underordnad redigera

substantiv

underdånighet, underhavande, underklass, underkuvning, underlydande, underlägsenhet, undersåte, underårighet, avhängighet, beroende, tillydenhet, subordination, subaltern, stab, adjutant, drabant, drabantkår, drabantvakt, livdrabant, livknekt, väpnare, vapendragare, knekt, knape;

uppvaktning, kavaljer, page, introduktör, marskalk, marskalksskärp, eskort, kortege, svit, livjägare, livkusk, livtjänare, förridare, spannridare, jockej, löpare, liktor, kammarjungfru, kammarfröken, kammarfru, kammartjänare, munskänk, taffeltäckare, kalfaktor, kalefaktor, hejduk;

tjänare, tjänstefolk, trotjänare, hembiträde, betjäning, betjänt, betjäntgosse, betjäntlivré, betjäntrum, lakej, lakejsjäl, lakejtyp, domestik, domestikrum, husa, husfolk, hushållerska, husjungfru, husmamsell, huspiga, barnflicka, barnjungfru, barnpiga, barnsköterska, amma, ammatjänst, piga, köksa, kokerska, kokerskeplats, kock, diskerska, diskning, städerska, tvätt, tvätterska, tvättgumma, uppassare, uppassning, borstpojke, springflicka, springgosse, springpojke, legoavtal, legohjon, hyrlakej;

dräng, fördräng, fördrängsyssla, kusk, ridknekt, körsven, hållkarl, rättare, statare, statdräng, statfolk, statkarl, vallflicka, vallgosse, vallhjon, vallkulla, herde, herdegosse, fåraherde, dagsverke, dagsverkare, dagsverksskyldighet, hastdagsverke, hoveri, dagsarbete, dagstjänst, daglönare, handräckning, hantlangare, bärare, åkare, stadsbud, bud, budbärare, sändebud, portvakt, portier, dörrvaktare, vaktmästare, pedell, kursor, gesäll, lärling;

bodbetjänt, boddräng, bodfröken, bodgosse, bodknodd, bodlejon, bodmamsell, knodd, knoddfason, kontorist, agent, prokurist, kypare, ganymed, garsong;

biträde, medhjälpare, assistent, skrivare, sekreterare, notarie, kanslist, amanuens, auskultant, informator, guvernant, bonne, tjänsteman, förvaltare, inspektor;

vasall, vasallstat, skyddsling, klient, klientel, klientskap, stipendiat, pensionär, pensionstagare, gratist, gratialist, nådehjon, understödstagare, fattighjon, fattighushjon, fattiglapp, fattigman, fattigmansbarn, fattigstuguhjon, hjon, hjondagsverke, snyltgäst, parasit, krypare, lismare, kreatur, marionett;

livegen, livegenskap, ofrihet, helot, tvångsarbete, träl, slav, odalisk, odaliskdans.

verb

subordinera, lyda under, sortera under, bero, tjäna, tjänstgöra, biträda, assistera, uppvakta, uppassa, hantlanga, träla.

adjektiv, adverb

underdånig, underkuvad, underlydande, underlägsen, underordnad, undersåtlig, underårig, obefordrad, menig, avhängig, tillydande, ofri, förslavad, helotisk.