Svenska redigera

Affix redigera

des- (prefix)

 1. inte, o-, dis-
  Sammansättningar: desarmera, desinfektion, desinfektionsmedel, desinformation, desorientering, desorienterad, destillation, destillera, destruera, destruktiv

Spanska redigera

Affix redigera

des-

 1. förled som negerar ordets betydelse
  Sammansättningar: desempleado, desestimar
 2. förled som förklarar att det motsatta utförs, som omvänder eller avbryter en process
  Sammansättningar: desayunar, desenfundar, desenterrar, deszulacar
 3. förled som anger att något sker på utsidan (av något)
  Sammansättningar: desrielar
 4. förled som indikerar ett överskott
  Sammansättningar: deslumbrar
 5. förled som indikerar att något tagits bort
  Sammansättningar: desfondar
 6. i vissa fall har förleden snarare en bekräftande funktion, eller saknar tydlig motivation
  Sammansättningar: desperecer
 
Sammansättningar: descansar, desmigajar, desnudar, despertar, desvestir

Tyska redigera

Affix redigera

des-

 1. förled som negerar ordets betydelse
  Sammansättningar: Desinteresse