substantiv

myckenhet, talrikhet, mångfald, mångfaldighet, mångdubbling, mångtalighet, flertal, flerfald, flerhet, legio, otal, otalighet, ymnighet, överflöd, övermått, överlastning, syndaflod, uppsjö, massa, smälta, rikedom, detaljrikedom, rikhaltighet;

förökning, multipel, multiplikation, tillopp, tillströmning, folkökning, folkrikhet, befolkning, överbefolkning, trängsel, fruktbarhet, fruktsamhet, utsträckning, antal, omfång, förstoring, storhet, slöseri, överhand, överhandtagande, majoritet, pluralitet;

samling, församling, hop, svärm, allmänhet, kreti och pleti, menige man, gemene man, stim, myller, skara, flock, skock, skockning, hela surven, byke, följe, band, hela kodiljen, vimmel, tummel, tumult, upplopp, oreda;

legion, här, härskara, armé, trupp, manskap, nummerstyrka, rad, radda, följd;

gyttring, notvarp, koppel, hjord, drift, kull, yngel, gli, bikupa, stack, myrstack, duvslag;

förråd, belopp, dos, dosis, klunga, hög, lager, binge, dråse, ruka;

hav, ocean, skur, molnbädd, molnbank, molnstod, molnvägg;

procent, del, andel, karat, halt.

verb

skockas, skocka sig, myllra, stimma, vimla, svärma, tillströmma, samka, samla, fullproppa, uppfylla, gyttra sig, överflöda, överfylla, övergå, överhopa, översvämma, översålla, överträffa, omvärva, betäcka, beströ, hagla, regna, drösa, dråsa;

mångdubbla, mångfaldiga, flerdubbla, fördubbla, föröka, förstora, tilltaga, befolka, alstra, yngla, upprepa, repetera.

adjektiv, adverb

många, mångahanda, månghundra, månghundrade, mångtusen, mångtusende, tusen sinom tusen, talrik, tallös, otalig, oräknelig, folkrik, överbefolkad, manstark;

mycken, mångfaldig, månghövdad, mångdubbel, margfaldig, flerfaldig, flerdubbel, riklig, ofantlig, väldig, kopiös, ansenlig, betydlig, enorm, stor, tjock, diger, tät, kompakt, dryg, proppfull, smäckfull, respektabel, tillräcklig, idelig, ändlös, fruktsam, detaljrik;

alla och envar, alla i gemen och var och en i synnerhet, aldrig så många, icke så få, mången, somliga, åtskilliga, diverse, varjehanda;

massvis, högtals, skocktals, skockvis, mångfalt, fullt upp, övernog, till överflöd, så det förslår, i rågat mått, ingen ända på, som sanden i havet, som stjärnorna på himlen, som det vore sållat, mer, mera, mest, med flera, med mera, etcetera, och så vidare, flera i stöten, flera i taget, i runt tal.