styrka redigera

substantiv

starkhet, armstyrka, kraft, bärkraft, handkraft, hästkraft, livskraft, muskelkraft, motståndskraft, naturkraft, spännkraft, tolvmannakraft, kraftprov, kraftmätare, kraftfullhet, makt, naturmakt, övermakt, sena, senfullhet, senighet, muskel, muskulatur, nerv, kläm, vigör, vighet, spänstighet, bärighet, atlet, akrobat, jätte, titan, herkulesarbete, elasticitet, fjädring, stålsättning, fasthet, grovlek, bastanthet, uthållighet, ryggrad, benbyggnad, gymnast, gymnastik, idrott, turnare, konststycke, mästerstycke, rekord, segrare, lejon, björn;

energi, intensitet, vitalitet, märg, ryggmärg, gry, gott gry, duktighet, besked, livsprincip, outslitlighet, ruter, ruff, verv, fart, glöd, eldighet, schwung, verkning, hänförelse, levnadslust, karskhet, katighet, morskhet, manlighet, spartan, mannabragd, mannakraft, mannamod, mannadat, mandat, mandom, mandomsbragd, mandomsprov, mandomsrön, bragd, bedrift, stordåd, manhaftighet, självbehärskning, kontenans, grepp, högra handen, tryck, eftertryck, tvång, övervåld, förstärkning, förfriskning, vederkvickelse, styrkedryck, styrkegrad;

dynamik, dynamomaskin, dynamometer, manometer, ånga, ångkraft, elektricitet, elektrisk ström, gravitet, gravitation, atmosfärtryck, magnetism, attraktion, statik, fysik, fäste, skruvstäd, bålverk, klippa, stål, järn, diamant, ek, eke, vis inertiae.

verb

styrka, stärka, förstärka, stålsätta, härda, härda sig, spänna, göra gällande, övervinna, överväldiga, tvinga, betvinga, kuva, behärska, bemästra, besegra, ansätta, pressa, klämma, knipa, rå med, mäkta, förmå, kunna;

hålla provet, hålla sticket, motstå, hålla ångan uppe, uppdriva, uppskruva, taga upp sig, stödja, befästa, trygga, betrygga, väpna, beväpna, omgjorda, sätta på fötter, stå lull;

rekrytera, förnya, återställa, liva, uppliva, vederkvicka.

adjektiv, adverb

stark, armstark, bålstark, muskelstark, starklemmad, styv, armstyv, urstyv, starkt byggd, senfull, märgfull, kärnfull, robust, senig, muskulös, kraftig, kraftfull, spänstig, grov, grovlemmad, grovlagd, grovkalibrig, handfast, bredaxlad, bredbröstad, jättelik, gigantisk, atletisk, herkulisk, cyklopisk, undersätsig, knubbig;

väldig, allsvåldig, mäktig, allsmäktig, övermäktig, överväldigande, suverän, oemotståndlig, oövervinnelig, genomgripande, våldsam, titanisk, okuvlig, ointaglig, orygglig, outrotlig, oförvissnelig, osläcklig, ogenomtränglig, outtömlig, outslitlig;

uthållig, ihärdig, energisk, eldig, modig, tapper, behjärtad, oförskräckt, manlig, manhaftig, ståndaktig, oböjlig, halsstarrig, hård, hårdnackad, morsk, duktig, gäv, oförsvagad, oförslappad, beprövad, härdig, härdad, spartansk, frisk, karsk, kavat, katig, ruffig, stadig, stödig, verksam, arbetsför, inflytelserik;

eftertrycklig, verkningsfull, ljungande, klämmig, grundlig, oemotsäglig, apodiktisk, säker, hållbar, bärig, solid, inrotad, fast, eldfast, järnfast, bastant, kompakt;

mäkta, väldeligen, av allo makt, manligen, eftertryckligen, högeligen, till gagns, svåra, rasande, som en Goliat, som en Herkules, hinc robur et securitas.