.61 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 31 december 2005 kl. 17.07 82.212.68.237 (Diskussion)
(nuvarande) (föregående) 11 augusti 2004 kl. 23.52 Lamré (Diskussion | Bidrag) m (till wiktionary?)
(nuvarande) (föregående) 11 augusti 2004 kl. 14.19 83.226.154.179 (Diskussion)


Sweet spot är den plats där allt råder under bästa möjliga under förhållandena.

Ett bra exempel: Sweet spotten i ett hemmabiosystem är när man placerar sig själv för att få bästa möjliga ljudupplevelse.

Sweet spot kan betyda många olika saker, inom många olika ämnen.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 17 juni 2006 kl. 03.16 FlaBot (Diskussion | Bidrag) m (robot Lägger till: en:Sweet spot)
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.12 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 7 mars 2006 kl. 10.25 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 7 mars 2006 kl. 00.10 Gottfried (Diskussion | Bidrag)


Särbarn, vanligt uttryck bland ungdomar för barn med ADHD, eller liknande störningar. Det kan också användas för att trycka ner andra personer.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.18 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 17 maj 2006 kl. 00.10 Skizzik (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 28 februari 2006 kl. 20.21 Nicke L (Diskussion | Bidrag) ({{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 28 februari 2006 kl. 20.17 213.65.45.159 (Diskussion)


Internetslang för "trött på livet".

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 6 april 2007 kl. 09.43 BjörnF (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 5 april 2007 kl. 15.42 85.226.143.226 (Diskussion) (Ny sida: Internetslang för "trött på livet".)


Tablå; överskådlig sammanställning i tabellform (även känd som tv-blad)

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.41 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 11 december 2005 kl. 20.25 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 11 december 2005 kl. 18.39 Sunflower76 (Diskussion | Bidrag) (tablå)


Term för att klargöra att informationen som givits är mottagen och uppfattad.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 28 september 2006 kl. 07.18 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (flyttas till Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 27 september 2006 kl. 21.20 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m (Radera? eller wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 27 september 2006 kl. 21.16 194.71.243.129 (Diskussion)


Taktil är ett ord som används för att beskriva överföring av information eller känsla vid beröring. Exempel på information som kan avläsas vid beröring av ett objekt är till exempel temperatur, hårdhet, tryck, ytegenskaper och form. Blindskrift är ett exempel på information som avläses taktilt.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 23 augusti 2006 kl. 09.28 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel (x2))
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.03 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 30 december 2005 kl. 15.58 Mason (Diskussion | Bidrag) (Tävling kat {{wiktionary}})
(nuvarande) (föregående) 31 juli 2005 kl. 15.46 Overengen (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 31 juli 2005 kl. 15.24 Overengen (Diskussion | Bidrag)


Taky betyder snabb på grekiska

Se även

redigera

Sinustakykardi

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 19.23 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 15 mars 2005 kl. 21.49 Nordelch (Diskussion | Bidrag) (Wiktionary)
(nuvarande) (föregående) 15 mars 2005 kl. 21.33 81.225.124.136 (Diskussion)

Du måste tjå dig: ett västerbottniskt uttryck som betyder Du måste ha tålamod

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.47 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 13 november 2005 kl. 01.32 Torvindus (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 12 november 2005 kl. 16.24 213.89.67.154 (Diskussion)


Detta svenska idiomatiskt uttryck beskriver förhållandet att endast en liten del av ett isberg som flyter i havet syns ovanför vattenytan. Uttrycket används i kontexter där man vill uttrycka till exempel att man endast vet en liten del om någonting eller har mycket ogjort.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 24 augusti 2006 kl. 01.17 Doddebot (Diskussion | Bidrag) m (stavning: t.ex.>till exempel)
(nuvarande) (föregående) 5 augusti 2006 kl. 19.42 Krusbäret (Diskussion | Bidrag) m
(nuvarande) (föregående) 24 juni 2006 kl. 00.15 Nordelch (Diskussion | Bidrag) m (wiktionaryflytt)
(nuvarande) (föregående) 23 juni 2006 kl. 09.00 213.169.5.142 (Diskussion)


En "Torsbykavaj" är det lite mer skämtsamma benämingen på en fleece-tröja i orange fleece som bäres av personer vilka kommer från "glesbygden" eller "landet" och som inte äger en riktig kavaj. Helst skall bäraren av plagget komma långt borta ifrån den riktiga glesbygden (vilken inte behöver vara just samhället/kommunen Torsby i Värmland) även om detta namn kommit att stå som ett samlingsnamn för att beskriva just det geografiskt avlägsna läget. Inte heller bör bäraren av plagget ha någon stil eller belevade maner utan bör uppföra sig och vara så naturlig och okonstlad som möjligt.

Det finns vissa tecken som tyder på att begreppet skulle uppkommit på dansrestaurangen Sandgrund i Karlstad i Värmland dit många utsocknes långt ifrån komna begivit sig för att roa sig och som inte ägt eller haft för vana att bära en riktig kavaj utan funnit det bäst att komma som de varit.

Historik

redigera
(nuvarande) (föregående) 1 juni 2006 kl. 18.55 NERIUM (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 16 september 2005 kl. 11.47 Rudolf 1922 (Diskussion | Bidrag)
(nuvarande) (föregående) 16 september 2005 kl. 11.43 Benjon66 (Diskussion | Bidrag) (Torsbykavaj - lite spekulationer)