fruktan redigera

substantiv

rädsla, räddhåga, ängslan, ängslighet, ångest, ångestrop, ångestskri, ångestsvett, förfäran, bävan, skrämsel, förskräckelse, förskräcklighet, horrör, fasa, faslighet, panik, byxångest, skräck, skräckbild, skräckmedel, skräckregering, skräckscen, skräcksyn, skräcksystem, skräckvälde, gruvsamhet, gruvlighet, farhåga, farlighet, beklämdhet, beklämning, hjärtbeklämning, hjärtklappning, hjärtängslan, rysning, darrning, upprördhet, uppskakning, bestörtning, häpnad, häpenhet, skälvning, kallsvett, nervskakning, frosskakning, förvirring, yrsel, förtvivlan, dödsångest, dödsblekhet;

modfälldhet, modlöshet, modstulenhet, klenmod, klenmodighet, feghet, fegsinthet, misströstan, misstro, hopplöshet, tröstlöshet, försagdhet, skygghet, skyende, nedslagenhet, rådlöshet, tvivel, tvivelsjuka, tvekan, tveksamhet, tvehågsenhet, obeslutsamhet, osäkerhet, vacklan, bristande självtillit, bekymmer, ond aning, misstanke, misstänksamhet, oro, orolighet, inkietyd, sömnlöshet, nervositet, torgskräck, agorafobi;

skrämskott, nödsignal, nödskott, alarm, alarmering, alarmklocka, alarmsignal, alarmskott, alarmtrumma, jobspost, sorgebud, sorgepost, fruktansvärdhet, terrorism, terrorist, gräslighet, ryslighet, hisklighet, hemskhet, spöksyn, skråpuk, skråpuksansikte, vidunder, medusahuvud, mara, fågelskrämma, hampspöke, bortskrämning, buse.

verb

frukta, rädas, förskräcka, förskräckas, ängsla, ängsla sig, ängslas, bäva, bäva tillbaka, förfära, förfäras, darra, darra som asplöv, haja till, kläcka till, rycka till, rygga, rygga tillbaka, taga till flykten, fly, flykta, förlora fattningen, studsa, häpna, vackla, blekna, rysa, fasa, hissna, skälva, hacka tänder, kallsvettas, förstena, förstenas, komma håren att resa sig, skrämma, bortskrämma, uppskrämma, uppröra, uppskaka, alarmera, slå larm, konsternera, dekuragera, dekontenansera, avskräcka, terrorisera, stuka, kuscha, förkrossa, tillintetgöra;

befara, misstänka, ana oråd, bekymra, beklämma, inkiettera, oroa, förvirra, förbluffa, sitta på nålar, skygga, sky, hålla sig undan, tveka, misströsta, nedslå, nedslå modet, fälla modet, tappa modet, gruva sig, tvivla, förtvivla.

adjektiv, adverb

rädd, räddhågad, mörkrädd, skotträdd, strykrädd, åskrädd, förskräckt, förskrämd, vettskrämd, ängslig, hjärtängslig, hjärtskakande, hjärtskrämd, ångestfull, panisk, bävande, bang, stel, stel av fasa, förstenad, mållös, såsom fastvuxen, över sig given, andlös, dödsblek, bestört, haj, häpen;

modlös, modfälld, modstulen, feg, feghjärtad, fegsint, klenmodig, skuggrädd, lättskrämd, gruvsam, försagd, bekymmerfull, bekymmersam, rådlös, tvivelsjuk, tveksam, tvehågsen, osäker, obeslutsam, misstänksam, misstänkt, beklämd, skygg, nedslagen, förtvivlad, hopplös, tröstlös, nervös, orolig, inkiett, hysterisk, sömnlös;

fruktansvärd, förskräcklig, förfärande, farlig, skräckfull, skräckinjagande, olycksbådande, gruvlig, ryslig, horribel, gräslig, hisklig, ohygglig, hårresande, fasaväckande, fasansfull, fasansvärd, hemsk, kuslig, nedslående, spöklik, vidunderlig;

från vettet, utom sig, hu, husch!.