krigföring redigera

substantiv

krig, sjökrig, örlig, leding, ledingsfärd, ledingståg, härnad, härnadsfärd, härnadståg, fejd, kampanj, krigare, fältarmé, fältslag, fälttåg, fälttågsplan;

strateg, strategi, taktik, taktiker, operation, manöver, manövrering, svängning, evolution, stödjepunkt, offensiv, anfall, invasion, framryckning, inryckning, spejare, rekognoscering, förpostfäktning, förpoststrid, marsch, generalmarsch, tät, , uppställning, slaktordning, fylking, svinfylking, slag, slagfält, slaglinje, slagordning, strid, stridsrop, stridsvimmel, batalj, slaktning, kamp, svärdsslag, vapen, vapenbragd, vapenbrak, vapenbroder, vapengny, vapenlarm, vapenlek, vapenlycka, vapenskifte, överfall, överflygling, överrumpling, plundring, plundringståg, gerillakrig, gerillachef, blockad, blockering, cernering, belägring, sjömanöver, seger, byte, nederlag, återtåg, reträtt;

militär, soldat, soldatesk, härsmakt, här, härfärd, härtåg, värvning, rekrytering, konskription, värnplikt, mönstring, brödmönstring, generalmönstring, uppbåd, mobilisering, utryckning, inryckning, infanteri, kavalleri, artilleri, rusttjänst, besättning, flotta, örlogsfartyg, fästning, befästning;

läger, skyttegrav, bivuak, kommando, kommandoord, kommandorop, lösen, paroll, signal, alarm, alarmering, alarmsignal, alarmskott, alarmtrumma, trumma, trumning, horn, hornsignal, trumpet;

krut, kula, ballistik, kanonad, trumeld, servis, gevärseld, gevärskula, gevärsskott, gevärssalva, tiraljör, fäktkonst, fäktning;

fiendskap, fientlighet, ultimatum, fredsbrott, erövring, erövringståg, korståg, världsbrand, inbördeskrig.

verb

kriga, bekriga, örliga, kämpa, bekämpa, utkämpa, väpna, beväpna, rusta, utrusta, värva, rekrytera, mönstra, konskribera, mobilisera, kommendera, framrycka, utrycka, rekognoscera, speja, manövrera, angripa, marschera, tiraljera, bombardera, kringgå, omringa, cernera, överrumpla, genombryta, slå, nedslå, segra, besegra, behålla fältet, avskära återtåget, föröda, skövla, plundra, förskansa, befästa, återtåga, retirera, draga sig tillbaka, fly, upphäva belägring.

adjektiv, adverb

krigisk, erövringslysten, strategisk, taktisk, offensiv, fältduglig, fältmässig, marschfärdig, mobil, stridbar, martialisk, mordisk, ballistisk, vapenför, militärisk, tapper, modig, hjältemodig, djärv, oförfärad, ridderlig, beriden;

på krigsfot, i fält, till örlogs.