substantiv

arbetsavtal, arbetsbesparing, arbetsbetyg, arbetsblus, arbetsbord, arbetsbörda, arbetsdag, arbetsdelning, arbetsdräkt, arbetsfält, arbetsfördelning, arbetsförmåga, arbetskorg, arbetskostnad, arbetskraft, arbetslokal, arbetslust, arbetsmarknad, arbetsmaskin, arbetsmetod, arbetsmyra, arbetsmängd, arbetsmänniska, arbetsordning, arbetsplan, arbetsplats, arbetspris, arbetsredskap, arbetssele, arbetssätt, arbetstag, arbetstid, arbetstillfälle, arbetstimme, arbetsvagn, arbetsvana, arbetsvecka, arbetsverktyg, arbetsväska, hemarbete, sittarbete, hembiträde, städ, städerska, städning, bäddning, uppbäddning, göra, hemgöra, flit, husflit, sysselsättning, verksamhet, göromål, verksamhetsbegär, verksamhetsfält, verksamhetskrets, verksamhetsområde, verkningsfält, verkningskrets, möda, id, plit, strävan, strävsamhet, ombesörjning, omsorg, omtanke, värv, yrke, yrkesman, idkare, yrkesidkare, kall, kallelse, levnadsbana, levnadskall, levnadsmål, levnadsställning, levnadsyrke, plats, hantering, funktion, funktionär, profession, syssla, syssloman, post, anställning, uppgift, bestyr, bestyrelse, åliggande, plikt, skyldighet, förpliktelse, tjänst, ämbete;

kamp för tillvaron, födkrok, självförsörjare, brödbekymmer, brödstudium, brödstycke, försörjning, försörjare, existensmedel, existensminimum, existensvillkor, näring, näringsbekymmer, näringsflit, näringsfång, näringsgren, näringsidkare, näringsomsorg, hantverk, hantverkare, handarbete, handaslöjd, fingerfärdighet, konstflit, industri, fack, fackbildning, fackförening, fackinsikt, fackkunskap, facklärare, fackman, fackmannaledning, fackskrift, fackstudium, fackterm, facktidskrift, kondition, konditionering, tjänare, trotjänare, städsel, städsling, städja;

affär, affärsförbindelse, affärsföretag, affärskarl, affärsliv, affärsman, affärsvana, affärsverksamhet, affärsvärld, geschäft, geschäftsmakare, drift, driftkapital, driftkostnad, rörelse, förvaltning, förvaltare, handel, spekulation, specialitet, bransch;

uppdrag, mål, ärende, riksärende, slinkärende, jour, jourhavande, förtroende, förtroendeman, förtroendepost, förtroendesyssla, förtroendeuppdrag, fullmäktig, emploajé, engagemang, förhandling, förhandlingsmetod, angelägenhet, företag, verk, prestation, skapelse, byggnad, järn i elden;

duglighet, kompetens, rutin, habilitet, praktiker, talang, begåvning, bestämmelse, karriär, framgång, roll, inflytande, ställning, stånd, kondition, läge, situation.

verb

arbeta, arbeta sig fram, plita, verka, ligga i, möda sig, syssla med, pyssla med, göra, göra ngt för hand, tjäna, betjäna, uttjäna, städa, bädda, uppbädda, sköta, uträtta, biträda, besörja, ombesörja, hava händerna fulla, bestyra, förrätta, bedriva, utföra, utöva, idka, ägna sig åt, ägna sin tid åt, hava för sig, sysselsätta, sysselsätta sig med, fylla en plats, uppehålla en syssla, handhava, förvalta, fullgöra, bekläda ett ämbete, vikariera, officiera, konditionera, taga städja, städja, städja sig, städsla;

förhandla, uppgöra, intressera sig för, företaga sig, upptaga, upptaga till behandling, förekomma, förekomma till behandling, komma under behandling;

bana sig väg, försörja sig, komma fram, göra lycka, göra sin lycka, slå igenom, göra sig gällande, hava ett finger med, hava ett finger med i spelet.

adjektiv, adverb

arbetsam, strävsam, arbetsbesparande, arbetsfrisk, arbetsduglig, arbetsvan, verksam, flitig, idog, företagsam, duglig, habil, skicklig, praktisk, beställsam, sysselsatt, ockuperad, överhopad, engagerad, anlitad, upptagen, använd, användbar, betrodd, officiell, professionell, yrkesmässig, affärsmässig, hantverksmässig, facklig, fackmässig, i tjänsteväg, ex officio.