substantiv

störning, derangering, perturbation, ändvändning, förvirring, oreda, villervalla, oro, orolighet, oordning, upplösning, excess, upplopp, revolution, omstörtning, tummel, spektakel, stoj, skoj, kattmusik;

ostadighet, ojämnhet, omblandning, vacklan, vankelmod, omkastning, bortkommenhet, tafatthet, bakvändhet, otymplighet, krångel, inkrångling, bryderi, bry, förveckling, förstöring, hinder, avbrott, uppehåll, kaos, orimlighet;

vanskaplighet, försträckning, skrynkla, rynka, veck;

förstämning, förkrosselse, sinnesrubbning, tok, toker, tokstolle.

verb

rubba, störa, derangera, förrycka, förvrida, ändvända, omstörta, kullkasta, vräka, kullvräka, välta, kullvälta, kullra, ramla, vackla, rasa, instörta, kasta om, bryta med ngn, bryta ledet, spränga, upplösa;

förvirra, hoptrassla, tilltrassla, hopröra, omblanda, förblanda, förväxla, krångla, inkrångla, tilltyga, tillknyckla, skrynkla, tillskrynkla, hopskrynkla, rufsa till, hoptova, skräpa ned, skräpa ned till, hafsa, fumla, fubbla, treva, flänga, flaxa, slarva, fuska, förlägga, förslösa, skingra, förskingra, kringströ, söndersmula, bortskämma;

uppröra, oroa, omtöckna, grumla, uppskaka, förhäxa, förbrylla, bry, insnärja, överrumpla, överraska, tappa koncepterna;

ofreda, hemsöka, utfara mot, förarga, gå lös på, störta sig över, trängas, skuffas, fara fram, rasa, leva rövare, stoja, svira, hoppa över skaklarna, hoppa över skrankorna;

vricka, försträcka, bekomma illa.

adjektiv, adverb

upp- och nedvänd, förvirrad, förtumlad, vimmelkantig, perplex, häpen, flat, förlägen, handfallen, tafatt, förströdd, förryckt, rubbad, sinnesrubbad;

sönder, ur led, ur lag, i olag, på tok, bakfram, huller om buller, hit och dit, ur jämvikt, ur fattning, ur gängorna.