Se även il, -il och -il-.

Svenska

redigera

il- prefix

 1. (prefix) gör att vissa ord som börjar med "l" får negativ betydelse; variant av in-
  De drev en illegal spelverksamhet.
  Sammansättningar: illegal, illegitim, illitterat, illojal

Översättningar

redigera

Esperanto

redigera

il- (prefix)

 1. (instrument, redskap, don, hjälpmedel)
  Sammansättningar: ilo, ilaro

il-

 1. (prefix) il-; gör att vissa ord som börjar med "l" får negativ betydelse
  Se även: in-
  Sammansättningar: illegal, illegitim, illojal