SvenskaRedigera

AffixRedigera

o- (prefix)

 1. inte, icke
  Sammansättningar: A: oaktsam, oanad, oangenäm, oansenlig, oansenlighet, oanständig, oanständighet, oansvarig, oanvänd, oanvändbar, oartig, oavbruten, B: obalans, obalanserad, obarmhärtig, obarmhärtighet, obebodd, obefogad, obegriplig, obegränsad, obehag, obehaglig, obehindrad, obehörig, obekväm, obekymrad, obemärkt, obemästrad, oberoende, oberättigad, oberörd, obesegrad, obeskrivbar, obeskrivlig, obeslutsam, obeslutsamhet, obesprutad, obestigen, obestridlig, obestämd, obesvärad, obesvärlig, obesökt, obetald, obetydlig, obetydlighet, obevakad, obevandrad, objuden, oblekt, obra, obror, obruten, obrydd, oböjlig, C: ocensurerad, ociviliserad, ocool, D: odaterad, odelad, odemokratisk, odestillerad, odiskutabel, odisputabel, odiplomatisk, odramatisk, odödlig, odödlighet, E: oegoistisk, oekonomisk, oemotståndlig, oemottaglig, oenlig, oenig, oense, oerfaren, oerfarenhet, oerhörd, oerhört, oersättlig, oestetisk, F: ofarlig, ofin, ofixerad, oframkomlig, oframkomlighet, ofred, ofreda, ofredad, ofri, ofrihet, ofrisk, ofriserad, ofrivillig, ofruktbar, ofruktbarhet, ofruktsam, ofruktsamhet, ofrånkomlig, ofrånkomligen, ofrånkomlighet, ofrälst, ofräsch, ofullständig, ofärdig, ofärdighet, ofödd, oförarglig, oförarglighet, oförberedd, ofördelaktig, ofördelaktighet, oförglömlig, oförlåtlig, oförmåga, oförmögen, oförorenad, oförrättad, oförsiktig, oförskämd, oförstådd, oförståelig, oförstående, oförstånd, oförståndig, oförställd, oförstörbar, oförstörbarhet, oförstörd, oförsvarlig, oförsvarlighet, oförsäkrad, oförtjänt, oförtruten, oförtröttlig, oförutsebar, oförutsedd, oförutsägbar, oförändrad, G: ogift, ogiftig, ogilla, ogin, ogjord, ogrundad, ogynnsam, ogärna, ogästvänlig, ogödslad, ogörlig, H: ohederlig, ohelig, ohemul, ohållbar, ohälsosam, ohörd, I: oidentifierad, oinskränkt, ointagbar, ointagen, ointaglig, ointaglighet, ointelligent, ointressant, ointresse, ointresserad, J: ojordad, ojust, ojämlik, ojämlikhet, ojämn, ojämnhet, K: okammad, oklar, oklarhet, oklippt, oklok, oknuten, okokt, okomplicerad, okoncentrerad, okontroversiell, okonventionell, okristen, okristlig, okritisk, okritiskhet, okrönt, okunglig, okunnig, okunnighet, okunskap, okvinnlig, okvinnlighet, okynne, okysk, okyskhet, okysst, okänd, okändhet, okänslig, okänslighet, L: oladdad, olaglig, olagligen, olidlig, olidlighet, olik, olikhet, ologisk, olovlig, olovligen, olycka, olycklig, olyckligen olämplig, olämplighet, olärd, olönsam, olösbar, olöslig, olöst, M: omaka, omake, omanlig, omanlighet, omedelbar, omedgörlig, omedgörlighet, omedveten, omedvetenhet, omejkad, omjölkad, omodern, omoralisk, omyndig, omåttlig, omänsklig, omärkbar, omöjlig, omöjlighet, omönstrad, N: oneklig, onekligen, onoga, onormal, onyanserad, onykter, onödig, O: oombedd, oomkullrunkelig, oomljudd, oomstridd, oomtvistad, oomtvistlig, oomtyckt, oordentlig, oordnad, oordning, oorganiserad, oorganisk, oortodox, P: opackad, opartisk, opassande, opersonlig, oplanerad, opolitisk, opragmatisk, opsykologisk, opublicerad, opålitlig, R: orakad, orealistisk, oreda, oregelbunden, oregelbundenhet, oregistrerad, oren, orenoverad, oriktig, orimlig, orimligen, orimlighet, oro, oromantisk, orubbad, orädd, orätt, orättvis, orättvisa, orörd, orörlig, S: osagd, osaklig, osaklighet, osaltad, osammanhängande, osams, osannolik, osedd, osedvanlig, oseriös, osexig, osjälvisk, osjälviskhet, oskadd, oskadlig, oskadliggöra, oskalad, oskattad, oskiljaktig, oskodd, oskolad, oskriven, oskuld, oskuldsfull, oskuldsfullhet, oskyddad, oskyldig, oskön, oslagbar, oslipad, osmaklig, osmaklighet, osmart, osminkad, osocial, osportslig, ostabil, ostadig, ostadighet, ostekt, osund, osvensk, osvuren, osympatisk, osynlig, osynlighet, osårbar, osäker, osäkerhet, osötad, T: otacksam, otacksamhet, otal, otalig, otandad, oteknisk, otidsenlig, otillfredsställande, otillfredsställd, otillförlitlig, otillgänglig, otillgänglighet, otillräcklig, otillåten, otrevlig, otrolig, otrygg, otrygghet, otur, otvetydig, otvivelaktig, otvivelaktigen, otvättad, otydlig, otydlighet, otäck, otänkbar, otänkbarhet, U: oumbärlig, oundkomlig, oundviklig, oundvikligen, ouppmärksam, ouppmärksamhet, ouppräknelig, outforskad, outhärdlig, outhärdlighet, V: ovaccinerad, ovan, ovanlig, ovarsam, ovedersäglig, ovetande, ovetenskaplig, overklig, overksam, overksamhet, ovilja, ovillkorlig, ovillkorligen, oviktig, oviss, oväld, ovälkommen, ovänlig, oväntad, ovärderlig, ovärdig, oväsentlig, oväsentlighet, Y: oympad, Å: oåterkallelig, oåterkalleligen, oåtkomlig, Ä: oädel, oäkta, oäkthet, oändlig, oära, oärlig, oärvbar, oätbar, oäten, oätlig, Ö: oönskad, oöppnad, oöversatt, oöversiktlig, oöverskådlig, oöversättlig
  Användning: Dialektalt i norra Sverige är det vanligt med många fler ordbildningar med o-. Ofta kan prefixet användas till verborum supinumformer för att säga att man ännu inte har gjort något som man hade tänkt göra: He hâ ja ogjort. (Det har jag inte gjort ännu.) För exempel på adjektiva, se ó-.
  Diverse: Det finns ett fåtal "negativa" ord med prefixet o- som saknar en "positiv" grundform (eller sådan är ytterst sällsynt), till exempel outgrundlig, oövervinnelig.
  Diverse: Det finns ett fåtal ord där prefixet o- hamnar mitt i ordet, till exempel arbetsoförmåga, rättsosäker, skiftlägesoberoende.
 2. dålig, dåligt
  Sammansättningar: oart, odjur, odåga, ogräs, ogräslig, ogärning, ohyra, ohälsa, oknytt, oljud, osed, otid, otyg, ovana, oväder, ovän, oväsen, oår, oäven
 
Etymologi: Av fornsvenska ō-, av fornnordiska ú- (varav även isländska och färöiska ó- och norska u-), av urgermanska *un-, varav även fornengelska un-, varav engelska un-, fornhögtyska un-, varav tyska un-, fornsaxiska un-, varav nederländska on-, samt gotiska 𐌿𐌽- (un-), av urindoeuropeiska *n̥-, varav även klassiska grekiskans ά- (a-), varav grekiska α- (a-), samt latinets in-, som ett prefix av partikeln *ne, ”inte”.
Diverse: Det finns ett fåtal ord där prefixet o- ger en helt annan betydelse: roligorolig (medan rooro funkar), vettovett, lägenhetolägenhet (kan någorlunda anses som antonymer i det sällsynta fall då lägenhet har betydelsen möjlighet).
Se även: a-, im-, in-

ÖversättningarRedigera