Svenska redigera

Verb redigera

Böjningar av åstadkomma  Aktiv Passiv
Infinitiv åstadkomma åstadkommas
Presens åstadkommer åstadkoms (åstadkommes)
Preteritum åstadkom åstadkoms
Supinum åstadkommit åstadkommits
Imperativ åstadkom
Particip
Presens åstadkommande, åstadkommandes
Perfekt åstadkommen

åstadkomma

 1. (transitivt) (lyckas) få till stånd (ofta med sikte på en eftersträvansvärd uppgift)
  Har du åstadkommit allt det här på bara en vecka?
  Hur många spelidéer kan du åstadkomma på en vecka?
  Med sitt politiska engagemang var hon angelägen om att åstadkomma en verklig förändring.
  Synonymer: prestera
  Besläktade ord: åstadkommande
  Jämför: alstra, anskaffa, bilda, dana, ernå, etablera, fabricera, forma, frambringa, framställa, få ihop, göra, inrätta, komma med, notera (sport), ordna med, ordna (så att), pressa fram, producera, skaffa (fram), skapa, snickra ihop, sy ihop, sätta i verket, ta fram, tillverka, trolla fram, uppdriva, uppnå, upprätta, utarbeta, utföra, uträtta, utveckla, utverka
  Se även: komma fram till, uppkomma (intransitivt), uppstå (intransitivt)
 2. (transitivt) (oftast oavsiktligt) förorsaka att något negativt inträffar (eventuellt som en negativ bieffekt)
  Spårvagnstrafiken åstadkommer tyvärr en hel del gnissel och skrammel.
  De stora sommarbränderna åstadkom stor förödelse i vissa bygder.
  Genom sabotaget lyckades de åstadkomma ett långvarigt avbrott i elförsörjningen.
  Förslaget om höjd drivmedelsskatt åstadkom förargelse bland många bilister.
  Hur kan någon åstadkomma så mycket skada?
  Synonymer: förorsaka
  Jämför: avsätta (t ex spår/märke), framkalla, få till resultat, föranleda, ge till resultat, göra (att), kasta (skugga), laga så att, medföra, orsaka, ställa så att, ställa till, tillvägabringa, vålla, väcka, åvägabringa (ålderdomligt)

Översättningar redigera