verksamhetsbegär redigera

substantiv

arbetsamhet, arbetshåg, arbetsiver, arbetslust, arbetsmyra, drift, driftighet, företagsamhet, initiativ, idoghet, strävsamhet, trägenhet, rastlöshet, iver, energi, nit, nitiskhet, nitälskan, oförtrutenhet, outtröttlighet, uthållighet, ihärdighet, flit, husflit, järnflit, konstflit, näringsflit, plugg, pluggare, plugghäst, pluggning;

praktiskhet, duglighet, habilitet, skicklighet, påpasslighet, punktlighet, vakenhet, vaksamhet, uppmärksamhet, skarpblick, flinkhet, rapphet, färdighet, fortfärdighet, snabbhet, snabbtänkthet, raskhet, hurtighet, fart, friska tag, liv och lust, färm expedition, färmeté, färmitet, rörlighet, livaktighet, livlighet, livsandar, livsgärning, livskraft, livsuppgift, livsverksamhet, lätthet, smidighet, spänstighet, elasticitet, intresse, hängivenhet, samvetsgrannhet, noggrannhet, hänförelse, glöd, eldighet, entusiasm, entusiast, selot, schvung, verv, djärvhet, mod, grepp, drag, kort process, två flugor i en smäll, besked, kraftprov, underverk, olja på elden;

beskäftighet, beställsamhet, fjäsk, fjäskighet, otålighet, otålsamhet, brådska, jäkt, fläng, spring, oro, rumstering, rivjärn, buller och bång, bråk, bråkighet, bråkmakare, bråksamhet, bråkstake, klåfingrighet, fingerklåda, påflugenhet, påtrugning, viktighetspåse, viktighetsmakare, vigilans, vigilör, inblandning, mellankomst, medling, medverkan, intrig, intrigmakare, intrigspel, intrigör, örontasslare, ränker, ränkfullhet, ränkmakare, ränksmidare, ränksmideri, ränkspel, krångel, krångelmakare, krånglare, agitation, agitationsfond, agitationshärd, agitationsresa, agitator, överilning, överraskning, överrumpling;

möda, bemödande, besvär, sjå, börda, ok, järn i elden, lass, släp, släpgöra, släpsyssla, knog, knogare, kamp för tillvaron, knåp, knåpgöra, kroppsarbete, nattarbete, strapats, överansträngning, överhopning, överlastning, hjärnverksamhet, sömnlöshet, huvudbry.

verb

beflita sig, vinnlägga sig, uppbjuda all sin förmåga, göra sitt bästa, sätta till, möda sig, bemöda sig, besvära sig med, anstränga sig, överanstränga sig, rappa sig, skynda, gripa sig an, idas, ägna sig åt, lägga sig på, lägga sig ombord med, bråka sitt huvud, bråka sin hjärna, arbeta, göra allvar av, verka, sträva, syssla, slita, gno, träla, knåpa, pyssla med, knoga, mola, gå på, raska på, hava händerna fulla, strapatsera, plugga, pluggläsa, blockläsa, hålla ut, hålla ångan uppe, evertuera sig, habilitera sig, utmärka sig, excellera, överträffa, ivra, nitälska, entusiasmera, pigga upp;

igångsätta, framdriva, pådriva, påskynda, befordra, befrämja, lägga hand vid, befatta sig med, fortskaffa, expediera, genomdriva, fullborda, fullända, ingripa, inskrida, smida medan järnet är varmt, gripa tillfället i flykten, passa på, hava ögonen med sig, genomskåda, hålla sig framme, få sin vilja fram, framskuffa, tränga sig fram, tränga sig på, armbåga sig fram, envisas, rygga för intet, sky för intet, intrigera, vigilera, blanda sig i, lägga sig i, lägga näsan i blöt, hava ett finger med i spelet, drilla, påtruga, påtvinga, agitera, tubba, besticka;

fjäska, flänga, flänga åstad, jäkta, brådstörta, brådska, rumstera, hasta, förekomma, bråka, överdriva, överlasta, förhasta sig, överila sig, sitta som på glödande kol, sitta som på nålar.

adjektiv, adverb

företagsam, handlingskraftig, driftig, drivande, energisk, rastlös, oförtruten, aktiv, trägen, strävsam, arbetsam, outtröttlig, otröttlig, ihängsen, ihärdig, uthållig, idog, flitig, trälsam, knåpig;

praktisk, flink, rask, snabb, prompt, rörlig, alert, rapp, fortfärdig, expedit, färm, kry, pigg, hurtig, vaken, vaksam, påpasslig, skarpsynt, habil, smart, smidig, skicklig, icke bortkommen, spänstig, elastisk, duktig, resolut, beslutsam, omsorgsfull, punktlig, noggrann, samvetsgrann;

nitisk, nitfull, entusiastisk, selotisk, eldig, ivrig, hetlevrad, intensiv, beställsam, beskäftig, inflytelserik, påflugen, påträngande, framfus, framfusig, ouppfordrad, opåmint, otålig, otålsam, orolig, fjäskig, jäktig, bråkig, bråksam, klåfingrig, fingerklådig, vigilant, intrigant, agitatorisk;

i tagen, i farten, friska tag, i sitt anletes svett, som en myra, framåt, på sin vakt.