Appendix:Bring/712. Förening

föreningRedigera

substantiv

självhjälpsförening, föreningsakt, föreningsband, föreningsledamot, föreningslokal, föreningslänk, föreningsmedel, föreningspunkt, föreningsväsen, association, medlemskap, medlem, livstidsmedlem, ledamot, sällskap, societet, societetshus, societetslokal, societetsspektakel, klubb, klubbliv, klubblokal, klubbmedlem, klubbmästare, klubbrum, kasino, orden, ordenssällskap, ordenssamfund, tempelherre, tempelriddare, adept, amaranterorden, frimurare, frimurarorden, loge, filialloge, gille, gillebroder, gillestuga, gilleslag, skrå, skråanda, skråförfattning, skrålåda, skråmästare, skråordning, skråtvång, skråväsen, ämbetslåda, broderskap, brödraskap, kamratskap, kotteri, kotterianda, kotteriväsen, klick, klickväsen, junta, kamarilla, samling, solidaritet, solidaritetskänsla;

klass, kategori, stånd, adel, prästestånd, prästerskap, borgarstånd, borgerskap, bondestånd, aristokrati, familj, familjekrets, arbetarförening, arbetarparti, arbetarpersonal, arbetarring, arbetarrörelse, arbetarspärrning, arbetarstam, lockout, trust, trustbolag;

konsortium, syndikat, firma, bolag, aktiebolag, kommanditbolag, bank, bankbolag, bankdirektion, bankinrättning, bankkontor, banklag, bankman, bankoktroj, bankstyrelse;

sammangaddning, sammanslutning, sammansvärjning, komplott, maskopi, parti, partianda, partibildning, partidisciplin, partigängare, partiman, partisinne, partivän, partiväsen, anhang, syndikalism, syndikalist, sekt, sekterism, liga, ligist;

koalition, allians, trippelallians, förbund, edsförbund, hanseförbund, federation, federativstat, federalism, federalist, kartell, kartellbildning;

organisation, korporation, kår, kåranda, kollegium, kommission, kommitté, utskott, verk, institut, institution, stiftelse, stiftelseurkund, jungfrustift, begravningskassa, pensionskassa, sjukkassa;

samhälle, samhällighet, samhällsanda, samhällsbyggnad, samhällsdygd, samhällsförbättrare, samhällsklass, samhällslager, samhällsliv, samhällsplikt, samhällsskick, samfund, samfundsanda, samfundsdygd, samfundsskick, menighet, kommun, socken, socknemän, församling, municipalsamhälle, rådsförsamling, generalförsamling, klan, klanhövding, koloni, kolonisation, kolonistat;

grupp, falang, skock, svärm, skara, följe, hord, flock, flock och farnöte, folkhop, folkmassa, folkmöte, församlingsfrihet, församlingsrätt, massmöte, patrask, pöbel, ligapojke, huligan, band, rövarband, tjuvband;

personal, arbetslag, manskap, besättning, trupp;

samarbete, samart, samarvinge, samband, sambruk, samdräkt, samfällighet, samfärd, samfärdsel, samfärdsled, samförstånd, samhörighet, samkväm, samkänsla, samlevnad, samliv, samråd, samskola, samtrafik, samundervisning, samvaro, samverkan, samäganderätt, samägo, samnad hand, sammanlikning, sammanläggning, sammanräkning, sammansättning.

verb

förena, förena sig, sluta sig tillsamman, slå sig tillsamman, associera sig, förbinda sig, förbrödra sig, liera sig, sluta förbund, hålla samman, samarbeta, samverka, kooperera, bistå, biträda, deltaga, organisera, bilda, stifta, kolonisera, ingå i, inträda i, upptaga i, upptaga till, sammanfoga, sammangadda sig, sammankedja, sammanknyta, sammanlikna, sammanlägga, sammansvärja sig, sammanträda, sammankomma, tillhopakomma, samlas, församlas, samla sig, skocka sig, sällskapa.

adjektiv, adverb

lierad, federalistisk, federativ, federerad, ligistisk, broderlig, samhällelig, samhällig, samhällsbevarande, kommunal, municipal, kollegial, ståndsmässig, skråmässig, sällskaplig, samtliga, gemensam, samarva, samfälld, samfällig, samhörig, samhörande, samkönad, samtagen, ense, enig;

tillhopa, tillsamman, hand i hand, arm i arm, sida vid sida, i slang med, i slanger med, samtligen, samfällt, samt, samt och synnerligen, massvis, flocktals, flockvis, ståndsvis, socknevis, kommunvis, kolonivis.