SvenskaRedigera

AffixRedigera

in- (prefix)

 1. som har motsatt egenskap; inte, icke, ej
  Synonymer: o-
  Varianter: il-, im-, ir-
  Sammansättningar: illegal  , illojal  , imbecill  , immateriell  , immodest  , immoralism  , impertinent  , impopulär  , impotens  , improduktiv  , inadekvat, inadvertens, inaktiv, inaktuell, independens, indeterminism, indirekt, indiskret, indisponibel, indisputabel, ineffektiv, infam, infantil, infertil, infinit, inhuman, inkommensurabel, inkompatibel, inkompetens, inkomplett, inkongruens, inkonsekvent, inkonstans, inkonstitutionell, inkontinens, inkonventionell, inkonvertibel, inkorrekt, inkurant, inofficiell, inoperabel, insolvens, instabil, insubordination, insufficiens, intransigent, intransitiv, invariabel, irrationell  , irreal  , irredenta  , irreguljär  , irrelevans  , irreligiositet  , irreparabel  , irreversibel  
 2. in, till, i, inne, inom,
  Varianter: im-
  Sammansättningar: importera, impression, infiltration, inkludera, inkorporera, invasion
 3. som tillsammans med ett ord bildar ett nytt
  Sammansättningar: ingå, inge, inse, införstådd, inta

EngelskaRedigera

AffixRedigera

in- 1 (prefix)

 1. in-, inte
 2. in-, sakna eller vara utan

in- 2 (prefix)

 1. in-, in, till, i, inne, inom, på

AnvändningRedigera

1

Prefixet in- har flera assimilerade varianter:

SammansättningarRedigera

1
2

Se ävenRedigera

TyskaRedigera

AffixRedigera

in-

 1. o-, inte
  prefix som ger sammansättningar en negativ mening
  Varianter: un-
  Sammansättningar: inakzeptabel