om projektet
Detta projekt syftar till att skapa en fullständig uppsättning av pronomenartiklar med korrekt och utförlig information. Eftersom projektet gäller många artiklar, diskutera och förfina gärna innehållet i checklistan så att artikeluppsättningen blir så bra och komplett som möjligt - innan artiklarna skapas utifrån den. Sätt ut {{?|kommentar}} där tveksamhet råder eller där kommentar är önskvärd</nowiki>. När en artikel är helt klar och innehåller alla delar kan {{ejklar}} bytas ut mot {{klar}}.

Checklista:

 • ordet som beskriver ordklassen
  • -ordets grammatiska betydelse ska beskrivas i en definition och taggas som grammatik eller lingvistik eller liknande och med lämplig avgränsning
  • -inga (ko)hyp(er)onymer ska listas
 • namn på ordklassen
  • -en tydlig och väl genomtänkt definition ska läggas till och taggas som {{kat|kat=ordklasser}}
  • -(ko)hyp(er)onymer ska listas enligt strukturen längre ner
  • -motsvarande namn på ordet tillhörande ordklassen ska listas under rubriken besläktade ord
  • -grundformerna av uppslagets delar ska länkas på fetstälsraden
  • -artikeln ska förses med ordklass- och språkindexkategorier
  • -om ordklassen inte uppdelas ytterligare i undergrupper, kan orden som omfattas av ordklassen listas under rubriken användning. (Att använda någon form av mall är olämpligt eftersom kategoriseringen blir fel).
 • namn på ordet tillhörande ordklassen
  • -definitionen "ord som tillhör [[ordklass]]en [[<motsvarande ordklass>]]" ska läggas till
  • -(ko)hyp(er)onymer ska listas enligt strukturen längre ner
  • -motsvarande namn på ordklassen ska inte listas under rubriken besläktade ord eftersom det redan hänvisas till detta på definitionsraden.
  • -grundformerna av uppslagets delar ska länkas på fetstilsraden
  • -artikeln ska förses med ordklass- och språkindexkategorier
ordet som beskriver ordklassen namn på ordklassen namn på ordet tillhörande ordklassen
definit definita pronomen definit pronomen
personlig personliga pronomen personligt pronomen
possessiv possessiva pronomen possessivt pronomen
reflexiv reflexiva pronomen reflexivt pronomen
  reflexiva possessiva pronomen reflexivt possessivt pronomen
demonstrativ demonstrativa pronomen demonstrativt pronomen
reciprok reciproka pronomen reciprokt pronomen
relativ relativa pronomen relativt pronomen
interrogativ interrogativa pronomen interrogativt pronomen
indefinit indefinita pronomen indefinit pronomen
kvantitativ kvantitativa pronomen kvantitativt pronomen
totalitetsbetecknande totalitetsbetecknande pronomen totalitetsbetecknande pronomen
distributiv distributiva pronomen distributivt pronomen
generaliserande generaliserande pronomen generaliserande pronomen
myckenhet myckenhetspronomen myckenhetspronomen
allmänt obestämd allmänt obestämda pronomen allmänt obestämt pronomen
nekande nekande pronomen nekande pronomen
relationell relationella pronomen relationellt pronomen
jämförande jämförande pronomen jämförande pronomen
ordnande ordnande pronomen ordnande pronomen
framhävande framhävande pronomen framhävande pronomen
fyll på fler fyll på fler fyll på fler

(ko)hyp(er)onym-struktur och lista över tillhörande pronomen

redigera

Det kan finnas alternativa sätt att se strukturen för pronomen, diskutera gärna denna och alternativa uppdelningar.

 • listan är påbörjad men inte på långa vägar färdig

alternativt sätt sätt att strukturera pronomen som enligt wikipedia används i Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003):

pronomengrupper som inte ännu placerats in i strukturen

redigera

lägg gärna till alla pronomengrupper som finns, inklusive olika namn på samma pronomengrupp

antonymer - motsatspar

redigera

lägg gärna till fler motsatspar