Svenska redigera

Pronomen redigera

vilkendera (neutrum vilketdera, genitiv vilkenderas, vilketderas)

 1. vilken av dem, vilken (som helst) av flera möjligheter
  Kan den sökte betala sina 3/4 av gälden, är han i sin tur berättigad att av vilkendera som helst av de båda återstående utkräva 1/2 av gälden.
  Så giv mig klart och tydligt då besked, och säg mig, vilkendera som är bättre?
  Man vet ej rätt, vilkendera man mest skall beundra, mannen eller dragaren.
  Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att döda?
  Den ene beder, och den andre förbannar — vilkenderas röst skall Herren höra?
  Det är osäkert, min syster, vilkenderas behov i detta fall kommer att bliva störst.
  Då han år 1877 i samma vecka mottagit kallelse till hedersdoktorat från båda universitetens filosofiska fakulteter, vägde det något vilketderas anbud han skulle mottaga.