ledare redigera

substantiv

handledare, vägledare, förare, banerförare, vägvisare, ciceron, ledsagare, guide, ledstjärna, lots, styrman, rorgängare, konduktör, lokomotivförare, chaufför, kusk, körsven, gondoljär, gondolförare, postiljon, skällgumse, skällko;

föregångsman, föresyn, koryfé, rådgivare, konsulent, mentor, förmyndare, lärare, informator, guvernör, guvernant, huvudman, principal, förman, förmanskap, redaktör, kurator, dirigent, disponent, föreståndare, styresman, överhuvud, direktor, direktris, direktör, bankdirektör, generaldirektör, verkställande direktör, styrelse, chef, avdelningschef, bataljonschef, byråchef, departementschef, divisionschef, fördelningschef, kompanichef, kontorschef, regementschef, chefsfartyg, befälsperson, befälhavare, generalbefälhavare, regementsbefälhavare, överbefälhavare, anförare, hövding, kommendant, strateg, fältmarskalk, general, generalissimus, divisionsgeneral, överste, officer, officerare, flygelkarl, flygelman;

regent, konung, president, rikskansler, minister, civilminister, inrikesminister, premiärminister, statsminister, statsman, statsråd, expeditionschef, råd, rådsherre, ståthållare, överståthållare, guvernör, generalguvernör, landshövding, amtman, stiftsamtman, borgmästare, polismästare, sekreterare, kabinettssekreterare, kanslisekreterare, landssekreterare, ämbetsman, byråkrat, funktionär, officiant, biskop, superintendent, kansler, prokansler, eforus, rektor;

ordförande, talman, preses, senator, deputerad, fullmäktig, prokurator, prokurist, faktotum, konsul, administratör, arrangör, marskalk, ceremonimästare, regissör, agent, pådrivare, inpiskare, kapellmästare, impressario, entreprenör, syssloman, sakförare, förlikningsman, besiktningsman, tillsyningsman, intendent, uppsyningsman, censor, inspektör, inspektor, proinspektor, visitator, kontrollör, edil, folktribun;

ordningsman, kustos, rättstjänare, länsman, fjärdingsman, sexman, exekutionsbetjänt, fogde, byfogde, befallningsman, rättare, inspektor, hovmästare, vaktmästare, förvaltare, verkmästare, faktor, husbonde, husfader, hushållerska, husmoder, herde, forman, stallmästare, hästtämjare, ryttare, jockej;

agitator, demagog, anstiftare, uppviglare, folkledare, rövarhövding.

adjektiv, adverb

befälhavande, befallningshavande, husfaderlig, agitatorisk, demagogisk.