del redigera

substantiv

andel, bråkdel, beståndsdel, stycke, brottstycke, smådelar, småposter, småsmulor, parcell, partikel, delning, delningslinje, delningspunkt, delningsstreck, delningssätt, division, bråk, brutet tal, beskärd del, part, anpart, portion, ranson, lott, brorslott, dos, dosis, post, parti, belopp, bidrag;

fragment, skärva, avstympning, bit, munsbit, smakbit, beta, beta bröd, skiva, smula, stump, snitsel, skålla, spillra, flisa, spån, spink, urklipp, utklipp, sladd, slick, slank, slunk, klunk, skvätt, droppe, klick, kladd, klump, klimp, klimpighet, smocka, tuss, sudd, tott, tapp, lapp, våd, segment, sektor, excerpt, flik, lob;

kvarleva, överleva, rest, återstod, ruin, småskräp, avfall, smolk, fjäll, skal, kant, pinne, strunt, grand;

element, ingrediens, atom, molekyl, led, länk, lem, membrum, kroppsdel, arm, skänkel, vinge, gren, kvist, blad, rotskott, sidoskott, förgrening, utgrening, telning, stickling, skalm;

enskildhet, detalj, specialitet, species facti, moment, punkt, passus, passage, vers, versrad, klausul, avsnitt, paragraf, kapitel, artikel, antologi, serie, flygblad, skifte, tidsskifte, skede, tidsskede, omständighet;

avdelning, underavdelning, avdelningsområde, avdelningskontor, filial, departement, division, detachement, postering, kontingent, fraktion, sektion, klass, bransch, fack, distrikt, kvarter, rote, provins, landskap, grevskap, län, region, flygel, flygelbyggnad, flygelbyggning, sidobyggning, uthus, hörn, fack, kupé;

dividend, utdelning, avbetalning, amortering, växling, skiljemynt, utminutering, delägare, aktie, medlem, ledamot, meningsflock, delade meningar.

verb

dela, avdela, fördela, sönderdela, stycka, utskifta, sönderbryta, utminutera, ransonera, utklippa, skilja, avbalka, grena sig, förgrena sig, klimpa sig, skvätta, avväga, specificera, gå jämnt upp i.

adjektiv, adverb

mångdelt, mångkluven, delad, finskuren, klimpig, bruten, fragmentarisk, rapsodisk, sporadisk, aforistisk, partikulär, lokal;

delvis, bitvis, bittals, droppvis, portionsvis, glasvis, skvättvis, klunkvis, skoptals, klimpvis, klumpvis, styckevis, stycketals, per styck, ryckvis, avdelningsvis, punktvis, hopvis, hoptals, skovtals;

fot för fot, tum för tum, undan för undan, stundtals, emellanåt, alltemellanåt, litet då och litet då, i sänder;

av, därav, varav, utav, därutav, varutav.