substantiv

fenomen, fenomenvärld, tilldragelse, händelse, faktum, historia, symtom, antydning, förebud, himmelstecken, aspekt, fas, sken av, förvandling, förklaring, belysning, synpunkt;

utseende, skepnad, hamn, apparition, gestalt, figur, bild, kontur, anlete, ansikte, ansiktsbildning, ansiktsdrag, ansiktsform, ansiktsfärg, ansiktshy, ansiktsuttryck, fysionom, fysionomi, fysionomiker, fysionomist, profil, min, minspel, minspråk, åsyn, blick, hållning, habitus, turnyr, fason, gång, gångart, sätt att vara, konduit, uppförande, uppträdande, genomsnitt, genomsnittsmänniska;

naturscen, natursceneri, vy, utsikt, anblick, omnejd, landskap, landskapsstycke, målning, landskapsmålning, tavla, perspektiv, fågelperspektiv, exposition, uppvisning, framvisning, förevisning, seans, uppteende, framteende, företeende, skylt, affisch, prospekt, pomp, ståt, prål, uppseende, parad, vaktparad, procession;

föreställning, scenisk framställning, sceneri, iscensättning, skådespel, spektakel, teater, ridåöppning, akt, handling, scen, panoptikon, diorama, kosmorama, panorama, tittskåp, laterna magica, trollykta, film, filmdrama, filmskådespel, biograf, biografföreställning, biografteater, biografbild, spegelbild, spektrum;

fantasm, fantasmagori, fantom, syn, synvilla, skenbild, hallucination, spöke, hjärnspöke, andeskådare, andeskåderi, uppenbarelse, andeuppenbarelse.

verb

synas, visa, visa sig, uppenbara, uppenbara sig, te sig, se ut, framträda, uppträda, frambryta, framte, framvisa, förete, förevisa, uppte, uppvisa, falla i ögonen, skylta, exponera, framhålla, belysa, utpeka, röja, blotta, blottställa, iscensätta, spela en roll, agera, figurera, grimasera, bete sig, göra sig, taga sig ut, lysa, glänsa, stråla, pråla, ståta, anses för, gälla för, passera för, bevisa, bete, ådagalägga, förebåda, förvandla, fantisera, inbilla, inbilla sig.

adjektiv, adverb

synbar, åskådlig, iögonfallande, iögonenfallande, klar, tydlig, synlig, bemärkt, framstående, uppseendeväckande, fenomenal, fenomenell, pittoresk, målerisk, teatralisk, pompös, ståtlig, prålig, fantastisk, inbillad, skenbar;

synbarligen, uppenbarligen, efter allt utseende, vid första ögonkast, för syns skull, i syne.