substantiv

förnuftighet, förnuftsenlighet, förnuftstro, förnuftsreligion, självmedvetande, tanke, tankekraft, tankerikedom, tänkare, tänkarblick, tänkarpanna, begrepp, begreppsmässighet, intelligens, fattningsförmåga, fattningsgåva, logik, ande, andegåvor, andekraft, andeliv, psyke, själ, själfullhet, själsförmögenhet, själsgåvor, själskraft, själsliv, själsodling, inre människa, förnimmelse, förnimmelseakt, förnimmelseförmåga, iakttagelse, iakttagelseförmåga, medvetande, medvetenhet, undermedvetande, undermedvetenhet, hjärna, hjärta, anda, känsla, känslighet, föreställning, föreställningsförmåga, idealitet, idéassociation, instinkt;

förstånd, förståndsskärpa, förståndsutveckling, förståndsverksamhet, skarpsinne, skarpsinnighet, penetration, gott huvud, begåvning, omdöme, vett, folkvett, besinning, sans, begrundan, beräkning, klokhet, slughet, list, listighet, vishet, vishetsbrunn, snille, snillegåvor, snillrikhet, geni, genialitet, universalgeni, ingenium, gejst, kvickhet, kvickhuvud, kvicktänkthet, espri, talang, anlag, fallenhet, naturgåvor, skicklighet, skaparkraft, skapartanke, insikt, kännedom, vetskap, kunskap, kunskapsförmåga, åsikt, mening;

vetenskap, filosof, naturfilosof, filosofi, moralfilosofi, naturfilosofi, transcendentalfilosofi, idé, idélära, idérikedom, idévärld, idealism, idealist, ideologi, rationalism, rationalist, deism, deist, spiritualism, materialism, materialist, naturalism, empirism, metafysik, metafysiker, kunskapsteori, psykolog, psykologi, frenolog, frenologi, kraniologi, fysiologi, upplysningstidevarvet.

verb

tänka, tänka sig, begripa, fatta, penetrera, klargöra, få klart för sig, inse, sätta sig in i, forska, fundera, filosofera, begrunda, föreställa sig, fantisera, författa, dikta, kvicka sig;

iakttaga, taga reda på, bemärka, överväga, beräkna, förstå, döma, mena, förmena, värdera, uppskatta.

adjektiv, adverb

förnuftig, förnuftsenlig, begreppsenlig, begreppsmässig, begriplig, intellektuell, rationell, intelligent, själfull, själslig, anderik, andelik, andlig, psykisk, medveten, undermedveten, känslig, besinningsfull, sansad, vettig, vidsinnad, upplyst, skarpsinnig, förståndig, förståndsmässig, vis, vislig, salomonisk, klok, slug, listig, luminös, snillrik, genialisk, spirituell, begåvad, skicklig, insiktsfull, kunnig, kunskapsrik, beräknelig, tillräknelig;

vetenskaplig, filosofisk, naturfilosofisk, deistisk, idealistisk, rationalistisk, immateriell, metafysisk, psykologisk, frenologisk;

förnuftigtvis, andligen, visligen.