framgång redigera

substantiv

medgång, medgångstid, medhåll, medhållare, medvind, vind i seglen, framsteg, framryckning, fortkomst, framkomst, uppkomst, uppsving, förkovran, vinst, vinning, fördel, profit, tillväxt, blomstring, uppblomstring, välsignelse, gynnsamhet, välmåga, befordran, karriär, lycka, våplycka, lyckans skötebarn, lyckobarn, lyckodag, lyckostjärna, lyckträff, tur, flax, trumf;

seger, segerbyte, segergudinna, segerherre, segerhjälte, segerlön, segerpalm, segerrus, segersång, segertåg, segervinnare, segervinning, segervisshet, segrare, triumf, triumfator, triumftåg, erövrare, erövring, överhand, överman, överlägsenhet, övertag, betvingare, underkuvning, situationens herre, inflytande, skicklighet, begåvning, gåva, naturgåva, mästerskap, mästerprov, mästerstycke, mästerverk, mästerknep, mästerkupp, träff, träffsäkerhet, resultat, slag i saken, gagn, nytta, fromma;

erkännande, anklang, beröm, pris, ära, lager, lagerkrans, lagerkröning, medalj, prismedalj, belöning, prisbelöning, premie, premium, bifall, bifallsrop, applåd, handklappning, hyllning, hyllningsceremoni, hyllningsgärd, hyllningssång, jubel, jubeldag, jubelfest, jubelkrans, jubelrop, jubelsång, jubelår, jubilar, jubilering, jubileum, glansdagar, klangdagar.

verb

lyckas, , vilja sig väl, slå väl ut, , ernå, uppnå, komma ut med, effektuera, genomdriva, genomföra, uträtta, åstadkomma, fullborda, fullända, komma fram, rycka fram, komma någon vart, göra sig gällande, svinga sig upp, tjäna sig upp, förtjäna sina sporrar, tillkämpa sig, erövra, taga med storm, hänföra, träffa, träffa målet, träffa pricken, slå huvudet på spiken, träffa huvudet på spiken;

segra, besegra, vinna, övervinna, hålla fältet, behålla fältet, slå, , rå på, knäcka, bräcka, överväldiga, taga loven av, övertrumfa, övermanna, överlista, bemäktiga sig, underlägga sig, bemästra, underkuva, stuka, kuscha, avväpna, hålla i schack, göra schackmatt, göra ställd, göra svarslös;

premiera, prisbelöna, lagerkröna, ära, upphöja, upphöja till, jubilera, triumfera;

frodas, trivas, tillväxa, blomstra, uppblomstra, florera, bära frukt, gagna, förkovra sig, utveckla sig, tilltaga;

komma helskinnad ifrån, komma lyckligt undan, draga sig ur spelet.

adjektiv, adverb

framgångsrik, fördelaktig, gynnsam, lycklig, lyckosam, vinstgivande, fruktbärande, nyttig, gagnelig, effektiv, välsignelserik, välgörande, välmående, segerdrucken, segerkrönt, segerrik, segersäll, segervan, segerviss, oöverträfflig, oövervinnelig;

under en lycklig stjärna, över förväntan, över all förväntan, på grön kvist, veni vidi vici, till all lycka.