Svenska

redigera

in- (prefix)

 1. som har motsatt egenskap; inte, icke, ej
  Synonymer: o-
  Varianter: il-, im-, ir-
  Sammansättningar: inadekvat, inadvertens, inaktiv, inaktuell, independens, indeterminism, indirekt, indiskret, indisponibel, indisputabel, ineffektiv, infam, infantil, infertil, infinit, inhuman, inkommensurabel, inkompatibel, inkompetens, inkomplett, inkongruens, inkonsekvent, inkonstans, inkonstitutionell, inkontinens, inkonventionell, inkonvertibel, inkorrekt, inkurant, inofficiell, inoperabel, insolvens, instabil, insubordination, insufficiens, intransigent, intransitiv, invariabel
  Sammansättningar: (med assimilation) illegal, illojal, imbecill, immateriell, immodest, immoralism, impertinent, impopulär, impotens, improduktiv, irrationell, irreal, irredenta, irreguljär, irrelevans, irreligiositet, irreparabel, irreversibel
 2. som rör sig eller flyttas utifrån inåt; in, till, i, inne, inom,
  Varianter: im-
  Sammansättningar: import, importera, impression, infiltration, inkludera, inkorporera, invasion
 3. som tillsammans med ett ord bildar ett nytt
  Sammansättningar: ingå, inge, inse, införstådd, inta

Engelska

redigera

in- 1 (prefix)

 1. in-, inte
 2. in-, sakna eller vara utan
 
Användning: Prefixet in- har flera assimilerade varianter:
Sammansättningar: inaccurate, inappropriate, incapable, incredulity, inedible, ineptitude
Se även: un-

in- 2 (prefix)

 1. in-, in, till, i, inne, inom, på
  Sammansättningar: inbreed, inbound, inhale

in-

 1. o-, inte
  prefix som ger sammansättningar en negativ mening
  Varianter: un-
  Sammansättningar: inaktiv, Inaktivität, inakzeptabel